Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Kuvvetin Ölçülmesi Testi 4. Sınıf Fen Bilgisi

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimidir?

A) Litre
B) Gram
C) Newton
D) Metre

Soru 2
Kuvvetin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

A) Stetoskop
B) Dinamometre
C) Metre
D) Radar

 

Soru 3

kuvvetin ölçülmesi

kuvvetin ölçülmesi

 

Soru 4
Kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvetin etki ettiği bütün cisimler hareket eder.
B) İtme veya çekme şeklindedir.
C) Kuvvet, etki ettiği cismin şeklini değiştirebilir.
D) Doğa olaylarının birçoğu kuvvet etkisi ile gerçekleşir.

 

Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Havaya atılan her cisim yer çekimi etkisiyle yere düşer.
B) Havada bulunan cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine hava direnci denir.
C) Karlı ve buzlu yollarda araba lastiklerine zincir takılması sürtünmeyi artırıcı bir önlemdir.
D) Sürtünme kuvveti yaşantımızı her zaman kolaylaştırır.

Soru 6
Ağaçtaki elmanın yere düşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hava direnci
B) Yer çekimi kuvveti
C) Manyetik kuvvet
D) Elektrostatik kuvvet

Soru 7
Furkan, bir cismi sıkarak kuvvet uyguluyor. Cisim önce şekil değiştirip, sonra tekrar eski haline dönüyor. Furkan’ın kuvvet uyguladığı cisim için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çok serttir
B) Sağlamdır
C) Esnektir
D) Dayanıksızdır

Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi kuvvet etkisi ile gerçekleşmez?

A) Yavaşlatma
B) İtme
C) Çekme
D) Düşünme

 

Soru 9
Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Hareket eden cismin hareket yönünde etki eder.
B) Ekonomik açıdan zararlı bir etkidir.
C) Hareketlinin hızını yavaşlatır.
D) Hayatımızı her zaman zorlaştırır.

Soru 10
Bir oyuncak arabaya kuvvet uygulanarak arkasından itilip, bırakılıyor. Bu araba en çok hangi zeminde yol alır?

A) Fayans
B) Beton
C) Toprak
D) Tahta

 

Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Doğru & Yanlış Soruları
Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D“, yanlış ise “Y” YAZINIZ.

  1. Rüzgar cisimlere kuvvet uygulayamaz.
  2. Bir kuvvet cismin hareket yönünü değiştirebilir.
  3. Kuvvetin birimi metredir.
  4. Cisimleri Dünya üzerinde tutan kuvvet yer çekimi kuvvetidir.
  5. Sürtünme kuvveti cisimlerin hızlarını yavaşlatır.
  6. Sürtünme kuvveti cisimleri hareket ettirebilir.

 

Cisimlerin hareket ederken yüzeylere temasından dolayı, hareketi zorlaştıran ya da engelleyen kuvvete sürtünme kuvveti denir.

En fazla 40 N büyüklüğündeki kuvveti ölçebilen 8 bölmeli bir dinamometreye uygulanan bir kuvvet dinamometrede 3 bölme uzamaya neden oluyor. Uygulanan bu kuvvet kaç N dur?

Bir bölmenin kaç Newton a denk geldiğini bulmak için
40 ı 8 e böleriz.
40 ÷ 8 = 5 N (1 bölme)
3 bölme uzadığına göre;
3 . 5 = 15 N luk kuvvet uygulanmıştır.

 

TESTLERİN CEVAPLARI

1-C   2- B   3-B  4- A     5- D    6- B   7 C     8- D     9- C    10 A

Tamamı 50 Newtonu ölçen dinamometre 10 bölmeye ayrıldığı için;
50 yi 10 a bölerek 1 bölmenin kaç Newtona denk geldiğini buluruz.
50 ÷ 10 = 5 N    Bir bölme 5 N olduğuna göre,
4 birim uzamaya neden olan kuvvet;   4 . 5 = 20 N büyüklüğündedir.

Kuvvetin Ölçülmesi Testi 4. Sınıf Fen Bilgisi BENZER İÇERİKLER
Kuvvetin Ölçülmesi Testi 4. Sınıf Fen Bilgisi YAPILAN YORUMLAR