Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Kurtuluş Savaşı Çalışma Kağıdı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)

Değerli öğrencilerim aşağıdaki cümlelerin eksikliklerini Sosyal Bilgiler kitabından ya da araştırarak tamamlayıp cümleyi defterinize güzel bir biçimde yazınız.

BİR LİDER DOĞUYOR

1 .Liderlik özellikleri sayesinde Türk milletini aynı hedef doğrultusunda birleştiren …………………..

2. Mustafa Kemal’in annesi, Anadolu’dan gelip Selanik tarafına yerleşen bir ……………………… ailesinin kızıydı.

3. Ali Rıza Efendi, meslek olarak ……………….. memurluğu ve ……………. ticareti yaptı.

4. Teğmen rütbesiyle savaşlara da katılan Ali Rıza Efendi, Mustafa henüz ……………yaşında iken vefat etti.

5.Mustafa Kemal ATATÜRK’ün okuduğu okullar

Mahalle mektebi

Şemsi Efendi İlkokulu

Mülkiye Rüştiyesi (ortaokul)

Selanik Askerî Rüştiyesi

Askeri Rüştiyeden sonra Manastır Askerî İdadisin (lise)

Harp Okulu

Harp Akademisi

6. Harp Akademisinden …………………………………………… olarak mezun olan Mustafa Kemal’in askerlik hayatı başladı.

7. Mustafa Kemal’in de içinde yer aldığı vatansever subaylar, gönüllü olarak Trablusgarp’a gidip halkı örgütledi.

Derne ve Tobruk’ta elde ettiği başarılar Mustafa Kemal’in yeteneğinin fark edilmesini sağladı.

8.Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine İtalya ile ……………… Antlaşması imzalandı.

9……………………………… Savaşı, Mustafa Kemal’in katıldığı ilk savaştı.

10. Sizce Mustafa Kemal’in Trablusgarp Savaşı’na gönüllü olarak katılması, onun ……………………. gösterir.
1 . Osmanlı Devleti ………..’te başlayan …….Dünya Savaşı’na ………………. Devletleri tarafında katılmıştı.

2. İtilaf Devletl eri’nden olan …………… ve ……………., taraftarları olan Çarlık Rusya’sına yardım etmek istiyordu.

3. Bu devletlerin, …………….. ve ……………………. Boğazlarını geçmeleri gerekiyordu.

4. Güçlü bir donanmayla ………………….Boğazı’na yaptıkları saldırı başarısız oldu. Ağır kayıplar veren ………….. Devletleri deniz harekatından vazgeçti.

5. Ağır kayıplar veren …………………Devletleri deniz harekatından vazgeçti. Sonrasında başlayan kara saldırıları

karşısında ordumuz, imkânsızlıklar içinde olmasına rağmen üstün başarılar elde etti.

6 . Çanakkale Zaferi, atalarımızın birlik ve …………………………….duyguları içinde kazandığı en önemli zaferlerden biri

olarak tarihe geçti.

7. Anafartalar Kahramanı …………………., Çanakkale Zaferi’ndeki askerî dehası ile halkımızın takdirini ve sevgisini kazanmıştır.

Kurtuluş Savaşı Çalışma Kağıdı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler BENZER İÇERİKLER
Kurtuluş Savaşı Çalışma Kağıdı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler YAPILAN YORUMLAR