Köy Okulları için Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı 2015-2016

 • Ana Sayfa
 • Köy Okulları için Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı 2015-2016

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………. İLKOKULU SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

 

Toplantı Tarihi: 0../09/2015

Toplantı Saati:   12:00

Toplantı Yeri:   3-A SINIFI

Toplantı No  :   1

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış ve yoklama
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Yeni sistemde sınıfların birleştirilme durumu ve oluşturulacak şubeler
 4. Sınıfların dağılımı ve öğretmen görevlendirme
 5. 2014/2015 yılı haftalık ders çizelgesi ve uygulanması
 6. Yıllık planlar ve hazırlanması gereken diğer planlar,yönetmelikler ve sosyal Kulüpler
 7. Belirli gün ve haftaların görev dağılımı
 8. Törenler ve bayramlar
 9. Öğrenci devam devamsızlıklarının takibi
 10. Öğrencilerin eğitim öğretim açısından seviyeleri ve başarıyı artırıcı çalışmalar
 11. Okul temizliği ve öğrenci kişisel temizlik tedbirleri
 12. Nöbetçi öğretmenler
 13. Dönem veli toplantıları ve zümreler
 14. Öneriler
 15. Kapanış

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Toplantı yukarıda belirtilen gün, saat ve yerde, Müdür Yetkili Öğretmen ……………. başkanlığında, okulumuz öğretmenler kurulu, yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı, öğretmenlerin hazır olduğu görüldü.
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu ve gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.
 3. Müdür Yetkili Öğretmen ……………. ; yeni sistemde okulumuzun ilkokul olarak hizmet vereceğini, Ana sınıfı ve 1,2,3. Sınıfların okutulacağını söyledi.Bu durumda öğrenci sayısı göz önünde tutulursa sınıfların birleştirilmesine gerek olmayacağını söyledi.
 4. Okulumuzun Müdür Yetkili Öğretmeni ……………. 3.sınıfı okutacağını, ……………. öğretmenimiz geçen yıl 3.sınıfı okuttuğunu, bu yıl 4.sınıf olan öğrencilerinin taşımalı olarak başka okula gittiğinden 1. Sınıfla birlikte eğitime  devam etmek istediğini söyledi.Sınıf öğretmenimiz ……………. ise geçen yıl 1.sınıfı okuttuğunu bu yıl 2.sınıfı okutmak istediğini söyledi.Anasınıfını okul öncesi öğretmeni …………….’ın okutmasına karar verildi.
 5. 2014/2015 eğitim öğretim yılında ilköğretim kurumlarının tüm sınıflarında yeni ders çizelgesinin uygulanacağını bu sebepten okulumuzun tüm sınıflarında da yeni ders çizelgesine göre planlama yapılacağını Müdür Yetkili Öğretmen ……………. söyledi.
 6. Müdür Yetkili Öğretmen …………….; yıllık ve diğer hazırlanması gereken planların, derslerin başlama haftasından önce hazırlanmasını,idareye onaylatılmasını, bir örneğinin idareye teslim edilmesini söyledi.Müdür Yetkili Öğretmen ……………. tarafından; İlköğretim kurumları yönetmeliğinin ilgili maddeleri, bayrak törenleri, öğretmen nöbet işlemleri, mazeret izinleri, hasta muayene işlemleri, kılık kıyafet durumları hakkındaki yönetmelikler okundu , gerekli açıklamalar yapıldı. Müdür Yetkili Öğretmen …………….; 1.2.3. sınıflarda sosyal kulüp etkinliğinin kaldırıldığını belirterek sadece 4.sınıfta sosyal kulüp kurulabileceğini belirtti.
 7. Müdür Yetkili Öğretmen …………….; İlköğretim Haftası, Atatürk Haftası, Öğretmenler Günü, Kızılay Haftası, Çevre Koruma Haftası için görev alabileceğini söyledi. Sınıf öğretmeni ……………. ise; Hayvanları Koruma Günü, Turizm Haftası, Yeşilay Haftası, Sakatlar Haftası, Tutum yatırım ve yerli malları Haftası, sınıf öğretmeni …………….; Verem Savaş Haftası, Enerji Tasarruf Haftası, Anneler Günü, Engelliler Haftası, Müzeler Haftası için görev alabileceğini söyledi.
 8. Müdür Yetkili Öğretmen …………….; törenlerin ve kutlamaların bütün öğretmenlerin katılımı ve dayanışması ile yapılması gerektiğini söyledi.
 9. Müdür Yetkili Öğretmen …………….; önceki yıl olduğu gibi; yönetim, öğretmen ve veli arası koordinasyon ile devamsızlık sorununu aşmayı planladığını, bu yıl da bu koordinenin etkili bir şekilde devam etmesi için muhtarlığın da bu işbirliğine katılması gerektiğini söyledi. Zaten aşamalı devamsızlık yönetimi (ADEY) kapsamında çalışmaların takip edileceğini de söyledi.
 10. Müdür Yetkili Öğretmen …………….; okulda okuma yazma bilmeyen geçen yıl 2.sınıfta olan öğrencilerin 11’inden 7’sinin okuma yazmaya geçtiğini ancak diğer 4 öğrencinin de okuma yazmaya erkenden başlaması gerektiğini,başarı için en kısa zamanda bütün öğrencilerin seviyelerinin tespit edilip, eksikliklerin giderilip, mevcut sınıf müfredatlarına geçilmesinin gerektiğini söyledi.
 11. Müdür Yetkili Öğretmen …………….; “Haftada bir gün okulun genel temizliğinin yapılması gerekiyor. Ayrıca günlük olarak da temizlik ve hijyenin takip edilmesi gerekmektedir. Sağlık ve temizlik açısından önem arz ediyor. Her öğretmenin kendi sınıf nöbet takibinin olması gerekiyor. Ayrıca nöbetçi öğretmenlerce bahçe ve tuvaletlerin temizliğinin günlük kontrol edilmesi uygun olacaktır.” dedi.
 12. Müdür Yetkili Öğretmen ……………. ; Pazartesi,Salı, Çarşamba,Perşembe, Cuma günleri 1.2.3.sınıf öğretmenlerinin sıraya göre nöbetçi öğretmen olması  gerektiğini dile getirdi.
 13. Müdür Yetkili Öğretmen ……………. ; veli toplantılarının gecikmeye mahal vermeden yapılmasının okul-aile işbirliği açısından gerekli olduğunu, bu nedenle Ekim ayı içerisinde veli toplantısı tertip edileceğini söyledi. Sınıf zümrelerinin ise eğitim öğretimin başladığı ilk hafta yapılması gerektiğini söyledi.
 14. Müdür Yetkili Öğretmen ……………. ”okul bahçesinin uygun yerlerine çim, çiçek ve ağaç dikilmesini muhtarlığa teklif edelim” şeklinde öneride bulundu.
 15. Müdür Yetkili Öğretmen ……………. tüm öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi ve toplantıyı bitirdi.

 

…………….            …………….                   …………….                   …………….

Okul Öncesi Öğrt.                       Sınıf Öğrt.                  Sınıf Öğrt.                  Md. Yet. Öğrt.

 

 

ALINAN KARARLAR

 

 1. Öğrenci sayıları göz önüne alınarak sınıfların birleştirilmemesine ,
 2. sınıfı …………….’un 2.sınıfı …………….’nin 3.sınıfı …………….’ın, Anasınıfını …………….’ın okutmasına,
 3. Tebliğler dergisinin ilgili kararları doğrultusunda haftalık ders çizelgelerinin uygulanmasına,
 4. Yıllık ve diğer hazırlanması gereken planların, derslerin başlama haftasından önce hazırlanmasına,idareye onaylatılmasına, bir örneğinin idareye teslim edilmesine, okunan ilkokul ve ana okulu yönetmeliği ve ilgili diğer tüm yönetmeliklere riayet edilmesine, 4. Sınıf olmadığı için sosyal kulüp kurulmamasına,
 5. Müdür Yetkili Öğretmen ……………. koordinesi ile İlköğretim Haftası, Atatürk Haftası, Öğretmenler Günü, Kızılay Haftası, Çevre Koruma Haftası; sınıf öğretmeni ……………. koordinesi ile Hayvanları Koruma Günü, Turizm Haftası, Yeşilay Haftası, Sakatlar Haftası, Tutum yatırım ve yerli malları Haftası; sınıf öğretmeni ……………. koordinesi ile Verem Savaş Haftası, Enerji Tasarruf Haftası, Anneler Günü, Engelliler Haftası, Müzeler Haftası  programları tertip edilmesine,
 6. Bayram törenlerinin ve kutlamaların bütün öğretmenlerin katılımı ve dayanışması ile yapılmasına,
 7. ADEY kapsamında; yönetim, öğretmen, veli ve muhtarlık arası koordinasyon ile vuku bulacak öğrenci devamsızlıklarının takibine,
 8. Okuma yazma bilmeyen öğrencilerin koordineli bir şekilde çalışarak okuma yazma öğrenmesine çalışılmasına, başarı için en kısa zamanda bütün öğrencilerin seviyelerinin tespit edilip, eksikliklerin giderilip, mevcut sınıf müfredatlarına geçilmesinin gerekliliğine,
 9. Haftada bir gün okulun genel temizliğinin yapılmasına, nöbetçi öğretmenlerce bahçe ve tuvaletlerin temizliğinin günlük kontrol edilmesine,
 10. Pazartesi,Salı, Çarşamba,Perşembe, Cuma günleri sıraya göre nöbetçi öğretmen olmasına,
 11. Ekim ayı içerisinde veli toplantısı tertip edilmesine, Sınıf zümrelerinin ise eğitim öğretimin başladığı ilk hafta yapılmasına,
 12. Okul bahçesinin uygun yerlerine çim, çiçek ve ağaç ekilmesine mevcut ağaçların korunmasına,

 

 

Karar verilmiştir.

 

…………….                                   …………….                    …………….                   …………….

Okul Öncesi Öğrt.                       Sınıf Öğrt.                  Sınıf Öğrt.                  Md. Yet. Öğrt.

Köy Okulları için Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı 2015-2016 BENZER İÇERİKLER
Köy Okulları için Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı 2015-2016 YAPILAN YORUMLAR