Kelimeleri Sözlük Sırasına Göre Sıralama 2. Sınıf Türkçe

SÖZCÜKLERİ   SÖZLÜK   SIRASINA   GÖRE  SIRALAMA  ETKİNLİĞİ

Aşağıda  karışık  olarak  verilen  sözcükleri  sözlük  sırasına  göre  sıralayıp altlarına  yazınız.

1.kayıkkuşkülköpek
 

 

2.şişeşarkışekerşort
 

 

3.leyleklimonlalelüks
 

 

4.merdivenmantımilmodel
 

 

5.bardakbeşikbüyükbulut
 

 

6.cevizcumacadıcüce
 

 

7.zaferzorbazilzeytin
 

 

8.yeminyiğityakınyoğurt
 

 

9.kilimkapıkütükkötü
 
10.jiletjetonjantjüri
 

 

11.portakalpekiyipilpekiyi
 

 

12.askerarıantenayak
 

 

13.elmaetekeskienişte
 

 

14.ırmakıslıkışıkılık
 

 

15.hindihorozharikahelva
 

 

16.çekiççakılçiğdemçorap
 

 

17.inciriplikiklimilaç
 

 

18.okuloğuzoltaorman
 

 

19.uyuzufakuçurtmauğur
 

 

20.velivalizvurvişne
 

 

21.ördeködleköküzömür
 

                                                            Hazırlayan : Kadir  ERİŞGİN ( 1254 )

                                                                     CEVAP  ANAHTARI

1KAYIKKÖPEKKUŞKÜL
2ŞARKIŞEKERŞİŞEŞORT
3LALELEYLEKLİMONLÜKS
4MANTIMERDİVENMİLMODEL
5BARDAKBEŞİKBULUTBÜYÜK
6CADICEVİZCUMACÜCE
7ZAFERZEYTİNZİLZORBA
8YAKINYEMİNYİĞİTYOĞURT
9KAPIKİLİMKÖTÜKÜTÜK
10JALEJETONJİLETJURİ
11PAPAĞAN PEKİYİPİLPORTAKAL
12ANTENARIASKERAYAK
13ELMAENİŞTEESKİETEK
14ILIKIRMAKISLIKIŞIK
15HARİKAHELVAHİNDİHOROZ
16ÇAKILÇEKİÇÇİĞDEMÇORAP
17İKLİMİLAÇİNCİRİPLİK
18OĞUZOKULOLTAORMAN
19UÇURTMAUFAKUĞURUYUZ
20VALİVELİZVİŞNEVUR
21ÖDLEKÖKÜZÖMÜRÖRDEK

 

Hazırlayan : Kadir   ERİŞGİN

Kelimeleri Sözlük Sırasına Göre Sıralama 2. Sınıf Türkçe BENZER İÇERİKLER
Kelimeleri Sözlük Sırasına Göre Sıralama 2. Sınıf Türkçe YAPILAN YORUMLAR
 • Ronaldo
  1 ay önce

  Çok
  Kotuuuuuuuu

 • Zeynep
  11 ay önce

  Güzel bir şey