Kelime Okuma Yazma Çalışması 1. Sınıf

SÖZCÜK  OKUMA , YAZMA  ÇALIŞMASI

Sözcüklerin sonuna “ ler – lar “ ekleyerek yeni sözcükler oluşturalım , okuyalım, yazalım

ellerelleratlar 
et  an  
er  on  
il  ot  
it  mantar  
in  nar  
mil  tat  
ter  oto  
tel  not  
tere  nal  
tren  ara  
anne  arar  
nine  olta  
nane  atar  
Ali  atlar  
otel  orlon  
iner  tarla  
noter  motor  
ralli  limon  
metre  elma  
anten  mama  
terli  tartar  
iter  manto  
atlet  tonton  
minare  mala  

Hazırlayan : Kadir ERİŞGİN

CEVAP  ANAHTARI

ellerelleratlaratlar
etleretleranlaranlar
erlererleronlaronlar
illerillerotlarotlar
itleritlermantarlarmantarlar
inlerinlernarlarnarlar
millermillertatlartatlar
terlerterlerotolarotolar
tellertellernotlarnotlar
terelerterelernallarnallar
trenlertrenleraralararalar
annelerannelerararlarararlar
ninelernineleroltalaroltalar
nanelernaneleratarlaratarlar
AlilerAlileratlarlaratlarlar
otellerotellerorlonlarorlonlar
inerlerinerlertarlalartarlalar
noterlernoterlermotorlarmotorlar
rallilerrallilerlimonlarlimonlar
metrelermetrelerelmalarelmalar
antenlerantenlermamalarmamalar
terlilerterlilertartarlartartarlar
iterleriterlermantolarmantolar
atletleratletlertontonlartontonlar
minarelerminarelermalalarmalalar

Hazırlayan : Kadir ERİŞGİN

Kelime Okuma Yazma Çalışması 1. Sınıf BENZER İÇERİKLER
Kelime Okuma Yazma Çalışması 1. Sınıf YAPILAN YORUMLAR