Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Kamuoyu Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Günümüzde nüfus yoğunlaşması ve toplumsal düzenin geldiği karmaşıklık,yönetim birimlerinin yetmezliği ya da başka nedenlerle bölgede yaşayan halkın istenmeyen durumlara uğramasına neden olmaktadır.
Bu gibi durumlarda halkın çıkarlarını savunabilmek için kamuoyu denilen çoğunluk düşüncesine gerek duymaktadır.

KAMUOYU:Tartışmalı bir durum karşısında bu sorunla ilgilenen kişiler ya da grupların hakim olduğu düşünceye kamuoyu denir.
Kısaca; kamuoyu bir sorun ya da olay üzerine halkın genel düşüncesini ifade eder.
Kamuoyu sayesinde;
*Halk yönetimleri etkiler.
*Bunu sivil toplum örgütleri ve medya aracılığıyla yapar.
*Bilinçli kişilerin halka duyuru ve eğitici etkinlikleri sonucu gerçekleşir.
*Toplumların toplumsal duyarlılığının bir göstergesidir.
*Yerel yönetimler kamuoyunun çoğunluğuyla seçilir.
*Demokrasi hür düşünce ortamını oluşturur. Bu insanların düşüncelerini ifade edebilmeleri demektir. Kamuoyu da bu çok seslilik sonucu oluşur.
MEDYA: Her türlü bilgiyi kişilere ve topluma aktaran, eğlence, bilgi, ve eğitim gibi üç temel sorumluluğa sahip görsel, işitsel ve hem görsel, hem işitsel araçların tümüne medya denmektedir.Kitle ve basın araçları sayesinde medya oluşur.

KAMUOYU NASIL OLUŞUR?
Kamuoyunu harekete geçiren en önemli etken kitle ve basın araçlarıdır. Çünkü insan bir şeyden haberdar olursa konuya dair tepki oluşturur. Basın sayesinde insanlar bilinçlenip konu üzerine kamuoyu yaratabilmektedirler.

kamuoyu

Kamuoyu Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler YAPILAN YORUMLAR