Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

İslamın Ana İlkeleri Özet

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)

İSLAMIN TEMEL GEREKLERİ

İslam dediğimizde bazı temel ilkelerini anımsamamız gerekmektedir. İslam dini:
 Sevgi Dinidir.
 Kolaylık Dinidir.
 Aşırılıklardan Uzak Bir Dindir.
 Dünya ve Ahiret Dinidir.
 Tevhit Dinidir.
 Çalışmak ibadettir.
 Akla Önem Veren dindir.
 Barış Dinidir.
 Tasavvuf dinidir.

Allah katında mümin sayılmak için sadece Allah’ın varlığını kabul etmek yeterli değildir, onun tek ilah olduğuna da inanmak gerekir. Bundan dolayı bütün peygamberlerin toplumlarına ilk mesajları: “Ey kavmim! Allah’tan başkasına kulluk etmeyin.” Olmuştur. Allah’a ortak koşmak en büyük günahlardandır.
Rabbimiz olan Allah’ın emri dışına çıkarak, büyüklenmeyi, gösteriş yaparak ibadet etmeyi, menfaat sahibi olmak için ibadet etmeyi yasaklamıştır. Kur’an Nisâ 116: “Gerçekten Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. “ALLAH tektir, Allah yücedir,” buyurmaktadır.
İslamiyet akıl inancıdır. Akıl, duyu organları aracılığı ile kendisine ulaşan bilgileri değerlendirerek kavramlar ve fikirler arasında mukayeseler yapabilen, onlar hakkında doğru bilgiler ortaya koyabilen; güzel ile çirkini, iyi ve kötüyü, sevgi ile sevgisizliği, faydalı ile zararlı olanı birbirinden ayırt edebilen zihnî bir kuvvettir. Düşüncemizin iyilik yönünde gelişimidir.

İslam, kolaylık dinidir. Onda aşırılık, ölçüsüzlük ve zorlamanın yeri yoktur. İslam barışa önem verir. Barışı bozan durumların şiddetle karşısındadır. Kur’an-ı Kerim bunu şöyle ifade etmektedir: “…Kim bir kişiyi, haksız yere öldürürse muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de (bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle) yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur.” buyurmaktadır. Mâide suresi, 32. ayet.

Her insan istediği gibi düşünür, “ İslam dininde zorlama yoktur.” İnsanlara, benim dinime gel veya benim inancımı kabul et diye zorlamayı yasaklamıştır. Her insan istediği gibi inanır ve ibadet eder. Eğer suç varsa, “ Yargılama kararı Yüce Rabbimize aittir.” Mümin, tüm yaratılmışı yaratandan dolayı sever ve yetmiş üç milleti kendilerine kardeş bilirler.

İslam dini, sevgi dinidir, barışı, huzuru, birbirinize saygıyı amaç edinmektedir. Bunun için Yunus Emre “Yaratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü” demiştir. Dünya, ahiretin tarlasıdır. Bu sebeple İslam, insana dünya hayatını iyi değerlendirmeyi tavsiye eder. İyilik yapmayı ve kötülükten uzak durmayı emreder.

-İslamiyet de insanı Allah’a yaklaştıran; rahmet vesilesi dualar, ibadetlerdir. Yeryüzü duaların, ibadetlerin yapıldığı ibadethanedir. İbadette inanç yani iman esastır. Kalben, gönülden teslimiyet yani salih amel, ihlaslı insan olmak esas kabul edilmektedir.

Bir çok medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Anadolu; 13. yüzyılda, Hacı Bektaş Veli’nin, “Nefsine ağır geleni kimseye uygulamayınız.”, “Eline, beline, diline sahip ol”, “Yetmiş iki milleti bir gör” anlayışı ile yoğrulur. “Yolumuz, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.” diyen Hacı Bektaş Veli; öğretisinin temel ilkelerini insan haklarına saygıyı esas almaktadır. Kendine yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapmayasın.

İslamiyet’in temelini terbiye, güzel ahlak (EDEB) oluşturmaktadır. Bu esasları açıklayacak olursak; (TERBİYE) çocuk açısından; arkadaşı ile kavga etmeyecek, izin almadan arkadaşının kalemini, defterini ve eşyasını almaması anlamına gelmektedir. Anne, baba ve kardeşlerine saygı duyması onları sevmesi, arkadaşlarına, öğretmenine güzel sözler söylemesi, saygı göstermesi, yalan söylemekten kaçınması demektir. İlim, bilgi öğrenmesi anlamına gelmektedir.
Kısaca, terbiyeli, edebli (ahlaklı) insan yetiştirmek, hayırlı evlat olmasını Allah’tan dilemektir. Bilim, teknoloji, fen, irfan öğrenmekte İslam dininin emridir.
HUCURAT-14 Suresi Yaşar Nuri Öztürk: Bedeviler: “İman ettik.” dediler. De ki: “Siz iman etmediniz. Ancak ‘Müslüman’ olduk deyin. İman sizin kalplerinize girmemiştir. Eğer Allah’a ve resulüne itaat ederseniz Allah, yapıp ettiklerinizden hiçbir şey eksiltmez. Çünkü Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.”
EN’ÂM-125: Öyleyse Allah kimi Kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve (Allah’a) teslime (İslâm’a) açar. Kimi dalâlette bırakmayı dilerse, onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah, mü’min olmayanların üzerine azap verir. (İmam İskender Ali Mihr)
Hasan Hüseyin BAYAR
NE KÖTÜ YİYECEK

Ey Allah’ın emrini hiçe sayan nankör!
Yetim, fakir, mazlum hakkını yemeyesin,
Nefsin arzularına uyup şeytana giden gafil,
Yediğin kanlı irindir, ne kötü yiyecektir.

Doğruluğu unutmuş, haksızlıkla serveti bulmuş,
Haram kazanç, zalimlikle ailesini doyurmuş,
Yetimleri elinin tersiyle dışarıya koymuş,
Yediğin cehennem ateşi ne kötü yiyecek.

Elinle koymadan, çalışıp kazanmadan aldığın,
Helal haram demeden zorla çaldığın,
İşçi, fakir, masum paralarını servetine saydığın,
Yediğin haramdır ne kötü yiyecek.

Alın terini silmeden, çalışıp hak etmeden,
Devletin malını, hazine arazisini,
Çoluk çocuk, yaşlı genç rızkını mı yersin?
Yediğin cehennem ateşi ne kötü yiyecek.

Ey Hasan Hüseyin helal kazanç kaybolmaz,
Koruyucusu Allah, hiç de haram sayılmaz,
Yetim, fakir, mazlum malıyla servet kazanılmaz,
Yediğin kanlı ateştir ne kötü yiyecek.

Hasan Hüseyin BAYAR

İslamın Ana İlkeleri Özet BENZER İÇERİKLER
İslamın Ana İlkeleri Özet YAPILAN YORUMLAR