Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

İngilizce Dersi 7. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı (Kolay)

Örnek Soru:

B) Boşlukları “CAN—CAN’T — COULD–COULDN’T” ile doldurun ve resimlerle cümleleri eşleştirin.

 

1) I ……… play basketball well 3 years ago

2) My grandfather ……………run because he is old.

3) When I was young I……………………car

4) My brother…………………football because he is 5 years old.

5) My teacher…………….speak English but he………………….speak French

6) Mr. John …………………run fast when he was 18 years old

7) My sister…………………ride bike when she was in village

 

Tıkla

İngilizce Dersi 7. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı (Kolay) YAPILAN YORUMLAR