İklim Konu Anlatımı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

İKLİM NEDİR ?

Bir bölgedeki hava olaylarının uzun zaman diliminde gözlemlenip ( 40 / 50 yıl ) ortalamasının çıkarılmasına İKLİM denir. Günlük hava olaylarına ise HAVA DURUMU denir. Yurdumuzda 3 tip iklim görülür. Bunlar :

1) AKDENİZ İKLİMİ 2) KARADENİZ İKLİMİ 3) KARASAL İKLİM

AKDENİZ İKLİMİ

Bu iklim tipi, yazları sıcak ve kurak ,kışları ılık ve yağışlıdır.Bitki örtüsü ise MAKİ’dir. Maki ,boyu iki , üç metreyi geçmeyen ağaçcık topluluğuna denir. Örneğin :Defne , keçiboynuzu,menengiç ,zeytin , zakkum buna örnektir. Akdeniz ikliminin ev tipi TAŞ EVLER’dir.Akdeniz iklimi , Akdeniz’in kıyıları ,Ege denizi kıyıları ve Marmara denizi kıyılarında görülür.Akdeniz bölgesinde yer alan TOROS sıra dağları kıyıya paralel uzandığı için kıyı kesimindeki ılıman iklim iç bölgelere geçemez.Toros sıra dağları ulaşıma da engel olduğu için Toros dağlarında geçitler yapılmıştır. Bunlar: Gülek Boğazı ,Sertavul Geçidi , Belen Geçitleridir.
Bu iklim tipinde kar yağışı ve don olayları çok ender görülür. Bu nedenle bu iklim tipinde TURFANDACILIK ( Örtü altı yetiştiriciliği gelişmiştir. ) Özellikle Akdeniz bölgesinde narenciye (portakal , mandalina ,limon ,greyfut) oldukça yaygındır.

Soru 1) İklim nedir ?
……………………………………………………………………………………………
Soru 2 ) Yurdumuzda görülen iklim tiplerinin adını yazınız.
1) ………………………………………. 2)……………………………………….. 3) ……………………………….
Soru 3) Akdeniz ikliminin özelliklerini yazınız.
…………………………………………………………………………………
Soru 4) Akdeniz ikliminin bitki örtüsünün adı nedir ? …………………………………
Soru 5) Maki nedir ?
…………………………………………………………………………………………………………………
Soru 6) Makiye örnekler veriniz.
………………………………………………………………………………………………………………
Soru 7) Akdeniz ikliminin ev tipi nedir ?
………………………………………………………….
Soru 8) Yurdumuzun güneyinde bulunan sıra dağın adı nedir ?
………………………………………………………………………………………..
Soru 9) Yurdumuzun güneyinde bulunan Toros sıra dağları kıyıya nasıl uzanır ?
………………………………………………………
Soru 10) Akdeniz bölgesinin kıyı kesiminde ılıman iklim varken Torosların arkasında neden sert iklim görülür ?
…………………………………………………………………………………………………….
Soru 11) Toros dağlarında açılan geçitlerin adını yazınız.
……………………………………………………………………………………………………
Soru 12) Akdeniz iklimi yurdumuzun nerelerinde görülür ?
……………………………………………………………………………………………………
Soru 13) yazıyı ve tekerleği kim buldu ?
……………………………………………………………………………..
Soru 14) Lidyalıların en önemli hükümdarı kimdir ?
……………………………………………………….
Soru 15)Midas hangi ülkenin kralıdır ?
…………………………………………………………………
Soru 16)Şamran kanalı hangi uygarlığa aittir ?
………………………………………………………………………..

KARADENİZ İKLİMİ

Karadeniz iklimi , yurdumuzun Karadeniz kıyılarında görülür.
Karadeniz iklimi , yazları serin , kışları ılık her mevsim yağışlıdır.Yurdumuzda düzenli yağışın olduğu ve akarsu rejimin olduğu tek iklim tipidir. Karadeniz ikliminde don görülmez. Bitki örtüsü ormandır.örneğin meşe , gürgen , palamut , çam , ladin , köknar ,sedir.yurdumuzun orman bakımından en zengin iklim tipidir.Karadeniz ikliminin ev tipi ahşap evlerdir.Bölgedeki orman varlığının fazlalığı ev tini belirlemiştir .
Karadeniz bölgesinin orman varlığının fazla olmasına rağmen özellikle doğu Karadeniz bölgesi yoğun yağış almasından dolayı ve dağların eğiminin yüksekliği nedeniyle heyelan (toprak kayması ) görülen en riskli yerdir.
Karadeniz bölgesinde özellikle doğu karedeniz de balıkçılık gelişmiştir.Özellikle doğu Karadeniz de çay yetiştiriciliği önemlidir. Orta Karadeniz de ( ordu , Giresun ) fındık yetiştiriciliği önemli yer tutar.Zonguldak ise en önemli taş kömürü alanıdır. Burada bulunan demir çelik fabrikaları ülke ihtiyacını karşılar.
Karadeniz bölgesinde yer alan ve kıyıya paralel uzanan sıra dağın adı KUZEY ANADOLU DAĞlarıdır.Kıyıya paralel uzandığı için Kıyıdaki ılıman iklim iç bölgelere geçemez.Kıyı kesimi ılımanken iç kesimlerde iklim oldukça serttir. Kuzey Anadolu Dağları üzerinde iki önemli geçit vardır. Bunlar: Zigana Tüneli ile Kop Geçididir.

KARASAL İKLİM

Yurdumuzda en fazla görülen iklim tipidir.Karasal iklim : Yazları sıcak ve kurak , kışları soğuk ve kar yağışlıdır.Karasal iklim tipinin bitki örtüsü :Bozkır dır. Yani step veya pampa da denir. Bozkır ise Eriyen kar suları ile beraber yağan yağmur suları ile yeşeren , yazın sıcakları ile sararıp solan bitki örtüsüdür. Kısaca ottur.Karasal iklimin ev tipi : Kerpiç tir. Kerpiç ,toprak , su ve samanın karıştırılıp tuğla şekline getirilip güneşte kurutulması ile elde edilen tuğlalardır.Yurdumuzun doğu bölgesinde sert karasal iklim varken iç Anadolu bölgesinde yumuşak karasal iklim görülür. Bu nedenle yumuşak karasalda buğday yetiştiriciliği yaygınken sert karasal iklimin hüküm sürdüğü Dogu Anadoluda arpa yetiştiriciliği önem kazanmıştır. Konya ovası ülkemizin buğday ambarı olurken ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği öne çıkarken sert karasal iklim olan doğuda ise arpa yetiştiriciliği ve büyükbaş önem kazanmış ve özellikle Erzurum – kars platosunda büyük baş yetiştiriciliği önem kazanmıştır.

Soru 1)Yurdumuzda 3 iklim görülür. Adlarını yazınız.
1) ……………………………………… 2) …………………………………….. 3)………………………………..
Soru 2) Akdeniz iklimin özellikleri nedir ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
Soru 3) Karadeniz iklimin özelliklerini yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………….
Soru 4) Karasal iklimin özelliklerini yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………
Soru 5) iklim tipleri ile ev tiplerini ok çıkararak eşleştiriniz.
İKLİM TİPİ EV TİPİ
AKDENİZ İKLİMİ AHŞAP
KARADENİZ İKLİMİ KERPİÇ
KARASAL İKLİM TAŞ
Soru 6) iklim tipleri ile örtüsünü ok çıkararak eşleştiriniz.
İKLİM TİPİ BİTKİ ÖRTÜSÜ
AKDENİZ İKLİMİ BÖZKIR
KARADENİZ İKLİMİ ORMAN
KARASAL İKLİM MAKİ
Soru 7)Yurdumuzda heyelan en çok nerede görülür , neden ?
……………………………………………………………………………………………………………
Soru 8) narenciye ürünleri nelerdir ?
………………………………………………………………………………………………
Soru 9) turfandacılık nedir ?
…………………………………………………………………………………………………………
Soru 10) Ülkemizde balıkçılık özellikle nerede çok yaygındır ?
…………………………………………………………………………………………………………
Soru 11) taş kömürü ülkemizde nerede çok çıkarılmaktadır ?
……………………………………………………………………………………..
Soru 12) fındık özellikle hangi illerde yetiştirilmektedir ?
…………………………………………………………………..
Soru 13) Anadoluda kurulan medeniyetleri yazınız.
1) ………………………………………….. 2) …………………………………….3) ……………………………
4) …………………………………………. 5) ……………………….

Yurdumuzda  7 coğrafi bölge  vardır. Bunlar :

1) Karadeniz Bölgesi    2) Marmara Bölgesi   3) Ege Bölgesi  4)Akdeniz bölgesi

5) İç Anadolu Bölgesi  6) Doğu Anadolu Bölgesi 7)Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Ülkemizde toprak alanı olarak en büyük bölge Doğu Anadolu Bölgesi iken  en küçük bölge Güney Doğu Anadolu Bölgesidir.

Ülkemizde orman alanının bölgelere göre dağılımına baktığımızda , en fazla ormanı olan bölgemiz  Karadeniz  Bölgesidir.sonra Akdeniz Bölgesi , Ege Bölgesi Ve Marmara Bölgesi olarak sıralanır. En az orman ise Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır.

Gök medrese sivas truva  
Çağ döner   Sümela manastırı  
çini   Kız kalesi  
Oltu taşı   efes  
Lüle taşı   aspendos  
horoz   mevlana  
Nemrut dağı   hasankeyf  
uzungöl   İnsuyu mağarası burdur
Anzer yaylası   künefe  
topkapı   mevlana  
İshak paşa sarayı   Selimiye cami  
safranbolu   Sultan Ahmet cami  
ayasofya   Malabadi köprüsü  
galatakulesi   Balıklı göl  
Abant gölü   Kaşar peynir  

Soru 1) Aşağıda adı verilen halk oyunlarının yörelerini  yanına yazınız.

ATABARI   HORA  
BAR   KILIÇ/ KALKAN  
HORON   HALAY  
ZEYBEK   SEYMEN  

Soru 2) Karadeniz Bölgesinden 3 il adı yazınız.

1) …………………………………. 2) ……………………………….. 3) ………………………..

Soru 3) Marmara  Bölgesinden 3 il adı yazınız.

1) …………………………………. 2) ……………………………….. 3) ………………………..

Soru 4) Ege  Bölgesinden 3 il adı yazınız.

1) …………………………………. 2) ……………………………….. 3) ………………………..

Soru 5) Akdeniz Bölgesinden 3 il adı yazınız.

1) …………………………………. 2) ……………………………….. 3) ………………………..

Soru 6) İç Anadolu  Bölgesinden 3 il adı yazınız.

1) …………………………………. 2) ……………………………….. 3) ………………………..

Soru 7) Doğu Anadolu  Bölgesinden 3 il adı yazınız.

1) …………………………………. 2) ……………………………….. 3) ………………………..

Soru 8) Güney Doğu Anadolu  Bölgesinden 3 il adı yazınız.

1) …………………………………. 2) ……………………………….. 3) ………………………..

Soru 9)Yurdumuzun güneyinde bulunan sıradağın adını yazınız.

………………………………………………………………………………………………

Soru 10) Yurdumuzun kuzeyinde bulunan sıradağın  adını yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………

Soru 11) Yurdumuzun güneyinde toros sıradağlarındaki   geçitlerin adını yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Soru 12) Kuzey Anadolu Dağındaki  geçitlerin adını yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Soru 13) Tümülüs  nedir  ?………………………………………………

Tavananna  nedir ?……………………………………………………………………

Pankuş  nedir ?   ………………………………………………………..

İklim Konu Anlatımı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler BENZER İÇERİKLER
İklim Konu Anlatımı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler YAPILAN YORUMLAR
  • süperrr
    7 ay önce

    süperrrrrrrrrr

  • Hiçbişey
    7 ay önce

    Süper