Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Hayvanlar Alemi Konu Anlatımı 9. Sınıf Biyoloji

HAYVANLAR ALEMİ

Heterotrof canlılardır

Depo karbonhidratları glikojendir

Hücre duvarı bulundurmazlar

Sinir, iskelet ve kas sistemine sahiptirler

Canlı çeşitliliğin en fazla görüldüğü alemdir

Vücutlarında biloteral veya radyal simetri görülenleri vardır

Hayvanlar 3 gruba ayrılır

Omurgasızlar ( kordasızlar): Süngerler, Sölenterler, Solucanlar, Yumuşakçalar, Eklem bacaklılar, derisi dikenliler

İlkel Omurgalılar ( İlkel kordalılar)

Omurgalılar ( Kordalılar): Balıklar, Kurbağalar, Sürüngenler, Kuşlar, Memeliler

OMURGASIZLAR

Hayvanlar aleminin % 95ini oluştururlar

Omurgaları yoktur

Bazılarında vücudun dış kısmını örten iskelet bulunur

Bazılarında karın kısmından geçen sinir şeridi bulunur

6 sınıfa ayrılırlar

1- SÜNGERLER

En basit yapılı hayvanlardır

Sinir ve kas sistemi bulunmaz

Denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar

Vücutlarında por adı verilen delikler bulunur. Deniz suyunu süzerler

Eşeyli ve Eşeysiz üreyebilirler

2- SÖLENTERLER

Vücut boşlukları tek açıklıkla dışarı açılır

Radyal simetriye sahiptir

Eşeyli ve eşreysiz üremeyle çoğalırlar

Çoğunlukla denizlerde yaşarlar

Canlılar alemindeki ilk sinir sistemi sölenterde görülür

Solunum ve boşaltım için özelleşmiş organları yoktur

Hidra, deniz anası ve mercanlar buna örnektir

3- SOLUCANLAR

Bu gruptaki canlılar 3 e ayrılır

  1. a) Yassı Solucanlar

Genellikle parazit olarak yaşarlar

Hemofradit canlılardır

Parazit yaşayanlarda sindirim sistemi yoktur

Solunumu vücut yüzeyi ile yaparlar

Planarya, tenya, karaciğer kelebeği örnektir

  1. b) YUVARLAK SOLUCANLAR

Vücutlarında ağız ve anüs olmak üzere 2 açıklık bulunur

Ayrı eşeylidirler

Parazit olarak yaşayan türleri vardır

Vücutları silindirik ve segmentsizdir

Bağırsak solucanı, kancalı kurt, kıl kurdu ve trişim örnektir

c- HALKALI SOLUCANLAR

Vücutlarında ağız ve anüs olmak üzere 2 açıklık bulunur

Hemofrodit Canlılardır

Kapalı kan dolaşımı görülür

Karada yaşayanlarda deri solunumu görülür

Toprak solucanları ve sülük örnektir

4- YUMUŞAKÇALAR

Vücutları yumuşak bir dokudan oluşur

Bazı turlerinde vücudun dış kısmı kabukla örtülmüştür

Denizlerde yaşayanları solungaç solunumu yaparlar

Ahtapot ve mürekkep balığında kapalı kan dolaşımı görülürken midye ve salyangozlarda açık kan dolaşımı görülür

5- EKLEM BACAKLILAR

Vücutlarında baş, göğüs ve karın olmak üzere 3 bölüm vardır

Vücut bölmeleri ve bacaklar birbirine eklem ile bağlanmıştır

Açık kan dolaşımına sahiptirler

Ayrı eşeylidirler

Vücutlarında kitin adı verilen dış iskeletle örtülüdür

Bazı türlerinde başkalaşım ( metomorfez) görülür

4 gruba ayrılırlar

a- KABUKLULAR

Vücutlarının dışında sert bir kabuk bulunur

Su ve denizlerde yaşarlar

Solungaç solunumu yaparlar

Karides, yengeç ve istakoz örnektir

b- BÖCEKLER

Dünyada en fazla türü bulunan gruptur

Vücutlarının göğüs kısmından 3 çift bacak çıkar

Kafalarında anten bulunur

Kitin yapılı dış iskeletleri büyümeyi engellediğinden zaman zaman değiştirilir

Kanatlara sahiptirler, uçabilirler

Sosyal yaşayan türleri vardır

Ekonomik değerleri yüksektir

Arı, karınca, kelebek, çekirge, sinek örnektir

c- AROKNİTLER

4 çift bacakları vardır

Vücutlarında baş ve göğüs kısmı birleşmiştir

Çoğu türlerinde zehir bezleri vardır

Örümcek, akrep ve kene örnektir

d- ÇOK AYAKLILAR

Gövdeleri uzun ve segmentli yapıdadır

Her segmentten ayakları çıkar

Bazı türleri zehirlidir

Kırk ayak ve çiyan örnektir

6- DERİSİDİKENLİLER

Kalker plakçıklardan oluşan iç iskeletleri vardır

Açık dolaşım sistemleri vardır

Denizlerde yaşarlar

Eşeyli ve eşeysiz üreyebilirler

Solungaç solunumu yaparlar

Deniz yıldızı, deniz kestanesi ve deniz hıyarı örnektir

İLKEL KORDALILAR

Sol taraflarında içi boş sinir kordonu taşırlar

Sindiriim borusu ve sinir kordonu arasında nötokord adı verilen basit bir iskelet vardır

Denizlerde yaşarlar

Gaz alışverişini yüzeyleriyle yaparlar

Kapalı kan dolaşımı görülür

Amfiyoksüs ve tulumlar örnektir

OMURGALI HAYVANLAR

Sırt kısımlarında, içinden sinir demetlerinin ( omurilik ) geçtiği omurga bulunur

İç iskelete sahiptirler

Bilateral simetridirler

Kapalı kan dolaşımı görülür

Ayrı eşeylidirler

Boşaltım organları böbrektir

Balık, Kurbağa , Sürüngen, Kuş ve memeli olmak üzere 5 sınıfa ayrılır

1- BALIKLAR

Denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar

Solungaç solunumu yaparlar

Kalpleri 2 bölmelidir. Kalpte daima kirli kan bulunur

Soğuk kanlı Canlılardır

Genel olarak dış döllenme ve dış gelişme görülür

 

Balıklar; çenesiz, kıkırdaklı ve kemik olmak üzere 3 gruba ayrılır

a- ÇENESİZ BALIKLAR

Çene ve diş yoktur

Vücutları pulsuzdur

Parazit yaşayan türleri vardır

b- KIKIRDAKLI BALIKLAR

İç iskeletleri kıkırdaklı yapıdadır

İç döllenme görülür

Yüzme kesesi taşımazlar

Vatozlar ve köpek balıkları örnektir

c- KEMİKLİ BALIKLAR

İskeletleri kemikten yapılmıştır

Yüzme keseleri bulunur

Vücutları pullarla kaplıdır

Dış döllenme ve dış gelişme görülür

Alabalık, sazan, hamsi, levrek örnektir

2- KURBAĞALAR ( İKİ YAŞAMLILAR= Amfibialar)

Lavra ( iribaş ) döneminde solungaç, ergin dönemde de deri ve akciğer solunumu yaparlar

Kalpleri 3 bölmelidir. Vücutlarında karışık kan dolaşır

Soğuk kanlı canlılardır

Gelişimleri sırasında metomorfez(Başkalaşım) geçirirler

Dış döllenme ve dış gelişme görülür

Kuyruklu ve kuyruksuz kurbağa (semender) olmak üzere 2 gruba ayrılır

3- SÜRÜNGENLER

Akciğer solunumu yaparlar

Kalpleri 3 bölmelidir, karıncıkta 3 bölme bulunur

Vücutlarında karışık kan dolaşır

Soğuk kanlı canlılardır

iç döllenme ve dış gelişme görülür

Kaplumbağalar, kertenkeleler, yılanlar ve timsahlar örnektir

4- KUŞLAR

Akciğer solunumu yaparlar

Kalpleri 4 bölmelidir

Vücutlarında temiz kan dolaşır

Sıcak kanlı canlılardır

İç döllenme dış gelişme görülür

Penguen, ördek, kaz, tavuk,hindi,deve kuşu örnektir

Kuşarda uçmayı kolaylaştıran adaptasyonlar

Vücutları tüylerle kaplıdır, kanatları vardır

Akciğerlerine bağlı hava kesecikleri vardır

Kemiklerin içi boştur Ağızlarında keratinden yapılmış gaga vardır

Gagada diş yoktur

İdrar torbaları yoktur

5- MEMELİLER

Yavrularını besledikleri süt bezelerine sahiptirler

Olgun alyuvarları çekirdeksizdir

Kaslı yapıa diyaframları bulunur

Akciğerlerinde alveol bulunur

Vücutları kıllarla kaplıdır

Kulak kepçesine sahiptirler

Akciğer solunumu yaparlar

Kalpleri 4 bölmelidir

Vücutlarında temiz kan dolaşır

Sıcak kanlı canlılardır

Memeliler; plasentalı memeli, keseli memeli, gagalı memeli olmak üzere 3 gruba ayrılır

a- PLESANTALI MEMELİLER

Memelilerin % 95ini oluşturur

Embriyoları gelişim sırasında annenin rahminde tamamlar

Embriyo ile anne arasındaki madde alışverişi plasenta aracılığıyla gerçekleşir

iç döllenme iç gelişme görülür

Balina fok yunus yarasa insan at ayı kirpi örnektir

b- KESELİ MEMELİLER

Yavru tam gelişmemiş olarak doğar ve annenin kesesine geçer

Kesede bulunan süt bezlerini emerek gelişimini tamamlar

Kanguru, koala, keseli sincap örnektir

c- GAGALI MEMELİLER

Yumurtlayan memelilerdir

Ağızlarında karotin yapılı gaga vardır

Platipus ( arnitorenk ), dikenli karınca yiyen örnektir

Hayvanlar Alemi Konu Anlatımı 9. Sınıf Biyoloji BENZER İÇERİKLER
Hayvanlar Alemi Konu Anlatımı 9. Sınıf Biyoloji YAPILAN YORUMLAR