Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Genel Tekrar Testi 2. Sınıf Türkçe

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)

1) “ Ressam tablosunda canlı renkler kullanmış.” tümcesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangisidir?
A) parlak B) solgun C) güzel
2) Aşağıdakilerden hangisi özel ad değildir?
A) çorap B) Salih C) Norveç
3) 1. Leylekler yuvaya döndü. 2. Susuzluktan bitkiler kurudu.
3. Yeni bir şehre taşınıyoruz. Yukarıdaki cümlelerden hangisi sekiz heceden oluşmuştur?
A) 1 B) 2 C) 3
4) Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) yanlış B) sovan C) sebep
5) Aşağıdakilerden hangisi çoğul ad değildir?
A) gözler B) yollar C) kiler
6) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?
A) poşet B) kır C) kuyu
7) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?
A) ye-ni-l-gi B) pel-i-kan C) te-sa-düf
8) “ Bağımsızlığımıza kavuşmak için uzun yıllar savaş yapmışız.” tümcesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı hangi seçenekte  kullanılmıştır?
A)Arkadaşlarımla bugün barıştım. B) Depolar yangında yok olmuş.
C) Dedem dünya harbine katılmış.
9) Aşağıdaki sözcüklerin hangisi sözlükte ilk sırada yer alır?
A) söğüt B) sayı C) sivri
10) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde topluluk adı yoktur?
A) Müzik grubunu yeni kurduk. B) Bulutlar dağıldı, güneş açtı.
C) Bugün bir düzine kalem aldım
11) Aşağıdakilerden hangisi özel adlar arasında sayılmaz?
A) Renk adları B) Dil adları C) Ülke adları

12) “ Uzun süre soluk alamadı.” tümcesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) hava B) nefes C) soğuk
13) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kesme (‘) işaretinin kullanılmasına gerek yoktur?
A) Ankaradan B) Anamura C) İzmirli
14) Hangisinde varlığın özelliğini bildiren bir sözcük vardır?
A) Piknikte yağmur yağdı. B) Temmuzda tatile gideceğiz
C) Gölden büyük bir balık yakaladım.

15) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sayıların yazımı doğrudur?
A) On beş günlük bir tatile girdik. B)Yolculuk oniki saat sürecekmiş.
C) Onyedi yaşına girerken doğum gününü ben hazırlayacağım.
16) Hangi seçenekteki tümcenin sonuna soru işareti getirilmelidir?
A) Bebek güzel mi güzel B) Güneş battı hava karardı
C)Tatil için Bodrum’a gidelim mi
17) Adres yazarken aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılmaz?
A) İki nokta B) Eğik çizgi C) Ünlem
18) Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?
A) Geliyorum B) Ödevini yaptın mı C) Yemeği saat kaçta

19)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi üç heceden oluşmuştur?
A) yetenek B) kütüphane C) ayakkabı
20) Tümcenin sonuna noktalama işaretlerinden hangisi getirilmez?
A) ünlem B) virgül C) nokta
ATATÜRK
Evimizde Atatürk’ün bir resmi var. Resimde Atatürk bir çocuğu okşuyor. Yüzünde bir gülümseme var. Babam ne zaman Atatürk’ün resmine baksa şöyle der:
– Büyük Atatürk, çocukları, gençleri ne çok severdi.
Onlara güvenir ve inanırdı.
( 5 soruyu yukarıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.)
21) Paragrafta konuşan çocuğun evinde kimin resmi var?
A) Dedesinin B) Babasının C) Atatürk’ün
22) Atatürk’ün resmi ne yapıyor?
A) Araba ile dolaşıyor. B) Çocuğu okşuyor.
C) Olduğu yerden aileyi izliyor.
23) Atatürk’ün resimdeki yüz ifadesi nasıldır?
A) Yüzünde bir gülümseme var. B) Yüzünde üzgün bir ifade var
C) Yüzünde mutsuz bir ifade var.
24) Atatürk’ün resmine bakıp konuşan kimdir?
A) Çocuğun annesi B) Çocuğun dedesi
C) Çocuğun babası
25) Atatürk’ün çocuklar ve gençlerle ilgili taşıdığı duyguların hangisinden söz edilmiyor?
A) Onları çok sevdiğinden B) Onların davranışını beğendiğinden
C) Onlara güvendiğinden, inandığından

26) “ Çocuk …………….. havada terledi.” cümlesini uygun olarak tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) sıcak B) açık C) soğuk

27) Aşağıdakilerin hangisinde “ mi “ soru ekinin yazımı yanlıştır?
A) Ayla okula mı gitti? B) Kitaplarını aldın mı?
C) Soruları sen demi anlamadın?

28) “aşçı – lokanta” arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)öğretmen – okul B)doktor – market C) polis – Pazar

29) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A)Elifler, bu akşam bize misafirliğe gelecekler.
B)Bugün Özlemin annesi okula geldi.
C)Türkiyenin başkenti ankaradır.

30) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur?
A)Sonbahar gelince, göçmen kuşlar sıcak ülkelere gider.
B)Ayla kitabını evde unutmuş.
C)Şemsiyeyi almadan evden çıktığı için çok ıslanmış.

31) “Göçmen kuşlar gitti, ağaçlar yapraklarını döküyor.” Tümcesinde  kaç sözcük çoğul eki almıştır?
A) 3 B) 4 C) 5
32) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi çalışkanlıkla ilgilidir?

A) İşleyen demir paslanmaz. B) Ana gibi yâr olmaz.
C) İnsan insanın aynasıdır.

33)Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem ince hem de kalın ünlü vardır?
A.Kelebek B.Misafir C.Turşu

Genel Tekrar Testi 2. Sınıf Türkçe BENZER İÇERİKLER
Genel Tekrar Testi 2. Sınıf Türkçe YAPILAN YORUMLAR