Eylemlerde Zaman 3. Sınıf Türkçe

FİİLLERDE ZAMAN
1.GEÇMİŞ ZAMAN : Olay olmuş bitmiş, yapılmıştır.
Örnek: Ali eve geldi.
2.ŞİMDİKİ ZAMAN: Olay oluyor,yapılıyor, yaşanıyor.
Örnek :Ali eve geliyor.
3.GELECEK ZAMAN; Olay olmamış ileride olacak.Yapılacak.
Örnek :Ali eve gelecek.
4.GENİŞ ZAMAN: Her zaman yapılır olur.
Örnek :Ali eve gelir.
Aşağıdaki eylemlerin zamanlarını karşılarına yazınız.
1.Horladım: Geçmiş zaman
2.düşer:
3.boyayacak:
4.ıslattık:
5.şişiririm:
6.dolamış:
7.bağlıyoruz:
8.dolandılar:
9.ısırır:
10.batacak:
11.kirlenmiş:
12.tökezledik:
13.kaymış:
14.zıplar:
15.güleceğiz:
16.koyacaklar:
17.kuruttu:
18.üfleriz:
19.kırar:
20.açacağım:
21.dolaşmış:
22.kırarlar:
23.yattık:
24.yedim:
25.öper:
26.saklandılar:
27.karalamış:
28.bitirecek:
29.yiyecekler:
30.alırım:
31.kalırsınız:
32.verdiler:
33.uçacak:
34.biner:
35.tuttuk:
36.yürüyeceğiz:

Eylemlerde Zaman 3. Sınıf Türkçe BENZER İÇERİKLER
Eylemlerde Zaman 3. Sınıf Türkçe YAPILAN YORUMLAR