Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Eşkenar İkizkenar Çeşitkenar Üçgen Özet 4. Sınıf Matematik

Hatırlatma

Üçgen: Doğrusal olamayan üç noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu geometrik şekle üçgen denir.

• Üçgenin temel elamanları; köşeler,kenarlar ve açılardır.
• Yukarıda verilen üçgenin köşeleri A, B, ve C noktalarıdır.
• Kenarları; [AB], [BC], [AC] doğru parçalarıdır.
• Açıları ;ise A, B, C açılarıdır.
• Üçgenlerin köşe noktaları büyük harf ile isimlen dirilir.
• Üçgenin kenar uzunlukları; karşılarındaki köşenin küçük harfi ile gösterilir.
• Üçgenin köşegeni yoktur.
• Üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir.

ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ
Kenarlarına ve açılarına göre üçgenler olmak üzere iki gruba ayrılır.

KENAR UZUNLUKLARINA GÖRE ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ
1.Eşkenar üçgen 2.İkizkenar üçgen 3.Çeşitkenar üçgen

1.EŞKENAR ÜÇGEN
Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgenle-re eşkenar üçgen denir.

2.İKİZKENAR ÜÇGEN
Herhangi iki kenar uzunluğu birbirine eşit olan
üçgenlere ikizkenar üçgen denir.

3.ÇEŞİTKENAR ÜÇGEN
Bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı olan üç-genlere çeşitkenar üçgen denir.

Eşkenar İkizkenar Çeşitkenar Üçgen Özet 4. Sınıf Matematik YAPILAN YORUMLAR