Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Duyu Organları Değerlendirme Testi 3. Sınıf Fen Bilimleri

1-) Duyu organlarımız sayesinde çevremizdeki nesnelerin;
I – Renk
II – Ses
III – Koku
gibi özelliklerinden hangilerini algılayabiliriz?
A) I ve II
B) II ve III
C) I – II ve III

2-) Aşağıdakilerden hangisi duyu organları-mızdan biri değildir?

A) Göz
B) Kalp
C) Deri

3-) 1 – Kulak a – Cisimlerin yumuşaklığını
2 – Göz b – Cisimlerin çıkardığı sesler
3 – Deri c – Cisimlerin renkleri
Duyu organlarımız ile cisimlerin bu organlarla algılayabildiğimiz özellikleri eşleştirilecektir. Buna göre hangi eşleştirme doğru olur?

A) 1 – b 2 – a 3 – c
B) 1 – c 2 – b 3 – a
C) 1 – b 2 – c 3 – a
4-) 1 – Varlıkların kokusunu algılar
2 – Çevremizdeki sesleri algılamamızı sağ-lar.
3 – Nefes almamızı sağlar.
Numaralandırılmış ifadelerden hangisi diğerle-rinden farklı bir duyu organımızın görevidir?

A) 1 B) 2 C) 3
5-) Aşağıdakilerden hangisini dilimizle algıla-mayız?

A) Portakalın turuncu olduğunu
B) Turşunun ekşi olduğunu
C) Baklavanın tatlı olduğunu

6-) Çevremizdeki varlıkların;
I – Biçimini
II – Uzaklığını
III – Sıcaklığını
gözlerimiz sayesinde algılarız.
Gözlerin görmesi ile ilgili yukarıdaki ifadeler-den hangisi çıkarılırsa doğru bir ifade olur?

A) I B) II C) III

7-) Ozan grip olduğu için burnu tıkanmış. Ozan, burun tıkanıklığını gidermek için hangi-sini yapmalıdır?

A) Lavaboya gidip burnunu bol su ile temizle-melidir.
B) Burnuna pamuk tıkayıp akmasını önlemeli-dir.
C) Burnundan değil, ağzından nefes alıp ver-melidir.
😎 İşitme engeli kişiler, iletişim kurabilmek için hangi duyularından yararlanabilirler?

A) Deri (El) Göz
B) Burun Dil
C) Göz Burun

9-) Derimizin nemli kalmasını sağlayan en do-ğal yol hangisidir?

A) Günde üç kez derimizin üzerine krem sür-mek
B) Günlük su ihtiyacını karşılayacak kadar su içmek
C) Haftada iki kez çok sıcak suyla banyo yapmak

10-) Yediklerimizin tadını almada hangi iki duyu organı birlikte çalışır?

A) Dil Burun
B) Burun Kulak
C) Göz Dil

11-) Göz sağlığımız için aşağıdakilerden han-gisini yapmak daha doğru olur?

A) Televizyonu yakından izlemek
B) Güneşli havalarda, güneş gözlüğü kullan-mak
C) Az ışıkta kitap okumak
12-) Duyu organlarımızın sağlığını korumak için öncelikle …………… ve ………… dikkat etmeliyiz. Bu cümlede noktalı yerler aşağıdaki-lerle tamamlandığında hangisi dışarıda kalır?
A) beslenmemize
B) temizliğimize
C) oyunlarımıza
13-) I – Sert cisimlerle, ucu sivri eşyalarla ka-rıştırmamalıyız.
II – Soğuk havalarda dışarı çıkarken korumalı-yız.
III – Yüksek sesli ortamlarda bulunmamalıyız.

Yukarıda verilenler hangi duyu organımızın sağ-lığını korumakla ilgilidir?

A) Burun
B) Kulak
C) Dil
14-) Aşağıdakilerden hangisi görme duyumuzu güçlendirmek için sıkça tüketmemiz gereken yiyeceklerdendir?

A) Havuç
B) Çikolata
C) Kızarmış patates
15-) Öğretmen: En büyük duyu organımız han-gisidir?
Öğretmenin sorusunu hangi öğrenci doğru ce-vaplamıştır?

A) Behçet: Burnumuz
B) Kadir: Derimiz
C) Yeliz: Dilimiz

16-) Dil sağlığı ile aşağıdakilerden hangisi ara-sında doğrudan ilişkisi yoktur?

A) Çok sıcak ya da çok soğuk yiyecekler ye-memek
B) Dişlerimizi fırçalarken dilimizi temizlemek
C) Soğuk havalarda dışarıya çıkmamak
17-) Sesin çok şiddetli olduğu ortamlarda ku-lağımızın zarar görmemesi için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A) Ağzımız da kulaklarımızı da kapatmalıyız.
B) Ağzımız açıp kulaklarımızı kapatmalıyız.
C) Ağzımızı ve burnumuzu kapatıp kulakları-mızı açmalıyız.

18-) Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru-dur?

A) Kulağımızı, kalemimizin arkasıyla kaşımak
B) Bir şeyi iyi görebilmek için arkadaşımızın gözlüğünü kullanmak
C) Yiyecekleri çok sıcak tüketmemek
19-) Selim kitap okurken göz sağlığını koru-mak için hangisine dikkat etmelidir?

A) Gözü ile kitap arasında uygun bir uzaklık olmasına
B) Kitabını az ışık olan bir yerde okumaya
C) Kitabını gözüne mümkün olduğu kadar çok yaklaştırmaya
20-) Kuşların cıvıltısını, rüzgarın uğultusunu ……………. sayesinde duyarım.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağı-dakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) kulaklarım
B) burnum
C) gözlerim

Duyu Organları Değerlendirme Testi 3. Sınıf Fen Bilimleri BENZER İÇERİKLER
Duyu Organları Değerlendirme Testi 3. Sınıf Fen Bilimleri YAPILAN YORUMLAR