Doğal Ve Beşeri Unsurlar 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

DOĞAL ve BEŞERİ UNSURLAR
ÇEVRE: İnsanın içinde yaşadığı, canlı ve cansız varlıkların yer aldığı ortama
çevre denir.
Çevreyi oluşturan unsurları doğal unsurlar ve beşeri unsurlar olarak ikiye ayırabiliriz.

cats

Doğal Unsur: Doğada kendiliğinden oluşmuş, oluşumunda insan eli olmayan unsurlardır. Dağ, ova, akarsu, plato, vadi, göl, şelale…
Beşeri Unsur: İnsanların doğal ortamlarda ihtiyaçları doğrultusunda değişiklikler yaparak oluşturdukları unsurlardır. Beşeri unsurların oluşumunda doğrudan insan eli vardır. Baraj, köprü, binalar, parklar, yollar, limanlar, tüneller …

1-) Yukarıdaki unsurları doğal ve beşeri olarak ayırınız.

cats

2-) Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi evimizde yapacağımız hazırlıklardan biri değildir?
A) Deprem çantası hazırlamak
B) Devrilebilecek ağır eşyaları sabitlemek
C) Evimizde yangın söndürme aleti bulundurmak
D) İkinci sarsıntıya karşı evimizde beklemek

BAŞLICA DOĞAL UNSURLAR

DAĞ: Çevresine göre yüksek olan inişli çıkışlı yer şekilleridir.

VADİ: Akarsuların yatağının derinleşerek oluşturduğu uzun oluklara vadi denir.

BURUN: Kara parçalarının denize doğru uzanmış bölümlerine burun denir
KÖRFEZ: Denizin karaya doğru sokulduğu büyük derin girintilere körfez denir.
ADA: Her yanı sularla çevrili kara parçasına ada denir.
YARIMADA: Üç tarafı denizlerle çevrili, diğer tarafı da karaya bağlı adalara yarımada denir.
PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış geniş düzlüklere plato (yayla) denir.
OVA: Çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklere ova denir.

Doğal Ve Beşeri Unsurlar 4. Sınıf Sosyal Bilgiler BENZER İÇERİKLER
Doğal Ve Beşeri Unsurlar 4. Sınıf Sosyal Bilgiler YAPILAN YORUMLAR
 • Fhu
  2 ay önce

  sun çok kötü

 • Batın
  10 ay önce

  Beşeri

 • Eda
  1 sene önce

  Stad doğal mi beşeri mi ? Nolur