Doğal Sayılarla Problem Çözme 6. Sınıf Matematik

Ahmet’ in yaşı 16 dır. Babasının yaşı Ahmet’in yaşının 2 katının 5 fazlasına eşit ise Ahmet’in babası kaç yaşındadır?

Toplamları 374 olan iki sayıdan büyük olanı küçük olanından 86 fazla olduğuna göre büyük sayı kaçtır?

Biri diğerinin 5 katı olan 2 sayının toplamı 360 ise büyük sayı kaçtır?

36 kişilik bir sınıfta kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından 7 eksik olduğuna göre sınıfta kaç erkek öğrenci vardır?

Ayşe hanım, pazardan kilosu 2 TL olan domatesten 3 kilo, kilosu 1 TL olan salatalıktan 2 kilo ve kilosu 3 TL olan şeftaliden 2 kilo alıyor. Ayşe hanımın pazara gelirken 15 TL si olduğuna göre geriye kaç TL si kalmıştır?
Bir sayının 7 katına 13 eklendiğinde 97 sayısı elde edildiğine göre bu sayı kaçtır?

Hüseyin, okulun merdivenlerini 3 er 3 er çıktığında 14 adım atmış oluyor. Eğer Hüseyin merdivenleri 2 şer 2 şer çıkarsa kaç adım atmış olur?

Bir İnternet kafede 1 saat playstation ücreti 3 saat internet ücretine eşittir. İnternetin saati 2 TL olduğuna göre 2 saat internete girip 1 saat playstation oynayan biri kaç TL hesap öder?

Bir sütçü litresi 30 kuruştan aldığı 80 litre sütün 12 litresini taşırken döküyor. Kalan sütü litresi 50 kuruştan satarsa kaç TL kazanç elde eder?

Bir çiftlikte 17 koyun, 21 inek ve 36 tavuk vardır. Buna göre bu çiftlikteki toplam ayak sayısı toplama baş sayısından ne kadar fazladır?
225 öğrencini olduğu bir okulun kütüphanesinde 675 kitap vardır. Öğrenci sayısı 25 azalır, kitap sayısı 125 artarsa kişi başına düşen kitap sayısı önceki duruma göre nasıl değişir?

Hasan’ın babası 48 yaşındadır. Hasan’ın yaşı babasının yaşının yarısının 8 eksiğine eşit olduğuna göre Hasan kaç yaşındadır?

Toplamları 216 olan iki sayıdan büyük olan sayı küçük olanın 2 katının 24 fazlasına eşit olduğuna göre küçük sayı kaçtır?

Bir okulda 628 öğrenci vardır. Kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından 64 fazla ise bu okulda kaç erkek öğrenci vardır?
Emre, tanesi 4 TL olan defterden 3 tane ve tanesi 8 TL olan test kitabından 3 tane alıyor. Kırtasiyeciye 50 TL veren Emre kaç TL para üstü alır?

Doğal Sayılarla Problem Çözme 6. Sınıf Matematik YAPILAN YORUMLAR