Denklik Dilekçesi ve Üstyazı Örneği

…………………………… İLK/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
………………………………..
Almanya’ da ikamet etmekte iken ……… İli ……………… İlçesine yerleşmiş bulunmaktayım. İlköğretim çağında iki çocuğum bulunmaktadır . Çocuğum ……………… T.C. Kimlik Nolu …………………….. “SPRACHHEILSCHULE SINDELFINGEN” okulunda 1. sınıfı başarı ile tamamlamış ve 2. sınıfa geçmiştir. Diğer çocuğum ………………….. T.C. Kimlik Nolu …………………………….. ise “………………………………………….” okulunda 3. sınıfı başarı ile tamamlayarak 4. sınıfa geçmiştir. Çocuğum ………………………..’in okulunuz 2. sınıfına , ………………………. in ise 4. sınıfa kaydı hususunu arz ederim.
…./09/20… ……………………..
Adres :

Denklik Dilekçesi ve Üstyazı Örneği BENZER İÇERİKLER
Denklik Dilekçesi ve Üstyazı Örneği YAPILAN YORUMLAR