Çevre Problemleri 4. Sınıf Matematik

1) Bir kare ile eşkenar üçgenin kenar uzunlukları eşittir. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 28 cm ise kare ve üçgenin çevresi toplam ne kadardır ?
ÇÖZÜM:

2) Kenar uzunlukları 33 cm, 41 cm ve 27 cm olan bir çeşit kenar üçgenin çevresinin iki katının 9 fazlası kaç cm’dir?
ÇÖZÜM:

3) Eşkenar üçgen şeklinde bir bahçenin bir kenarının uzunluğu 48 m ve bu bahçenin etrafına 4 er metre aralıklarla ağaç dikileceğine göre kaç ağaç dikimi yapılır?
ÇÖZÜM:

4) İkiz kenarlardan birinin uzunluğu 43, ikiz olmayan diğer kenarın uzunluğu 39 cm olan bir ikizkenar üçgenin çevresi 224 cm’den kaç cm azdır? ÇÖZÜM:

5) Çevresi 213 cm olan eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir?
ÇÖZÜM:

6) Bir kenarı 63 cm olan kare ile bir kenar uzunluğu 48 cm olan eşkenar üçgenin çevresi toplamı kaçtır?
ÇÖZÜM:

7) Bir kenar uzunluğu 88 m olan eşkenar üçgen şeklindeki arsanın çevresine 5 sıra tel çekilecektir. Telin metresi 3TL olduğuna göre kaç liralık tel çekilir?
ÇÖZÜM:

8) Çevresi 702 m olan eşkenar üçgenin bir kenarının yarısı kaç metredir?
ÇÖZÜM:

9)Kısa kenarı 140 m, uzun kenarı kısa kenarının 2 katı kadar olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına 3 sıra tel çekilecektir. Kaç m tel gerekir?
ÇÖZÜM:

10)Kısa kenarı 70 cm, uzun kenarı 110 cm olan masanın üzerine her tarafından 25 cm sarkacak şekilde masa örtüsü serilecektir. Örtünün çevresi kaç cm’dir?
ÇÖZÜM:

11)Eni 350 m, boyu 420 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçemin etrafına 7 sıra tel çekeceğim. 1 m tel 2 TL ise tüm masrafım kaç TL olur?
ÇÖZÜM:

12)Dikdörtgen şeklindeki bahçenin kısa kenarı 540 metredir. Uzun kenarı, kısa kenarından 80 m fazladır. Bahçenin kenarları üzerine 8 metre aralıklarla fidan dikmek istiyorum. Kaç fidan gerekir?
ÇÖZÜM:

13)Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarı kısa kenarının 5 katıdır. Uzun kenarı 60 m olduğuna göre çevresi kaç mdir?
ÇÖZÜM:

14)Eşit kenarlarından biri 15 cm. olan ikizkenar üçgenin çevresi 48 cm. ise bu üçgenin diğer kenarı kaç cm.dir?
ÇÖZÜM:

15)Dikdörtgen şeklindeki bahçemizin eni 13 metredir. Boyu ise eninin 2 katıdır. Bahçemizin çevresi kaç m dir?
ÇÖZÜM:

16)İki karenin çevrelerinin toplamı 100 cm dir. Birinci karenin çevresi 36 cm olduğuna göre, ikinci karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir?
ÇÖZÜM:

17)İki dikdörtgenin çevresinin toplamı 252 cm dir. Birinci dikdörtgenin çevresi 72 cm dir. İkinci dikdörtgenin kısa kenarı en az kaç cm olur?
ÇÖZÜM:

18)Uzun kenarı 20 birim ,kısa kenarı 10 birim olan dikdörtgen ile çevre uzunluğu aynı olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç birimdir?
ÇÖZÜM:

19)Kenarları birbiriyle ardışık sayılardan meydana gelen bir üçgenin, çevresi 312 m ise bu üçgenin, en küçük kenar uzunluğu kaç santimetredir?
ÇÖZÜM:

20)Kare şeklindeki bir havuzun çevre uzunluğunun yarısı 36 m ise, bu havuzun bir kenarının uzunluğu kaç metredir?
ÇÖZÜM:

Çevre Problemleri 4. Sınıf Matematik BENZER İÇERİKLER
Çevre Problemleri 4. Sınıf Matematik YAPILAN YORUMLAR