Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Çevre Problemleri 4. Sınıf Matematik

1) Bir kare ile eşkenar üçgenin kenar uzunlukları eşittir. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 28 cm ise kare ve üçgenin çevresi toplam ne kadardır ?
ÇÖZÜM:

2) Kenar uzunlukları 33 cm, 41 cm ve 27 cm olan bir çeşit kenar üçgenin çevresinin iki katının 9 fazlası kaç cm’dir?
ÇÖZÜM:

3) Eşkenar üçgen şeklinde bir bahçenin bir kenarının uzunluğu 48 m ve bu bahçenin etrafına 4 er metre aralıklarla ağaç dikileceğine göre kaç ağaç dikimi yapılır?
ÇÖZÜM:

4) İkiz kenarlardan birinin uzunluğu 43, ikiz olmayan diğer kenarın uzunluğu 39 cm olan bir ikizkenar üçgenin çevresi 224 cm’den kaç cm azdır? ÇÖZÜM:

5) Çevresi 213 cm olan eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir?
ÇÖZÜM:

6) Bir kenarı 63 cm olan kare ile bir kenar uzunluğu 48 cm olan eşkenar üçgenin çevresi toplamı kaçtır?
ÇÖZÜM:

7) Bir kenar uzunluğu 88 m olan eşkenar üçgen şeklindeki arsanın çevresine 5 sıra tel çekilecektir. Telin metresi 3TL olduğuna göre kaç liralık tel çekilir?
ÇÖZÜM:

8) Çevresi 702 m olan eşkenar üçgenin bir kenarının yarısı kaç metredir?
ÇÖZÜM:

9)Kısa kenarı 140 m, uzun kenarı kısa kenarının 2 katı kadar olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına 3 sıra tel çekilecektir. Kaç m tel gerekir?
ÇÖZÜM:

10)Kısa kenarı 70 cm, uzun kenarı 110 cm olan masanın üzerine her tarafından 25 cm sarkacak şekilde masa örtüsü serilecektir. Örtünün çevresi kaç cm’dir?
ÇÖZÜM:

11)Eni 350 m, boyu 420 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçemin etrafına 7 sıra tel çekeceğim. 1 m tel 2 TL ise tüm masrafım kaç TL olur?
ÇÖZÜM:

12)Dikdörtgen şeklindeki bahçenin kısa kenarı 540 metredir. Uzun kenarı, kısa kenarından 80 m fazladır. Bahçenin kenarları üzerine 8 metre aralıklarla fidan dikmek istiyorum. Kaç fidan gerekir?
ÇÖZÜM:

13)Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarı kısa kenarının 5 katıdır. Uzun kenarı 60 m olduğuna göre çevresi kaç mdir?
ÇÖZÜM:

14)Eşit kenarlarından biri 15 cm. olan ikizkenar üçgenin çevresi 48 cm. ise bu üçgenin diğer kenarı kaç cm.dir?
ÇÖZÜM:

15)Dikdörtgen şeklindeki bahçemizin eni 13 metredir. Boyu ise eninin 2 katıdır. Bahçemizin çevresi kaç m dir?
ÇÖZÜM:

16)İki karenin çevrelerinin toplamı 100 cm dir. Birinci karenin çevresi 36 cm olduğuna göre, ikinci karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir?
ÇÖZÜM:

17)İki dikdörtgenin çevresinin toplamı 252 cm dir. Birinci dikdörtgenin çevresi 72 cm dir. İkinci dikdörtgenin kısa kenarı en az kaç cm olur?
ÇÖZÜM:

18)Uzun kenarı 20 birim ,kısa kenarı 10 birim olan dikdörtgen ile çevre uzunluğu aynı olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç birimdir?
ÇÖZÜM:

19)Kenarları birbiriyle ardışık sayılardan meydana gelen bir üçgenin, çevresi 312 m ise bu üçgenin, en küçük kenar uzunluğu kaç santimetredir?
ÇÖZÜM:

20)Kare şeklindeki bir havuzun çevre uzunluğunun yarısı 36 m ise, bu havuzun bir kenarının uzunluğu kaç metredir?
ÇÖZÜM:

Çevre Problemleri 4. Sınıf Matematik YAPILAN YORUMLAR