Cebirsel İfadeler 6. Sınıf Matematik

1.BÖLÜM: CEBİRSEL İFADE YAZALIM

Aşağıdaki cümlelere ait cebirsel ifadeli yanlarına yazınız.

Bir sayının 3 fazlası
Bir sayının 7 eksiği
Bir sayının 4 katı
Bir sayının 2 katının 1 fazlası
Bir sayının 5 katının 6 eksiği
Bir sayının 6 katının 1 eksiği
Bir sayının 2 fazlasının 8 katı
Bir sayının 5 eksiğinin 3 katı
Bir sayının 3 katının 4 fazlasının 7 katı
Bir sayının yarısı
Bir sayının dörtte biri
Bir sayının onda biri
Bir sayının beşte üçü
Bir sayının yedide ikisi
Bir sayının yarısının 3 fazlası
Bir sayının beşte birinin iki fazlası
Bir sayının 4 fazlasının üçte biri
Bir sayının 2 katının 5 eksiğinin dörtte biri
Bir sayının 5 katının 3 fazlasının yedide biri
Bir sayının 3 katının 1 fazlasının sekizde yedisi
Bir sayının 8 katının 3 fazlasının dokuzda beşi

2.BÖLÜM: CEBİRSEL İFADENİN CÜMLESİNİ OKUYALIM

Aşağıdaki cebirsel ifadelere karşılık gelen cümleleri okuyalım ve yazalım

3.BÖLÜM: GÜNLÜK HAYAT İLE İLİŞKİLİ CÜMLELERE AİT CEBİRSEL İFADELERİ YAZALIM

Aşağıda verilen ifadelerin cebirsel karşılıklarını yazalım.

Hasan’ının bilyelerinin 20 fazlası:
Aynur’un parasının 30 eksiği:
Bir kenarı m olan karenin çevresi:
Yeliz’in yaşının 3 katının yedi eksiği:
Tanesi x TL olan çikolataların 6 tanesinin ücreti:
Y TL’ye kitap alan Ebru kasiyere 50 TL verdiğinde alacağı para üstü:
20 tane yumurtaya x TL ödenirse, bir tanesinin ücreti:
20 yumurtaya 9 TL ödenmiştir. Bunların x tanesi kırık çıktığından atılmıştır. Sağlam yumurtaların bir tanesi kaç TL’ye alınmış olunur:
Pazardan x kg domates alınıp, 30 TL ödenmiştir. Domateslerin 2 kilosu çürük çıktığından atılmıştır. Sağlam domateslerin bir kilosu kaç TL’ye alınmış olunur:
Tanesi N TL olan dondurmalardan 5 tane alan Uğur kasiyere 20 TL verdiğinde alacağı para üstü:
X tane sıranın bulunduğu bir sınıfta sıralara ikişerli oturulduğunda 3 öğrenci ayakta kalıyorsa, sınıf mevcudu:
X tane sıranın bulunduğu bir sınıfta sıralara üçerli oturulduğunda 2 sıra boş kalıyorsa, sınıf mevcudu:
A TL’ye alınan ayakkabı 8 taksitle ödeneceğine göre, bir taksitin ücreti:
Y TL’ye alınan buz dolabına peşin 200 TL verilip, geri kalanı 6 taksitte ödeneceğine göre, bir taksitin ücreti:
80cm uzunluğundaki ipin bir ucundan x cm si kesilip atılıyor. Geriye kalan ip 4 eş parçaya ayrıldığında, her bir parçanın uzunluğu:
Bir adımı x cm olan Ali odanın uzunluğu ölçmek istiyor. Ali odanın bir köşesinden diğer köşesine 5 adım attığında arada 30cm lik boşluk kalıyor. Buna göre, odanın uzunluğu:
Üç arkadaş pizzacıya gidip bir tane x TL’lik büyük boy pizza ve tanesi y TL olan ayranlardan 3 tane alıyorlar. Kişi başı ödeyecekleri ücret:
Kemal’e Matematik Öğretmeni ilk iki sözlüsüne aynı puanı, üçüncü sözlüsüne ise 100 vermiştir. Sözlülerinin ortalaması:

4.BÖLÜM: BİLİNMEYENİNİN DEĞERİ VERİLEN CEBİRSEL İFADENİN DEĞERİNİ BULALIM

Aşağıdaki cebirsel ifadelerde verilen bilinmeyen değerine göre, cebirsel ifadenin değerini bulalım.

Cebirsel İfadeler 6. Sınıf Matematik BENZER İÇERİKLER
Cebirsel İfadeler 6. Sınıf Matematik YAPILAN YORUMLAR