Kategori: Zümreler

2017-2018 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Zümre

ZÜMREDEN BİR BÖLÜM Madde -8 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin başarılarını daha da artırmak için yapılacak çalışmalar, öneriler: a) Öğrencilere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin sevdirilmesi. b) Öğrenilecek konuların hayatta gerekli olduğuna inandırmak. c) Öğrencileri araştırma ve incelemeye teşvik etmek. d) Daha çok soru-cevap yöntemi kullanarak öğrencileri derse katmak, öğrencileri merkeze çekmek. e) Devamsızlığın öğrenci […]

2017-2018 Biyoloji Sene Sonu Zümresi

ZÜMREDEN BİR BÖLÜM: GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ: 1) ………. Lisesi Biyoloji, Sağlık Bilgisi Dersleri zümre öğretmenleri ……. saat 12.00’de zümre başkanı ……….başkanlığında toplanmıştır. Yapılan yoklama sonucunda zümre öğretmenlerinin tam olduğu görülmüştür. 2) Eğitim ve öğretim programı ile zümre öğretmenlerine ait yönetmelik maddeleri ……..tarafından okunmuş ve gerekli açıklamalar yapılmıştır. TIKLA – TAMAMINI İNDİR

2017-2018 Almanca Sene Sonu Zümre

ZÜMREDEN BİR BÖLÜM: 5-, Almanca  öğretmeni  ………………….ölçme ve değerlendirmede uyulması gereken esasları daha önce yapılan zümre toplantısından okudu. Buna göre ölçme ve değerlendirme aşağıda belirtilen esaslara dayanarak uygulanmıştır. a) Yazılı sınavlar: Öğrencilerin başarısızlıkları değil kabiliyetleri doğrultusunda tüm yönleri ile değerlendirme yapılmıştır. Yazılı sınav soruları boşluk doldurma, çoktan seçmeli, metne dayalı, soru-cevap, verilen bir resmin adının […]

Alo Bilet Hattı ile Uygun Fiyata Anadolujet Uçak Biletleri

Tarihi yapısı ve turistik yerleri ile birlikte ülkemiz dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden birisi olarak gösteriliyor. Bu doğrultuda çok sayıda kişi yılın farklı dönemlerinde şehirlerimize ulaşım sağlayarak bu tarihi mekânları geziyor ya da tatiller ile birlikte streslerinden kurtuluyorlar. Bu doğrultuda kişiler eski dönemde kullandıkları karayolu ulaşımından da vazgeçmiş gibi görünüyor. Özel dönemlerde yaşanan kalabalık, uzun […]

2017-2018 Türkçe Sene Başı Zümresi

10.Okuma saati uygulaması …………………………….: “Türkçe derslerinin temeli olan okuma ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 100 Temel Eser, öğrencilerin Türk ve dünya klasikleri ile tanışmalarını ve severek ve zevkle kitap okumalarını sağlayacaktır.” dedi. Zümre başkanı, ……………………………. : “Her öğrenciye okuma alışkanlığı kazandırılabilir. Bunun için öğretmenin, öğrenciyi, ilgisini çekebilecek türde kitaplar okumaya yönlendirmesi gerekir. Öğretmen, […]

2017-2018 Tarih Sene Başı Zümresi

MADDE -12- ………………………; derslerimizde konular işlenirken Anlatım, Soru-Cevap,tartışma gibi metot ve tekniklerin uygulanabileceğini ayrıca; • Yeni konu anlatırken, öğrenci ihtiyaçları ile bağlantı kurulmasına; • Sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler planlayarak gelinmesine; hazırlanacak etkinliklerin, öğrencilerin analiz, sentez, değerlendirme, ilişkilendirme, sınıflandırma, genelleme ve sonuç çıkarma gibi yüksek seviyede matematiksel düşünme becerileri kazanmalarına yönelik olmasına; • Derslere başlamadan önce, […]

2017-2018 Sosyal Bilgiler Sene Başı Zümresi

11- Zümre öğretmenleri, başarıyı artırmak için şu esasların göz önünde bulundurulması konusunda fikir birliğine vardılar.  Okul-aile işbirliğine önem verilmesi.  Öğrencilerin derste aktif kılınması.  Gerekli araç-gereçlerin etkili kullanılması.  Ödevlerin takip edilmesi.www.tumdersler.net  Teknolojik araç-gereçlerden faydalanılması. 12- Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sezai KILIÇ‘’Diğer zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe işbirliği yapılmasını, özellikle okuma yazması bozuk olan […]

2017-2018 Lise Matematik Sene Başı Zümresi

KARARLAR: 1. Matematik müfredat programında 2666 sayılı T.D. kararları gereğince tarafından müfredatta yapılan değişiklikler incelendi ve ünitelendirilmiş yıllık ders planlarının 9. Sınıflarda ………………………….., 10. Sınıflarda ……………………,11. Sınıflarda ……………….. ve 12. Sınıflarda …………………… tarafından yapılmasına karar verildi. a. 9. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı TTKB’nın 01.02. 2013 yılında yaptığı değişiklik çerçevesinde TTKB’nın 01.02.2013 tarih ve 9 […]

2017-2018 Ortaokul Matematik Sene Başı Zümresi

Zümrede aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1. Öğrenci merkezli ders anlayışı benimsenmesine ve örneklerin mümkün olduğu kadar günlük hayattan verilerek somutlaştırma yapılmasına karar verildi. 2. Proje görevleri hakkında gerekli bilgilerin yönergeler halinde öğrencilere bildirilmesine, bu konuda sürekli bir öğretmen ve öğrenci işbirliği sağlanmasına karar verildi. 3. Yazılı sınavlarda ve derslerin işlenişinde ortak bir eğitim anlayışının benimsenmesi açısından […]

2017-2018 Kimya Sene Başı Zümresi

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR 1. Yıllık planların 37 hafta (1 hafta Kurban Bayramı Tatili) üzerinden yapılmasına karar verildi. 2. Yıllık planların yukarıda belirtilen şekilde yapılmasına karar verildi. Yıllık planlar Eylül ayının üçüncü haftası idareye teslim edilecektir. 3. Atatürkçülük konularının hedef ve davranışlarının yazılmasına karar verildi. 4. Haftalık ders saatine göre her şubeye aşağıdaki gibi yazılı yapılmasına […]