Kategori: Zümreler

2016-2017 3. Sınıf 2. Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

GAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE KIRIKKALE 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem başı zümre öğretmenler kurulu toplantısını 09.02.2017 tarihinde saat 11.00 de 3-A sınıfında aşağıdaki gündem maddelerini görüşülmek üzere yapmak istiyoruz. Bilgilerinize arz ederiz. Ayhan KOÇAK Gülin Doğan R. Kaya YILMAZ İsmail SERT 3-A Sınıf Öğretmeni 3-B Sınıf Öğretmeni 3-C Sınıf Öğretmeni 3-D Sınıf Öğretmeni GÜNDEM […]

2016-2017 İlkokul 2. Sınıf Sene Başı Zümre

                GÜNDEM Açılış, yoklama ve saygı duruşu. T.C. Anayasası’nın eğitimle İlgili maddesinin okunması.( Madde: 42) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu (2.3.4.10 ve 43), 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin incelenmesi ve gözden geçirilmesi. 26 Temmuz 2014 tarih ve 29072sayılı Resmi […]

2016-2017 Ortaokul Matematik Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

Toplantı Gündeminin Görüşülmesi: Matematik zümre öğretmenleri toplantısı Gonca ÖZDEMİR başkanlığında başlatıldı. Gündem gereği yapılan yoklamada tüm öğretmenlerin toplantıda hazır olarak bulunduğu tespit edildi. İbrahim KAYA, zümre başkanı tarafından yazman olarak seçildi. Zümre Başkanı Gonca ÖZDEMİR tarafından 1739 sayılı kanunun okunarak Türk Milli Eğitimin genel amaçları belirtildi. Türk Mili Eğitiminin temel ilkeleri: Genellik ve eşitlik Ferdin […]

2016-2017 Türkçe Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

GÜNDEM: 1. Açılış Ve Yoklama 2. Bir Önceki Yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” Kararlarının Okunup Değerlendirilmesi 3. Öğrenci Başarısını Arttırmak İçin Alınacak Tedbirler 4. ( 5. 6. ve 7.) Sınıflara Ait Ders Kitaplarının Ve Öğretim Programının İncelenerek Görüşülmesi 5. Türkçe Dersi Yöntem Ve Teknikleri İle Yıllık Ve Ders Planlarıyla İlgili Açıklamalar 6. Türkçe Dersi Araç Ve […]

2016-2017 Edebiyat Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

GÜNDEM MADDELERİ Açılış ve yoklama. Zümre Başkanının ve yazmanının seçilmesi. Bir önceki yıla ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması. 3.2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılındaki edebiyat grubu ders başarılarının değerlendirilmesi. 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Eğitim Bölgesi edebiyat grubu il zümre tutanağının ve Zümre Başkanlar Kurulu tutanağını incelenmesi. Talim […]

2016-2017 Tarih Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

KARARLAR : MADDE-1- Okul Müdür Başyardımcısı ……………………  ve  Tarih Öğretmeni ……..’in toplantıda hazır olduğu görüldü. MADDE – 2- ……………………………..; bu toplantının okulumuza ve Türk Milli Eğitimine hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı açmıştır. …………………………;07/09/2013 tarih ve 28758 sayılı  ve 01/07/2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” nin birçok […]

2016-2017 Sosyal Bilgiler Sene Başı Zümresi

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 1- Zümre Başkanı Müdür yardımcısı ………………………., iyi dileklerle toplantıyı başlattı. Yukarıdaki maddelerin görüşülmesine geçildi. 2- Sosyal Bilgiler Öğretmeni ……………………… ‘ Zümre Öğretmenler Kurulu’ ile ilgili yönetmelik maddesini okudu. (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği –Madde 109) KARAR: Zümre Öğretmenler Kurulu’nun ilgili yönetmenlik esaslarına göre yapılacağına, belirtilen ilkelere uyulacağına , gerekirse dönem içinde zümre toplantılarının yapılacağı […]

2016-2017 Kimya Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 1)Açılış ve yoklama Toplantıya başkanlık eden ……………………………; “yeni eğitim ve öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını dilerim. Zümreler,bilgilerin hatırlanması,bütün sınıflarda öğretim birliğinin sağlanmasına ve zümreler arası irtibat ve bilgi alış verişinin sağlanmasına vesiledir” diyerek toplantıyı açtı.   2)Bir önceki toplantıya ait kararlar Bir önceki toplantıda  alınan kararlardan çevreye yapılacak geziler bu yıl yapılacaktır. […]

2016-2017 Fizik Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

GÜNDEM MADDELERİ 1. Açılış ve yoklama, 2. 1739 Sayılı Milli Eğitimin Temel Kanunu’na göre Milli Eğitimin Genel Amaçları ve temel ilkelerin incelenmesi 3. Fizik dersinin özel amaçları 4. Fizik dersi müfredat programlarının gözden geçirilmesi 5- Ünitelendirilmiş Yıllık planların ve ders planlarının hazırlanışında göz önünde bulundurulması gereken hususlar 6- Atatürkçülük konuları ve yıllık plana yerleştirilmesi 7- […]

2016-2017 Fen ve Teknoloji Sene Başı Zümresi

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ: 1- Toplantı okul müdür yardımcısı ………….. başkanlığında Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin katılımıyla başlatıldı. 2- Okulumuzda Fen ve Teknoloji laboratuvarının öğrenciler tarafından aktif şekilde kullanılması Zümre öğretmenleri tarafından belirtildi. Okulumuz Fen ve Teknoloji laboratuvarında ders araç ve gereçleri eksik bulunduğundan öğrencilerin yeterince aktif olamadığı belirtilmiştir. 3- Ders işlenişinin daha verimli olması için Fen […]