Kategori: Zümreler

2017-2018 Türkçe Sene Başı Zümresi

10.Okuma saati uygulaması …………………………….: “Türkçe derslerinin temeli olan okuma ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 100 Temel Eser, öğrencilerin Türk ve dünya klasikleri ile tanışmalarını ve severek ve zevkle kitap okumalarını sağlayacaktır.” dedi. Zümre başkanı, ……………………………. : “Her öğrenciye okuma alışkanlığı kazandırılabilir. Bunun için öğretmenin, öğrenciyi, ilgisini çekebilecek türde kitaplar okumaya yönlendirmesi gerekir. Öğretmen, […]

2017-2018 Tarih Sene Başı Zümresi

MADDE -12- ………………………; derslerimizde konular işlenirken Anlatım, Soru-Cevap,tartışma gibi metot ve tekniklerin uygulanabileceğini ayrıca; • Yeni konu anlatırken, öğrenci ihtiyaçları ile bağlantı kurulmasına; • Sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler planlayarak gelinmesine; hazırlanacak etkinliklerin, öğrencilerin analiz, sentez, değerlendirme, ilişkilendirme, sınıflandırma, genelleme ve sonuç çıkarma gibi yüksek seviyede matematiksel düşünme becerileri kazanmalarına yönelik olmasına; • Derslere başlamadan önce, […]

2017-2018 Sosyal Bilgiler Sene Başı Zümresi

11- Zümre öğretmenleri, başarıyı artırmak için şu esasların göz önünde bulundurulması konusunda fikir birliğine vardılar.  Okul-aile işbirliğine önem verilmesi.  Öğrencilerin derste aktif kılınması.  Gerekli araç-gereçlerin etkili kullanılması.  Ödevlerin takip edilmesi.www.tumdersler.net  Teknolojik araç-gereçlerden faydalanılması. 12- Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sezai KILIÇ‘’Diğer zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe işbirliği yapılmasını, özellikle okuma yazması bozuk olan […]

2017-2018 Lise Matematik Sene Başı Zümresi

KARARLAR: 1. Matematik müfredat programında 2666 sayılı T.D. kararları gereğince tarafından müfredatta yapılan değişiklikler incelendi ve ünitelendirilmiş yıllık ders planlarının 9. Sınıflarda ………………………….., 10. Sınıflarda ……………………,11. Sınıflarda ……………….. ve 12. Sınıflarda …………………… tarafından yapılmasına karar verildi. a. 9. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı TTKB’nın 01.02. 2013 yılında yaptığı değişiklik çerçevesinde TTKB’nın 01.02.2013 tarih ve 9 […]

2017-2018 Ortaokul Matematik Sene Başı Zümresi

Zümrede aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1. Öğrenci merkezli ders anlayışı benimsenmesine ve örneklerin mümkün olduğu kadar günlük hayattan verilerek somutlaştırma yapılmasına karar verildi. 2. Proje görevleri hakkında gerekli bilgilerin yönergeler halinde öğrencilere bildirilmesine, bu konuda sürekli bir öğretmen ve öğrenci işbirliği sağlanmasına karar verildi. 3. Yazılı sınavlarda ve derslerin işlenişinde ortak bir eğitim anlayışının benimsenmesi açısından […]

2017-2018 Kimya Sene Başı Zümresi

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR 1. Yıllık planların 37 hafta (1 hafta Kurban Bayramı Tatili) üzerinden yapılmasına karar verildi. 2. Yıllık planların yukarıda belirtilen şekilde yapılmasına karar verildi. Yıllık planlar Eylül ayının üçüncü haftası idareye teslim edilecektir. 3. Atatürkçülük konularının hedef ve davranışlarının yazılmasına karar verildi. 4. Haftalık ders saatine göre her şubeye aşağıdaki gibi yazılı yapılmasına […]

2017-2018 Lise İngilizce Sene Başı Zümresi

GÜNDEM 1. Açılış ve yoklama 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 3. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun incelenmesi. 4. Atatürk ilke ve İnkilaplarına yıllık planlarda ve derslerde yer verilmesi. 5. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takviminin incelenmesi. 6. İngilizce dersinin Müfredat Programının incelenmesi. 7. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının değerlendirilmesi 8. Yıllık planlar 9. Günlük […]

2017-2018 Ortaokul İngilizce Sene Başı Zümresi

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………………………. OKULU İNGİLİZCE DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI ALINAN KARARLAR; 1- İl ve ilçede alınan kararlara mümkün olduğu kadar uyulmaya çalışılacağına; 2- Ders işlenişinde bölgenin ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alınarak öğrencilere gereken kolaylığın sağlanmasına;www.tumdersler.net 3- Ders işlenişinde gereken materyallerin sağlanması için diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğine gidilmesine; 4- 8.sınıflarda etkinliklerin kazanım […]

2017-2018 İlkokul İngilizce Sene Başı Zümresi

8-İlkokul İngilizce öğretiminde sesli ve görsel materyaller önemli rol oynamaktadır.Bu nedenle derslerimizde dinleme ve görsel çalışmalar için gerekli araç gereçlerin kullanımı sağlanacak ve okulumuzda mevcut bulunan Yabancı Dil sınıfımızın etkili bir şekilde kullanılmasına karar verildi. Yabancı Dil sınıfındaki materyal yapımında öğrencilerin daha etkin olmasına özen gösterilmesi ve yapılan etkinliklerin okulda sergilenmesine karar verildi. 9-Alınan kararların […]

2017-2018 Fizik Sene Başı Zümresi

10-Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği …………………………….– Matematik öğretmenleriyle “Üslü ve Köklü Sayılar,Trigonometrik Fonksiyonlar,Diziler ve seriler” konularında, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile “Anlaşılır cümle kurma ,Okuduğunu anlama yöntemleri” konularında ve Kimya öğretmenleriyle “Atom’un yapısı ,İyonların oluşumu,Elektron yörüngeleri,Elektronların enerji seviyeleri ve orbitallere dağılımı” konularında işbirliği yapılması,beden eğitimi öğretmenleriyle atışlar , hareket, enerji,konusunda fizik dersinin diğer derslerin desteğinde […]