Kategori: Zümreler

2017-2018 İlkokul 3. Sınıf Zümresi

ÖĞRETİM YILI BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ 1) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. Maddesinin okunması. 2) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin incelenmesi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının hazırlanması, 3) Yapılan önceki uygulamalara göre; ders programındaki kazanımların ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespiti * Geçen yıla ait […]

2017-2018 Ortaokul Fen Bilimleri Sene Başı Zümre

……………………………………. ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ DERSİ SENEBAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : 08.09.2017 Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası Toplantı Sayısı : 2017-2018/1 Toplantı Saati :13.30 Toplantıya Katılanlar : Müdür Yardımcısı ….., ………, ………………   GÜNDEM MADDELERİ: 1- Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. Maddesinin okunması ve başkanın seçilmesi, 2- […]

2017-2018 Türkçe Dersi Sene Sonu Zümre

ZÜMREDEN BİR BÖLÜM: 7.Başarının arttırılması için zümrede alınan kararların uygulandığını Türkçe öğretmenleri ……………. ve …………. belirtti. Türkçe öğretmeni …………… “Başarıyı daha da artırmak için, öğrencilere gözlem ve inceleme imkânları sağlanarak; gördükleri, inceledikleri üzerinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak rahatça anlatabilme alışkanlığını ve fırsatını kazandırılmalıdır.Dedi .Ve derslerde de bu yöntemin etkin bir şekilde kullanıldığı belirtildi.Türkçe öğretmenleri […]

2017-2018 Tarih Dersi Sene Sonu Zümre

ZÜMREDEN BİR BÖLÜM: 9- Destekleyici kursların eğitime katkısının görüşülmesi konusunda Tarih Öğretmeni …………. ……………… : Dershanelerin kapanması sebebiyle gelecek sene de bu sene olduğu gibi kurların devam etmesi öğrencilerin başarısını yükseltecektir. Özellikle taşımalı öğrencilere tatillerde de destek olunmalıdır. Kurslar velilerin de desteğiyle devam etmelidir, dedi. Öğretmeni ise, bu kurslara katılan öğrenciler de, devamsızlık yapmadığı ve […]

2017-2018 Sosyal Bilgiler Sene Sonu Zümre

ZÜMREDEN BİR BÖLÜM: 5 ………………………. derslerde tüm konular müfredata uygun olarak planlandığı şekilde planlanan sürelerde bitirilmiştir ve herhangi bir aksamanın olmadığı görülmüştür dedi. 6. SBS ye yönelik öğrencilerde test tekniğini ve sınav deneyimini geliştirecek çalışmaların yapılmasına karar verildi. 7. Okul müdürü …………………….. Gündemin görüşülmesi hususunda başka söz alan olmadığından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son […]

2017-2018 Lise Matematik Sene Sonu Zümre

ZÜMREDEN BİR BÖLÜM: 4.Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış bütün kitaplar, kazanım testleri, deneme sınavları öğrencilere tavsiye edilmiştir. Öğretmenlerin gerekli kaynak ve araçları mümkün olduğu derecede sınıflara götürmelerinin önemi vurgulanarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi karalaştırıldı. Bunun yanında öğretmen ve öğrencilerin akıllı tahtaları – EBA içeriklerini derslerde aktif olarak kullandığı görülmüştür. Bazı sınıflarda görülen akıllı tahtaların çalışmama […]

2017-2018 İlköğretim Matematik Sene Sonu Zümre

ZÜMRE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 1- Öğrencilerin aile ve çalışma ortamlarını görmek ve öğretmen – öğrenci – veli işbirliğini daha etkili kılmak için veli ev ziyaretlerinin yapılmasına , veli ziyaretinin gerçekleştirilip, gerekli form ve evrakın dosyada muhafaza edilmesine, 2- 5,6 ve 7. Sınıflarda 2. Dönem 2. Yazılı sınavların ortak yapılmasına, 8. Sınıflarda ise 3. Sınavların ortaklaşa […]

2017-2018 Kimya Sene Sonu Zümre

ZÜMREDEN BİR BÖLÜM: 1. Gündemin bu maddesi üzerine söz alan …………………………………. “ikinci dönem zümresi incelendi. Alınan kararlar okundu. Alınan kararlara büyük oranda uyulduğu gözlendi. Yönetmeliğine uygun ödev, yazılı ve sözlü uygulamaları yapıldı. Genelde başarılı, sorunsuz bir dönem geçirildi. Ders kesim raporunda da belirtildiği üzere konular zamanında bitirildi. Lise ikinci sınıflarda ders konuları yıllık planda belirtildiği […]

2017-2018 Lise İngilizce Sene Sonu Zümre

ZÜMREDEN BİR BÖLÜM: 10.…………: “ Bu sene okulumuza da kurulan “Etkileşimli Tahta” aktif bir şekilde kullanıldığında öngörülen ve önerilen yöntem ve teknikler daha işlevsel hale gelmiştir. …………: “Özellikle 9.sınıflar ve dil sınıflarında oluşturulan sınıf arkasındaki duvar panolarda İngilizce dersinde hazırlanan proje ve çalışmalar sergilenmiş ve sürekli öğrenim ortamı oluşturulmuştur.” dedi. ………….: “Seviyesi ve içeriği uygun […]

2017-2018 Ortaokul İngilizce Sene Sonu Zümre

ZÜMREDEN BİR BÖLÜM: 6-Yazılı kağıtları ,cevap anahtarı ,  ders kesim raporlarının okul idaresine tesliminin yapılması maddesinde Ayhan ERSOY  Yazılı kağıtları ,cevap anahtarı ve ders kesim raporlarının okul idaresine tesliminin zamanında yapıldığını  İngilizce dersi ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını belirtti. 7-Yıl boyunca yapılan ve yapılacak olan çalışmalardan ötürü Okul  Müdür Yardımcısı ……………………………….teşekkürlerini belirti  ve toplantıya  […]