Kategori: Yıllık Plan

2017-2018 2. Sınıf Oyun ve Fiziki Etkinlikler Yıllık Planı

GENEL AMAÇLAR: 1. Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini, basit kurallı oyun ve fiziki etkinliklerde etkili ve öz güvenlekullanır. 2. Hareket becerileri ile ilgili kavramlarıkullanır. 3. Oyun ve hareket stratejilerini ve taktiklerinikullanır. 4. Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinlik kavramlarıyla ilkeleriniaçıklar. 5. Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve […]

2017-2018 3. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı

Öğrencilerden günlük programa uygun ders araç gereçlerini ve yapılması beklenen çalışmaları çantalarına koymaları istenir. Öğrenciler sınıfta, ders programına uygun araç ve gereçleri tek tek çıkararak bunları neden çantaya koyduklarını açıklarlar. Okula hazırlıklı gelmeyen bir çocuğun yaşadıkları ile ilgili bir örnek olay anlatılır. ‘Siz olsaydınız ne yapardınız? Neden?’ sorusu yöneltilerek okula hazırlıklı gelmenin gerekliliğini açıklamaları sağlanır. […]