Kategori: 6. Sınıf Türkçe

6. Sınıf Türkçe konuları, 6. Sınıf Türkçe testleri, 6. Sınıf Türkçe soruları, 6. Sınıf Türkçe müfredatı, 6. Sınıf Türkçe yazılı

2017-2018 6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartma” yapılmıştır? A) Bu kadar insanı bir arada hiç görmemiştim. B) Bu işten ne kadar para kazanacağımızı tahmin edemezsin. C) Dünya kadar bulaşığı nasıl bitireceğim? D) Bütün gün ağzına tek lokma koymadı. 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” sözcüğü kişi zamiri olarak kullanılmıştır? A) O güzel değil, diğerini alırsan daha iyi olur. […]

2017-2018 6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (Test)

23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut an¬lamlı bir sözcük kullanılmamıştır? A) Hayaller aleminde dolaşıp duruyordu sanki. B) Güneşin ilk ışıkları odayı aydınlatıyordu. C) Aklımızı ve yüreğimizi birleştirmeliyiz. D) Senin sevgin olmasa her şey boş yavrum. 24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,soru zamiri bulunmaktadır? A) Öğrenci sınıfını başarı ile geçti mi? B) Senin kitabını hangisi geri vermedi? C) Hangi […]

2017-2018 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

2017-2018 eğitim öğretim yılında 6. Sınıflar Türkçe dersinde okutulacak olan ders kitabı aşağıdaki linkte sizlerle paylaşılmıştır. Kitap yayımlandığında link aktif olacaktır. 6. Sınıflar Türkçe Ders Kitabı İndirmek için Tıkla (Aktif) (Yayınevi: MEB) 6. Sınıflar Türkçe Ders Kitabı İndirmek için Tıkla (Aktif) (Yayınevi: Başak) Şunlar da ilginizi çekebilir: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 7. Sınıf Türkçe […]

2017-2018 6. Sınıf Türkçe Proje Ödevi Konuları

Türkçe’mizin doğru kullanılması ile ilgili uyarı levhaları hazırlama Türkçe’mizin güzel kullanılması ile ilgili bir afiş hazırlama Türkçenin yanlış kullanımı ile ilgili söylemleri araştırma yapma Türkiye’yi yurt dışında hiç görmemiş birine anlatacakmış gibi bir yazı hazırlam Türklerin kullandığı alfabeler ve yeni Türk harflerinin kabulünün nedenleri Türkülerin Hikayesini Yazma Ülkemiz için canını çekinmeden veren kişiler ile ilgili […]

2017-2018 6. Sınıf Türkçe Performans Ödevi Konuları

SIRA PERFORMANS ŞEKLİ KONUSU 1 Takvim Hazırlama Noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili yapraklı takvim hazırlar. (Her ay için bir noktalama işareti) 2 Takvim Hazırlama Sözcükte Anlam konusunu anlatan yapraklı takvim hazırlar. (Her aya bir konu gelecek şekilde) 3 Takvim Hazırlama Cümlede anlam konusu ile ilgili konular on iki aya dağılacak biçimde yapraklı takvim hazırlar. 4 […]

2017-2018 6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı

S.5) Aşağıdaki cümlelerdeki yanlış yazılan sözcüklerin altını çizerek, yanlış yazılan sözcüğün doğru yazılışını cümlelerin karşısındaki boşluğa yazınız. (10 pn) Seksendört gün sonra Tokat’a geri döndüm. Okulun önünde 10’arlı sıra olduk. Artık seninle hiçbir yere gelmiyeceğim. İstanbulun taşı toprağı altındır. S.6) Aşağıdaki cümleleri neden- sonuç ifade edecek şekilde yeniden yazınız. (5 pn) Hiç param yok. Ayakkabıyı […]

2017-2018 6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı

18. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır? A) Vakitli vakitsiz araması rahatsız ediyordu. B) Derse geç kalmamak için evden erken çıkmıştı. C) Düştüğüm çukurdan bin bir zorlukla çıktım. D) Kızına akıllardan silinmeyecek bir nişan yapmış. ————————————————————— 19- Aşağidaki kelimelerden hangisinin köküne  “-mek,-mak” eklerinden biri getirilebilir? A) Mavili B) Bilgin C) Gözlük D) […]

Ünlü Daralması Konu Anlatımı 6. Sınıf Türkçe

Türkçede “a – e” geniş ünlüleri ile biten fillere “-yor” eki getirildiğinde, fiilin sonundaki geniş ünlüler daralarak “ı – i – u – ü” dar ünlülerine dönüşür. Bu kurala ünlü daralması denir. Ünlü daralmasında; a ünlüsü → ı veya u ünlüsüne, e ünlüsü → i veya ü ünlüsüne dönüşerek daralır.  bekle – yor → bekliyor  ↓ geniş    ↓  dar » başla – yor → başlıyor  ↓ geniş    ↓  dar   » gülme – yor → gülmüyor  ↓ geniş    ↓  dar » susma […]

Küçük Ünlü Uyumu Konu Anlatımı 6. Sınıf Türkçe

KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU Bir kelimenin ilk hecesinde düz sesli harf (a,e,ı,i) varsa, diğer hecelerinde de düz sesli harf olması gerekir. Kelimenin ilk hecesinde yuvarlak sesli harf (o,ö,u,ü) varsa, diğer hecelerinde ya düz-geniş (a,e), ya da dar-yuvarlak (u,ü) sesli harf bulunması gerekir. Örnek: arkadaş, karanlık, kelime, merdiven, serilmek, ıslık, ılık, ırak, sıcaklık, incelik, iyi kova, orak, […]