Kategori: 10. Sınıf Türk Edebiyatı

10. Sınıf Türk Edebiyatı konuları, 10. Sınıf Türk Edebiyatı testleri, 10. Sınıf Türk Edebiyatı soruları, 10. Sınıf Türk Edebiyatı müfredatı, 10. Sınıf Türk Edebiyatı yazılı

2017-2018 10. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

1. Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. (20P) – Sagu: Ölen kişinin ardından söylenen güzel şiirlerdir. – Sav: İslamiyet öncesinde söylenen atasözleridir. – Koşuk: Aşk, doğa sevgisi ve kahramanlık konularını içeren, kopuz eşliğinde söylenen şiirlerdir. – Destan: Bir milletin başından geçen olayların anlatıldığı, manzum biçimde yazılan yazılardır. TIKLA – TAMAMINI İNDİR

2017-2018 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı

20) Yukarıdaki dörtlük, sözlü dönem ürünlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Sagu B) Sav C) Destan D) Koşuk E) Koşma “Türkçenin Arapçadan geri kalır bir dil olmadığını hatta Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu savunmuş ve Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla bu eseri yazmıştır.” 21) Bu parçada bahsedilen sanatçı ve onun eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? […]

2017-2018 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

1. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir? A) Oğuz Kağan Destanı B) Bozkurt Destanı C) Türeyiş Destanı D) Timur Destanı E) Alp Er Tunga Destanı 2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? A) Ürünler anonimdir. B) Dil, yabancı etkilerden uzaktır. C) Genellikle yarım kafiye kullanılır. D) Ölçü, hece ölçüsüdür. E) Bütün güzelliğine […]

2017-2018 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı

Ünite 1 HİKÂYE 1. Dede Korkut Hikâyeleri’nden bir örnek 2. Bir halk hikâyesi 3. Tanzimat Dönemi’nden bir hikâye 4. Milli Edebiyat Dönemi’nden iki hikâye Dilbilgisi Konuları : Kelime Türleri: *İsim *Sıfat * Zamir * İsim, sıfat ve zamirlerin özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı Ünite 2 ŞİİR 1. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk şiirinden […]

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

11. “Etil suyl aka turur (İtil suyu akar durur) Kaya tüpi koka turur (Kaya dibini oyar durur) Balık telim baka turur (Gölcüklerde çok balık ve kurbağa var) Kölüngü hakı küşerür.” (Göğü dahi taşırırlar) Bu örnekten de yararlanarak koşukların biçim ve içerik özellikleri hakkında bilgi veriniz?(10 p) a)Biçim özellikleri: ÖLÇÜ : NAZIM BİRİMİ : UYAK DÜZENİ […]

2015-2016 Lise 2 Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………..… OKULU 1. DÖNEM 10/… SINIFI EDEBİYAT DERSİ 1. YAZILISI ADINIZ SOYADINIZ:…………………………………… NUMARANIZ………….. PUAN……… ‘’Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.’’ Mehmet Akif Ersoy (İstiklal Marşı’ndan) S-1) Yukarıdaki şiiri açıklayınız. Bu şiir […]

10. Sınıf Türk Edebiyatı Takviye Kursu Yıllık Planı

Destekleme kursları bu yıl ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı’nın kontrolünde belirlenen kurs merkezlerinde öğretmen ve öğrenci başvuruları sonucunda oluşturulan sınıflarda gerçekleştirilecek. Lise 2 seviyesinde Türk Edebiyatı Dersinden Destekleme Kursu açmak isteyen öğretmenler aşağıdaki yıllık planı çalışmalarında kullanabilirler. [button color=”red” size=”small” link=”http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/yp/yp_635778272467900431.pdf” target=”blank” ]Türk Edebiyatı 10. sınıf Destekleme Kursu Yıllık Planı[/button]

10. Sınıf Türk Edebiyatı Proje Ödevleri 2015-2016

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI PROJE ÖDEVİ KONULARI a.      Gurbet temasını işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi b.      Mevlâna’da evrensel sevgi anlayışı ve semâ. c.       Şiir tahlili(anlam ve biçim yönünden) d.      Türk edebiyatının dönemlerini sunumlar halinde hazırlama e.       Destan dönemiyle ilgili örnek dosyaların hazırlanması.(dosya, albüm, grafik) f.       Dede Korkut hikâyelerini incelenerek, sunum haline getirilmesi. g.      İslamî Dönemin ilk […]

10. Sınıf Türk Edebiyatı Yıllık Plan 2015-2016

NOT: 1. Yıllık Plânın “saat” kısmında gösterilen ders saatleri çeşitli tatiller ve bunların öğretmenlerin haftalık ders programına farklı biçimde yansıması nedeniyle değişebilir. Öğretmenler; ders saatlerinin artması durumunda, işlenen konuyu pekiştirici bir takım çalışmalar yaparak, azalması durumunda da konunun işlenişini hızlandırarak gerekli önlemleri alacaklardır. 2. Bu plânın hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklar esas alınmıştır; a. Talim ve Terbiye […]

kartal escort maltepe escort antalya escort bostancı escort alanya escort