Kategori: Türk Edebiyatı

edebiyat konuları, edebiyat testi, edebiyat ödevi, edebiyat konu anlatımı, 2014,2015

2017-2018 12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı

7.Aşağıda verilen bilgiler doğru ise(D) yanlış ise (Y) yazınız.(10 p) 1. Makale,fıkra ve deneme gerçek yaşamdan kaynaklanan yazılardır.( ) 2. Anıda süslü,sanatlı bir anlatım,akıcı bir üslup kullanılmalıdır.( ) 3. Öğretici metinler,bir konu veya sorun hakkında bilgi veren,düşünceler aktaran,öneriler sunan yazılardır( ) 4. Siyasi,edebi ve askeri anılar,tarihi bilgilere destek olur( ) 5. Makalelerde konunun derinliğine ve […]

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı

6. Resim altına şiir yazma hangi akımda vardır? Sembolistler daha çok hangi vakitleri sever? ___________________________________________________ 7. Tevfik Fikret in sanat anlayışını iki bölüme ayırmıştık. Bu iki sanat anlayışını yazınız. A-_________________________________________________ b-_________________________________________________ 8. Mehmet Akif,Y.Kemal,T.Fikret in en belirgin ortak hususiyeti nedir? Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf Türk […]

2017-2018 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı

20) Yukarıdaki dörtlük, sözlü dönem ürünlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Sagu B) Sav C) Destan D) Koşuk E) Koşma “Türkçenin Arapçadan geri kalır bir dil olmadığını hatta Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu savunmuş ve Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla bu eseri yazmıştır.” 21) Bu parçada bahsedilen sanatçı ve onun eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? […]

2017-2018 9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı

S-5)Manzume ve şiirle ilgili olarak verilen cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( 8 p) • Şiirde anlatılanları düzyazıyla ifade ederiz, manzumede anlatılanları düzyazıyla ifade edemeyiz. ( ) • Şiirde olay örgüsü yoktur, manzumede olay örgüsü vardır. ( ) • Şiirde bireysellik duygu ve çağrışım geri plandadır. ( ) • Manzumede toplumsal […]

2017-2018 12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

1. Cumhuriyet’in ilanından sonra pek çok alanda inkılap yapılmıştır. Bunlardan beş tanesini yazınız.(10 p) 2. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının özellikleri hakkında üç maddelik bilgi veriniz.(10 p) Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 2017-2018 9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. […]

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

5.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.10p Tanzimat edebiyatının ilk şairleri …………………………………ve ………………………………dir Tanzimat edebiyatını ilk üç sanatçısı ……………………………dır ilk resmi gazetemiz ………………………………dir İlk edebi romanımız…………………………………………………dır. ilk modern sözlük ve yazarı……………………………………………………dır. ilk yerli tiyatro …………………….dır ilk yerli hikaye …………………….dir İlk eleştiri ………………………………………..dır. İlk özel gazetemiz ………………………………………….dır. ilk yerli romanımız ……………………………dır. Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar […]

2017-2018 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

1. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir? A) Oğuz Kağan Destanı B) Bozkurt Destanı C) Türeyiş Destanı D) Timur Destanı E) Alp Er Tunga Destanı 2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? A) Ürünler anonimdir. B) Dil, yabancı etkilerden uzaktır. C) Genellikle yarım kafiye kullanılır. D) Ölçü, hece ölçüsüdür. E) Bütün güzelliğine […]

2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

1. “Edebiyat” ne demektir? Açıklayınız. 10p Cevap: Edebiyat; duygu, düşünce, hayal ve gözlemleri dilin imkanları ölçüsünde sözlü ya da yazılı ifade etme sanatıdır. 2. “Edebiyat ve gerçeklik” konusunu, tarih bilminden yararlanılarak yazılmış bir edebî eserden hareketle açıklayınız.( Küçük Ağa, Yorgun Savaşçı, Ateşten Gömlek, Muhteşem Yüzyıl gibi eserleri dikkate alınız.) 10p Cevap: Edebiyat gerçekliği, tarihi bir […]

2017 Edebiyat Öğretmeni Maaşı

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Maaş tablosu aşağıda verilmiştir. Bir Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni haftalık 30 saat derse giriyorsa aşağıdaki maaşa ek olarak 800-900 Tl lik ek ders ücreti de almaktadır. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Destekleme ve Yetiştirme kursları kapsamında kurs açarak ders başı ortalama 22 tl lik bir ücretle kurs […]

2017-2018 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı

Ünite 1 HİKÂYE 1. 1980 sonrası dönemde yazılmış dört hikâye 2. Küçürek hikâye örnekleri Ünite 2 ŞİİR 1. Yedi Meşale Topluluğu’ndan bir şiir 2. Toplumcu eğilimleri yansıtan bir şiir 3. Cumhuriyet döneminden mistik yönelimleri yansıtan bir şiir 4. Cumhuriyet dönemi bağımsız şairlerinden üç şiir 5. Garip şiirinden bir örnek 6. Mavi Hareketi’nden bir şiir 7. İkinci Yeni […]