Türk Edebiyatı | Tüm Dersler

Türk Edebiyatı

2017-2018 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı

Ünite 1 HİKÂYE 1. 1980 sonrası dönemde yazılmış dört hikâye 2. Küçürek hikâye örnekleri Ünite 2 ŞİİR 1. Yedi Meşale Topluluğu’ndan bir şiir 2. Toplumcu eğilimleri yansıtan bir şiir 3. Cumhuriyet döneminden mistik yönelimleri yansıtan bir şiir 4. Cumhuriyet dönemi bağımsız şairlerinden üç şiir 5. Garip şiirinden bir örnek 6. Mavi Hareketi’nden bir şiir 7. İkinci Yeni şiirinden bir örnek 8. Hisar ... Devamını Oku »

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

Ünite 1 HİKÂYE 1. Cumhuriyet döneminde (1923-1940) yazılmış iki hikâye 2. Cumhuriyet döneminde (1940-1980) yazılmış üç hikâye Dilbilgisi Konuları: Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme Ünite 2 ŞİİR 1. Tanzimat Dönemi’nden iki şiir 2. Servetifünun Dönemi’nden iki şiir 3. Fecriati topluluğundan bir şiir 4. Millî Edebiyat Dönemi’nden üç şiir 5. Cumhuriyet’in ilk döneminden hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir Ünite ... Devamını Oku »

2017-2018 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı

Ünite 1 HİKÂYE 1. Dede Korkut Hikâyeleri’nden bir örnek 2. Bir halk hikâyesi 3. Tanzimat Dönemi’nden bir hikâye 4. Milli Edebiyat Dönemi’nden iki hikâye Dilbilgisi Konuları : Kelime Türleri: *İsim *Sıfat * Zamir * İsim, sıfat ve zamirlerin özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı Ünite 2 ŞİİR 1. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu 2. ... Devamını Oku »

2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

Ünite 1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1. İletişim 2. Dil ve kültür arasındaki ilişki 3. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri 4. Türk edebiyatının dönemleri 5. Türkçenin tarihî gelişim dönemleri 6. Bilim ve sanatın amaç ve yöntemleri 7. Metinlerin sınıflandırılması 8. Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yeri 9. Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisi 10. Edebî metinlerin özellikleri Dilbilgisi Konuları: Ses Bilgisi : Türkçenin ... Devamını Oku »

2016-2017 Edebiyat Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

GÜNDEM MADDELERİ Açılış ve yoklama. Zümre Başkanının ve yazmanının seçilmesi. Bir önceki yıla ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması. 3.2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılındaki edebiyat grubu ders başarılarının değerlendirilmesi. 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Eğitim Bölgesi edebiyat grubu il zümre tutanağının ve Zümre Başkanlar Kurulu tutanağını incelenmesi. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 15.08.2011 ... Devamını Oku »

2016 Edebiyat Öğretmeni Maaşları

2016 yılında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin Ocak ayı itibari ile alacakları maaşlar aşağıdaki tabloda sizlere sunulmuştur. Aşağıdaki ücretler aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından bekar ( veya eşi çalışan ) ve çocuksuz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine göre hesaplanmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin alacakları maaşlara ek olarak girdikleri ders sayısına göre 15 saat dersin üzerinde girdikleri her ders ... Devamını Oku »

12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış olarak değerlendiriniz. (10 puan) (              ) Fazıl Hüsnü Dağlarca, Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan başarılı epik şiirler yazmıştır. (              ) İkinci Yeni şiirinin önemli isimlerinden olan Cahit Külebi, şiirde anlam kapalılığını savunmuştur. (              ) İsmet Özel, ilk dönemlerinde İkinci Yeni etkisiyle yazmasına rağmen asıl kimliğini toplumcu şiirle bulmuştur. (              ) Attila İlhan, şiir dışında farklı edebi türlerde ... Devamını Oku »

11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

S1.”Eylül ,Mai ve Siyah,Sergüzeşt,İntibah,Araba Sevadası” Yukarıdaki romanlardan hangisinin aşığıda başkişisi yoktur? (Lamia,Dilber,Bihruz Bey,Ali Bey” Cevap:EYLÜL S2.Aşağıdaki metinde “ağırlıklı” olarak hangi bakış açısı kullanılmıştır. Nuri, bildiği bütün duaları birer birer okuyarak atladı havuza. Yüzmeye başladı. Gittikçe güçten düşüyordu. Güç bela karşıya ulaşabildi. Havuzun diğer ucuna varınca derin bir nefes aldı. Rahatlamıştı. Bir süre dinlendi, soluklandı. Çevreyi seyretmeye başladı. Cevap:GÖZLEMCİ (MÜŞAHİT) S3.Aşağıdaki ... Devamını Oku »

10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

SORULAR SORULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUANLAMA 10 5 10 10 10 20 10 5+5 5 10 S-1   Mesnevi türünün Türk  edebiyatındaki yeri ve önemi  nedir?  Aşk, din , savaş ve ahlak konusunda yazılmış mesnevilere sanatçıları ile birlikte örnek veriniz.   S- 2   , Semai, Türkü  İlahi nazım biçimleri  özel  bir ……………………… ile  söylemeleri ... Devamını Oku »

9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

ORMAN TÜKENİRSE Her şey birkaç saat içinde olupbitti. Önce bir yağmur boşandı. Sonra da dağlardan köye yaman bir sel geldi. Önüne ne çıktıysa aldı götürdü. Evlerle birlikte bütün eşyalar da sele gitti. Bunun üzerine köylüler toplandılar. Hepsi: — Bu böyle olmaz, dediler. Bu iş böyle gitmez. Bu bizim köy, bahtsız bir köy. Çünkü iki dağ arasıda. Yağmur boşandı da sel ... Devamını Oku »