Kategori: Tarih

tarih konuları, tarih soru çöz, tarih yazılısı, inkılap tarihi soruları

2017-2018 9. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

1) ATATÜRK’ÜN TARİHE İLGİSİ NEYDİ? ATATÜRK HANGİ KİTAPLARI OKUDU? 2) HALİL İNALCIK’IN TÜRK TARİHİNE KATKILARI NE OLMUŞTUR? HALİL İNALCIK KİMDİR? 3) ARKEOLOJİ NEDİR? DÜNYA TARİHİNDE ARKEOLOJİNİN ÖNEMİ NEDİR? DÜNYANIN VE TÜRKİYE’ NİN ÖNEMLİ ARKEOLOJİK ORTAMLARI NERESİDİR?(BU ÖDEV BİR ARKEOLOJİ DERGİSİ İLE BİRLİKTE YAPILACAK) 4) OSMANLIDA ARKEOLOJİ VE OSMAN HAMDİ BEY 5) BUZ ADAM ÖTZİ KİMDİR? […]

2017-2018 12. Sınıf Tarih Performans Ödevi Konuları

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12. Sınıf Proje Görevi Konuları 1.Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmeler(Paris Karış Konferansı ve Savaş Sonrası Antlaşmalar Ve Antlaşmaların Korunması Dönemi) 2. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin kurulması ve sonrasında Orta Asya’daki Türk devlet ve toplulukları ile ilgili gelişmeleri(Sovyetler Birliğinin Kuruluşu ve Güçlenmesi,Sovyet Dış Politikası) 3. İki savaş arası dönemde Avrupa’da […]

2017-2018 11. Sınıf Tarih Performans Ödevi Konuları

Dünya Savaşı’nın sebepleri, sonuçları ve savaş hakkında bilgi. Milli Cemiyetler ve Milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçları ve çalışmaları. Mondros, Sevr, Mudanya ve Lozan Antlaşmalarının maddeleri ve bu antlaşmalara zemin hazırlayan olaylar. TBMM’nin açılması; açılmasına zemin hazırlayan olaylar ve TMMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar. Devlet ve toplum kurumlarının çağdaşlaşması konusunda yapılan inkılaplar. Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri […]

2017-2018 10. Sınıf Tarih Performans Ödevi Konuları

a) Türklerin Rumeli’ye Geçişi ve Osmanlı-Haçlı Savaşları. b) Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu’nda Ahileri Etkisi. c) Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyüyüp Gelişmesini Sağlayan Faktörler. d) Orhan Bey,1.Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde Anadolu Türk Siyasi Birliği’ni Sağlama Faaliyetleri. e) Evlâd-ı Fatihan-Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalar. f) I. Bayezid döneminde devlet düzenini yerleştirmek içi […]

2017-2018 9. Sınıf Tarih Performans Ödevi Konuları

1) Atatürk’ün tarihe ilgisi neydi? Atatürk hangi kitapları okudu? 2) Halil İnalcık’ın Türk tarihine katkıları ne olmuştur? Halil İnalcık kimdir? 3) Arkeoloji nedir? Dünya tarihinde arkeolojinin önemi nedir? Dünyanın ve Türkiye’ nin önemli arkeolojik ortamları neresidir?(bu ödev bir arkeoloji dergisi ile birlikte yapılacak) 4) Osmanlıda arkeoloji ve Osman Hamdi Bey 5) Buz Adam Ötzi Kimdir? […]

2017-2018 12. Sınıf Çağdaş Türk Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı

19. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında gösterilemez? A) İtalya’nın I. Dünya Savaşı’nda istediklerini elde edememesi B) İtalya ve Almanya’nın yayılmacı siyaseti C) Japonya’nın Avrupalı devletlerini Asya’dan çıkarmak istemesi D) I. Dünya Savaşı sonrasında yenik devletlerle yapılan ağır şartlı antlaşmalar E) Osmanlı topraklarının parçalanmak istenmesi 20. II. Dünya Savaşı’nı başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) […]

2017-2018 11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

7 – Osmanlı Devleti’nde sosyal alanda hizmet vermek amacıyla, pek çok vakıf kurulmuş, bu vakıflar eğitim, sağlık, bayındırlık ve imar alanında çalışmalar yapmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? A) Toplumsal kalkınmada vakıfların önemli bir görev yaptığını B) Osmanlı Devleti’nde bazı kesimlerin özel uygulamalarla korunduğunu C) Sosyal yardımlaşmaya verilen önemi D) Devlete ait işlerin […]

2017-2018 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

24. Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’de ele geçirdiği ilk yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir? A) Çimpe Kalesi B) Gelibolu C) Edirne D) Çanakkale E) Sırp Sındığı 25. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile imzalanan 1555 Amasya antlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) İran ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır. B) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmadır. […]

2017-2018 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA VERİLEN UYGARLIKLARDAN UYGUN OLANINI EŞLEŞTİREREK YAZINIZ.(5X2=10 PUAN) A: Sümerler B: Hititler C: Lidyalılar D: Mısırlılar E: İyonyalılar. ( )Parayı bulan uygarlıktır. ( )İlk yazılı kanunları yapan uygarlıktır. ( )Batı Anadolu’da şehir devletleri halinde yaşadılar. ( )Hiyeroglif yazısını geliştiren uygarlıktır. ( )Anal, denilen yıllıklar hazırlamışlardır. Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. […]

2017-2018 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı

4- I. Dünya Savaşı sonrası yapılan barış antlaşmalarını imzalayan devletleri karşılarına yazınız. (10 puan) Versay Antlaşması ……………………………. Sevr Antlaşması ………………………………. Triyanon Antlaşması ……………………………. Sen Germen Antlaşması ………………………….. Nöyyi Antlaşması …………………………………. Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018 10. Sınıf Tarih 1. Dönem […]