Kategori: 9. Sınıf Tarih

9. Sınıf Tarih konuları, 9. Sınıf Tarih testleri, 9. Sınıf Tarih soruları, 9. Sınıf Tarih müfredatı, 9. Sınıf Tarih yazılı

2017-2018 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

7- Olay, insanları ilgilendiren, sosyal, siyasal ve dînî alanlarda meydana gelen, başlangıcı ve bitişi beli olan gelişmedir. Olgu, aynı özellikteki tarihi olayları kapsayan ve belli bir süreci ifade eden genel bir kavramdır. Yukarıda tanımları verilen olay ve olguya birer örnek yazınız. Örnek Olay: Örnek Olgu: Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da […]

Tarih Bilimine Giriş Konu Anlatımı 9. Sınıf Tarih

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 9. SINIF Tarihin Tanımı:Geçmişte meydana gelen yahyagungor.net olayları (siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Tarihin Konusu:İnsan topluluklarının, en eski zamanlardan günümüze kadar geçirmiş olduğu siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini etkinliklerdir. Tarih Öğrenmenin Sağladığı Yararlar: -Geçmişte […]

2016-2017 9. Sınıf Tarih Konuları

1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. TARİHİN KONUSU VE ÖZELLİKLERİ a) Tarihin Tanımı ve Özellikleri b) Tarihin Konusu. c) Tarihte Yer ve Zaman İlişkisi ç) Tarihte Sebep-Sonuç İlişkisi d) Tarih Biliminin Yöntemi e) Tarihin Tasnifi 2. ZAMAN VE TAKVİM a) Takvimlerin Ortaya Çıkışı b) Türklerin Kullandıkları Takvimler 3. TARİHİN ÖNEMİ a) Tarih Öğrenmenin Amaç ve Faydaları […]

2016-2017 Tarih 9. Sınıf Proje Ödevi Konuları

1- Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler 2- İlkçağ medeniyetleri hakkında sunu hazırlama. 3- Mezopotamya Medeniyetinin Dünya Kültür Ve Medeniyetine Katkıları 4-Emeviler ve Abbasiler Devleti ile ilgili sunu hazırlama. 5- İslamiyet’in Türk dünyasındaki etki ve değişimleri 6-Dört Halife Dönemi ile ilgili sunu hazırlama. 7-13. yüzyıllar arasında yaşamış Türk ve İslam Bilginlerinin biyografilerinin metin ya da sunu […]

Lise 1 Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1) “Câhiliye Dönemi” nedir? Bu dönemin özellikleri hakkında bilgi veriniz? (15 p) 2) Hz. Ömer döneminde “Devlet Teşkilâtlanması” konusunda hangi çalışmalar yapılmıştır? (5 Madde) (10 p) 3) Hakem Olayı nedir? Açıklayınız. (10 p) 4) İslâmi bilimlerden “Tefsir” bilimi hakkında bilgi veriniz? (9 p) 5) Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesi “Türk Toplum Yapısı ve Kültürü”nü nasıl etkilemiştir? […]

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

A. AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARA UYGUN SÖZCÜKLERİ YAZINIZ. (5×2=10 Puan) 1- Ay yılı esaslı takvimi _________________ bulmuştur. 2- Anadolu’ya yaptıkları ticaret ile yazıyı taşıyan uygarlık ______________’dır. 3- Babil kanunları ______________________ esasına dayanır. 4- İnsan topluluklarının meydana getirdiği kısa süreli gelişmeye _____________ denir. 5- Hikayeci tarih yazıcılığının öncüsü _____________’tur. Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Diğer […]

Lise 1 Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1. Tarih öncesi devirlerde fırınlarda, toprak ve madenden çeşitli eşyaların yapılması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? A) Köylerin kurulduğuna B) Ateşin denetim altına alındığına C) Toplumlar arası kültürel etkileşimin yaşandığına D) Bitki liflerinden elbise üretildiğine E) Tarih çağlarına geçildiğine Yazılının tamamını indirmek için tıklayın

2015-2016 9. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

9. SINIF TARİH PROJE ÖDEVİ KONULARI 2015-2016 1) Atatürk’ün tarihe ilgisi neydi? Atatürk hangi kitapları okudu? 2) Halil İnalcık’ın Türk tarihine katkıları ne olmuştur? Halil İnalcık kimdir? 3) Arkeoloji nedir? Dünya tarihinde arkeolojinin önemi nedir? Dünyanın ve Türkiye’ nin önemli arkeolojik ortamları neresidir?(bu ödev bir arkeoloji dergisi ile birlikte yapılacak) 4) Osmanlıda arkeoloji ve Osman […]

9. Sınıf Tarih Yıllık Plan 2015-2016

NOT: İşbu Yıllık Plan; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 11.10.2007 tarih ve 172 sayılı Kurul Kararı gereği hazırlanan Tarih 9 Ders Programında belirtilen esaslara uygun olarak, • 30.07.2003 Karar Tarihili, 226 Karar Sayılı, 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “ Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ gereği ünitelendirilmiş olarak yapılmıştır. […]