Kategori: 9. Sınıf Tarih

9. Sınıf Tarih konuları, 9. Sınıf Tarih testleri, 9. Sınıf Tarih soruları, 9. Sınıf Tarih müfredatı, 9. Sınıf Tarih yazılı

2017-2018 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

3.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(20p) a)Gazneliler………………………savaşı sonrası yıkılış sürecine girdiler. b)Halife, Tuğrul Beye…………………………………………………. unvanını vermiştir. c)Büyük Selçuklu’da Batıniler tarafından öldürülen ünlü vezir…………………………….’tür. d)Erzurum ve çevresinde kurulan Türk beyliği………………………..’dır. e)……………………..Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. f)Selçuklu’da Sultanın erkek çocuklarına…………………denir. g)Satuk Buğra Han, İslamiyeti kabul ettikten sonra……………………….adını aldı. h)…………………………..,tarihte ’’sultan’’unvanını kullanan ilk Türk hükümdardır. ı)Müslümanlardan alınan 10/1’lik […]

2017-2018 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı

10)Töre nedir? Kısaca açıklayınız.(6p) 11)Aşağıda verilen terimleri açıklayınız.(16p) YUĞ: BALBAL: MANAS DESTANI: UYGUR YAZITLARI: 12)Mete Han’ın Türk tarihindeki önemini açıklayınız.(5p) YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN. Şunlar da ilginizi çekebilir: 10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018 11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 1. […]

2017-2018 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı

2017-2018 eğitim öğretim yılında 9. Sınıflar Tarih dersinde okutulacak olan ders kitabı aşağıdaki linkte sizlerle paylaşılmıştır. Kitap yayımlandığında link aktif olacaktır. 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı İndirmek için Tıkla (Aktif) (Yayınevi: MEB) Şunlar da ilginizi çekebilir: 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı

2017-2018 9. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

1) ATATÜRK’ÜN TARİHE İLGİSİ NEYDİ? ATATÜRK HANGİ KİTAPLARI OKUDU? 2) HALİL İNALCIK’IN TÜRK TARİHİNE KATKILARI NE OLMUŞTUR? HALİL İNALCIK KİMDİR? 3) ARKEOLOJİ NEDİR? DÜNYA TARİHİNDE ARKEOLOJİNİN ÖNEMİ NEDİR? DÜNYANIN VE TÜRKİYE’ NİN ÖNEMLİ ARKEOLOJİK ORTAMLARI NERESİDİR?(BU ÖDEV BİR ARKEOLOJİ DERGİSİ İLE BİRLİKTE YAPILACAK) 4) OSMANLIDA ARKEOLOJİ VE OSMAN HAMDİ BEY 5) BUZ ADAM ÖTZİ KİMDİR? […]

2017-2018 9. Sınıf Tarih Performans Ödevi Konuları

1) Atatürk’ün tarihe ilgisi neydi? Atatürk hangi kitapları okudu? 2) Halil İnalcık’ın Türk tarihine katkıları ne olmuştur? Halil İnalcık kimdir? 3) Arkeoloji nedir? Dünya tarihinde arkeolojinin önemi nedir? Dünyanın ve Türkiye’ nin önemli arkeolojik ortamları neresidir?(bu ödev bir arkeoloji dergisi ile birlikte yapılacak) 4) Osmanlıda arkeoloji ve Osman Hamdi Bey 5) Buz Adam Ötzi Kimdir? […]

2017-2018 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA VERİLEN UYGARLIKLARDAN UYGUN OLANINI EŞLEŞTİREREK YAZINIZ.(5X2=10 PUAN) A: Sümerler B: Hititler C: Lidyalılar D: Mısırlılar E: İyonyalılar. ( )Parayı bulan uygarlıktır. ( )İlk yazılı kanunları yapan uygarlıktır. ( )Batı Anadolu’da şehir devletleri halinde yaşadılar. ( )Hiyeroglif yazısını geliştiren uygarlıktır. ( )Anal, denilen yıllıklar hazırlamışlardır. Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. […]

2017-2018 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

7- Olay, insanları ilgilendiren, sosyal, siyasal ve dînî alanlarda meydana gelen, başlangıcı ve bitişi beli olan gelişmedir. Olgu, aynı özellikteki tarihi olayları kapsayan ve belli bir süreci ifade eden genel bir kavramdır. Yukarıda tanımları verilen olay ve olguya birer örnek yazınız. Örnek Olay: Örnek Olgu: Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da […]

Tarih Bilimine Giriş Konu Anlatımı 9. Sınıf Tarih

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 9. SINIF Tarihin Tanımı:Geçmişte meydana gelen yahyagungor.net olayları (siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Tarihin Konusu:İnsan topluluklarının, en eski zamanlardan günümüze kadar geçirmiş olduğu siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini etkinliklerdir. Tarih Öğrenmenin Sağladığı Yararlar: -Geçmişte […]

2016-2017 9. Sınıf Tarih Konuları

1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. TARİHİN KONUSU VE ÖZELLİKLERİ a) Tarihin Tanımı ve Özellikleri b) Tarihin Konusu. c) Tarihte Yer ve Zaman İlişkisi ç) Tarihte Sebep-Sonuç İlişkisi d) Tarih Biliminin Yöntemi e) Tarihin Tasnifi 2. ZAMAN VE TAKVİM a) Takvimlerin Ortaya Çıkışı b) Türklerin Kullandıkları Takvimler 3. TARİHİN ÖNEMİ a) Tarih Öğrenmenin Amaç ve Faydaları […]

2016-2017 Tarih 9. Sınıf Proje Ödevi Konuları

1- Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler 2- İlkçağ medeniyetleri hakkında sunu hazırlama. 3- Mezopotamya Medeniyetinin Dünya Kültür Ve Medeniyetine Katkıları 4-Emeviler ve Abbasiler Devleti ile ilgili sunu hazırlama. 5- İslamiyet’in Türk dünyasındaki etki ve değişimleri 6-Dört Halife Dönemi ile ilgili sunu hazırlama. 7-13. yüzyıllar arasında yaşamış Türk ve İslam Bilginlerinin biyografilerinin metin ya da sunu […]