Kategori: 11. Sınıf Tarih

11. Sınıf Tarih konuları, 11. Sınıf Tarih testleri, 11. Sınıf Tarih soruları, 11. Sınıf Tarih müfredatı, 11. Sınıf Tarih yazılı

2017-2018 11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

1) Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız?(2*10=20 puan) *İlk Türk devletlerine hükümdar çadırlarına…………………..halkın kullandığı çadırlara………………..denir. *Esnaf olmak isteyen küçük yaşta çıraklara………………..…… denir. *Osmanlı Döneminde açılan Darülfünun 1933’te……………………………………….dönüştürülmüştür. *Osmanlı medreselerinden mezun olanlar………………………………….sistemine göre atama beklemektedir. *İlk Türk devletlerinde cesur ve bilge kişilere……………………………..denir. *El yazması kitapları süsleme sanatına……………………………..denir. *İlk Türk-İslam medreseleri ……………………………………..döneminde açılmıştır. *Anadolu’da Geç Dönem saray mimarisinin […]

2017-2018 11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı

1) Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız?(2*10=20 puan) *İlk Türk devletlerine hükümdar çadırlarına…………………..halkın kullandığı çadırlara………………..denir. *Esnaf olmak isteyen küçük yaşta çıraklara………………..…… denir. *Osmanlı Döneminde açılan Darülfünun 1933’te……………………………………….dönüştürülmüştür. *Osmanlı medreselerinden mezun olanlar………………………………….sistemine göre atama beklemektedir. *İlk Türk devletlerinde cesur ve bilge kişilere……………………………..denir. *El yazması kitapları süsleme sanatına……………………………..denir. *İlk Türk-İslam medreseleri ……………………………………..döneminde açılmıştır. *Anadolu’da Geç Dönem saray mimarisinin […]

2017-2018 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı

2017-2018 eğitim öğretim yılında 11. Sınıflar Tarih dersinde okutulacak olan ders kitabı aşağıdaki linkte sizlerle paylaşılmıştır. Kitap yayımlandığında link aktif olacaktır. 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı İndirmek için Tıkla (Aktif) (Yayınevi: MEB) Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı

2017-2018 11. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

1-Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplarla ilgili sunu hazırlanması. 2-Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplarla ilgili sunu hazırlanması. 3-Ekonomi Alanında Yapılan İnkılâplarla ilgili sunu hazırlanması. 4-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ile ilgili metin ya da sunu hazırlama. 5-II. Dünya Savaşı’nın nedenleri, savaşın gelişimi ve sonuçları ile ilgili metin ya da sunu hazırlama. 6-II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’de çok partili […]

2017-2018 11. Sınıf Tarih Performans Ödevi Konuları

Dünya Savaşı’nın sebepleri, sonuçları ve savaş hakkında bilgi. Milli Cemiyetler ve Milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçları ve çalışmaları. Mondros, Sevr, Mudanya ve Lozan Antlaşmalarının maddeleri ve bu antlaşmalara zemin hazırlayan olaylar. TBMM’nin açılması; açılmasına zemin hazırlayan olaylar ve TMMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar. Devlet ve toplum kurumlarının çağdaşlaşması konusunda yapılan inkılaplar. Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri […]

2017-2018 11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

7 – Osmanlı Devleti’nde sosyal alanda hizmet vermek amacıyla, pek çok vakıf kurulmuş, bu vakıflar eğitim, sağlık, bayındırlık ve imar alanında çalışmalar yapmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? A) Toplumsal kalkınmada vakıfların önemli bir görev yaptığını B) Osmanlı Devleti’nde bazı kesimlerin özel uygulamalarla korunduğunu C) Sosyal yardımlaşmaya verilen önemi D) Devlete ait işlerin […]

2017-2018 11. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

Melik / Atabey /Kağan / Tigin / Siyasetname/ Cihannüma / Mancınıkçı / Lağımcı / İlmiye / Kalemiye Yukarıda karışık olarak verilen kelimelerden sadece uygun olanlarını aşağıdaki boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz. ( Bu bölümdeki her soru 3 puandır. (15)) 1- Eski Türk devletlerinde hükümdarın erkek çocuklarına …………………… adı verilirdi. 2- ……………………………………; Büyük Selçuklu Devleti’nde Sultan […]

2016-2017 11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Proje Ödevi Konuları

11. SINIFLAR :T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROJE KONULARI 1-Trablusgarp Savaşı Sunusu 2-Balkan Savaşları Sunusu 3-Çanakkale Savaşları Sunusu 4-Mondros Ateşkes Antlaşması Sunusu 5-Wilson İlkeleri ve Paris Barış Konferansı Sunusu 6-Kurtuluş Savaşı Öncesi Genelgeler ve Kongreler Sunusu 7- Kurtuluş Savaşı’ndaki Cepheler Haritası’nın Hazırlanması 8- İlk TBMM’nin açılması ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Sunusu 9-Ermeni Sorunu,1915 Olayları […]

Lise 3 Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1-Osmanlı Devleti’ndeki uygulamalardan bazılar şunlardır: I. Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin malı sayılması II. XVI. yüzyılın sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deney kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi III. Ölen hükümdarın yerine tahta geçme hakkının, hükümdarın erkek çocuklarına ait olması IV. XVII. yüzyıldan itibaren, tahta geçme hakkının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi Bu […]

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

1. Aşağıdakilerden hangisi,Lidyalıların özelliklerinden biridir? A) Paranın kullanılması B) Kast sisteminin uygulanması C) Kağıt ve matbaanın icat edilmesi D) Tek tanrılı dinlerin benimsenmesi E) İlk yazılı kanunların yapılması 2. I. Ticaret yollarının kavşağında bulunması II. İkliminin insanların yaşantısına uygun olması III. Ahiret inancının yaygın olması özelliklerinden hangileri,Anadolu’da farklı kültürlerin yaşamasına ortam hazırlamıştır? A)Yalnız I B) […]