Kategori: 11. Sınıf Tarih

11. Sınıf Tarih konuları, 11. Sınıf Tarih testleri, 11. Sınıf Tarih soruları, 11. Sınıf Tarih müfredatı, 11. Sınıf Tarih yazılı

2017-2018 11. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

Melik / Atabey /Kağan / Tigin / Siyasetname/ Cihannüma / Mancınıkçı / Lağımcı / İlmiye / Kalemiye Yukarıda karışık olarak verilen kelimelerden sadece uygun olanlarını aşağıdaki boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz. ( Bu bölümdeki her soru 3 puandır. (15)) 1- Eski Türk devletlerinde hükümdarın erkek çocuklarına …………………… adı verilirdi. 2- ……………………………………; Büyük Selçuklu Devleti’nde Sultan […]

2016-2017 11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Proje Ödevi Konuları

11. SINIFLAR :T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROJE KONULARI 1-Trablusgarp Savaşı Sunusu 2-Balkan Savaşları Sunusu 3-Çanakkale Savaşları Sunusu 4-Mondros Ateşkes Antlaşması Sunusu 5-Wilson İlkeleri ve Paris Barış Konferansı Sunusu 6-Kurtuluş Savaşı Öncesi Genelgeler ve Kongreler Sunusu 7- Kurtuluş Savaşı’ndaki Cepheler Haritası’nın Hazırlanması 8- İlk TBMM’nin açılması ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Sunusu 9-Ermeni Sorunu,1915 Olayları […]

Lise 3 Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1-Osmanlı Devleti’ndeki uygulamalardan bazılar şunlardır: I. Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin malı sayılması II. XVI. yüzyılın sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deney kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi III. Ölen hükümdarın yerine tahta geçme hakkının, hükümdarın erkek çocuklarına ait olması IV. XVII. yüzyıldan itibaren, tahta geçme hakkının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi Bu […]

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

1. Aşağıdakilerden hangisi,Lidyalıların özelliklerinden biridir? A) Paranın kullanılması B) Kast sisteminin uygulanması C) Kağıt ve matbaanın icat edilmesi D) Tek tanrılı dinlerin benimsenmesi E) İlk yazılı kanunların yapılması 2. I. Ticaret yollarının kavşağında bulunması II. İkliminin insanların yaşantısına uygun olması III. Ahiret inancının yaygın olması özelliklerinden hangileri,Anadolu’da farklı kültürlerin yaşamasına ortam hazırlamıştır? A)Yalnız I B) […]

Lise 3 Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1- Eski Türk devlet yerine hangi kelime kullanılmıştır? – Türklerde bugün kü anlamda devle “il” (el) kelimesi kullanılmıştır. 2- Eski Türk devletlerinin amaçları nelerdir? – Milletin bir yönetim altında birleştirmesiyle oluşan il vatanı koruyorak milleti huzur ve barış içinde yaşatmayı amaçlayan siyasi bir teşkilattır. 3- “il” kelimesi başka hangi anlamda kullanılmıştır? -“il” kelimesi barış anlamındada […]

Lise 3 Tarih Destekleme Kursu Yıllık Plan

Aşağıda aktif durumda bulunan 11. Sınıf Tarih Dersi Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme kurslarında kullanabileceğiniz yıllık planı indirip çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. [button color=”red” size=”small” link=”http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/yp/yp_635778281105565061.pdf” target=”blank” ]11. Sınıf Tarih Takviye Kursu Yıllık Planı[/button]

Lise 3 Tarih Proje Konuları 2015-2016

T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 11. Sınıf Proje Ödevi Konuları   Dünya Savaşı’nın sebepleri, sonuçları ve savaş hakkında bilgi. Milli Cemiyetler ve Milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçları ve çalışmaları. Mondros, Sevr, Mudanya ve Lozan Antlaşmalarının maddeleri ve bu antlaşmalara zemin hazırlayan olaylar. TBMM’nin açılması; açılmasına zemin hazırlayan olaylar ve TMMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar. Devlet ve […]

2015-2016 11. Sınıf Tarih Yıllık Plan

Mimar Kemalettin: Mimar Kemalettin Bey ile ilgili biyografi çalışması yapılır. Mimar Vedat Tek: Mimar Vedat Bey ile ilgili biyografi çalışması yapılır. 1933 Cumhuriyet Sergisi’ni Araştırıyoruz: 1933’te düzenlenen Cumhuriyet Sergisi’nin süreci, katılımcıları ve etkileri ile ilgili araştırma yapılır. [button color=”red” size=”medium” link=”http://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=70df5df7da813be5e302928aa42ee290″ target=”blank” ]Tıkla İndir[/button] Şunlar da ilginizi çekebilir: [button color=”red” size=”small” link=”http://www.tumdersler.net/9-sinif-tarih-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf […]

2015-2016 11. Sınıf Tarih Müfredatı

  2015-2016 öğretim yılında lise 3. sınıflar tarih dersinde işlenecek olan konu başlıkları aşağıda listelenmiştir.   1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL 1. MUSTAFA KEMAL’İN AİLESİ VE YAŞADIĞI ÇEVRE Selanik Kenti: Osmanlı Devleti’nin Batılı Yazarlar 2. MUSTAFA KEMAL’İN EĞİTİM HAYATI 3. MUSTAFA KEMAL’İN FİKİR HAYATININ GELİŞİMİ Mustafa Kemal’i Etkileyen Şehirler Mustafa Kemal’i Etkileyen Türk Düşünür ve Yazarlar […]

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2014-2015

  Yazılıdan örnek sorular:   TC İNKILAP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI ORTAK SINAV SORULARI NOT: 1.Atatürk dönemi ülke nüfusunu arttırmak amacıyla alınan tedbirlerden 4 tanesini yazınız. 2. Kabotaj kanunu hangi tarihte kabul edildi ve getirilen düzenlemeyi yazınız. 3.Halkçılık İlkesi doğrultusunda yapılan inkılâplardan hangileri eşitliği sağlamak amacıyla yapılmıştır. 4Musul sorunu nasıl çözüme kavuşturmuştur başlangıcından […]