10. Sınıf Tarih | Tüm Dersler

10. Sınıf Tarih

2016-2017 Tarih 10. Sınıf Proje Ödevi Konuları

1.Anadolu’nun Fethi ve Türkleşmesi 2.Osmanlıların soyu ve Oğuzlar 3.Ahilik 4.Balkanlardaki önemli Osmanlı mimari eserleri 5.Anadolu Beylikleri 6.Fetret devri Ayaklanmaları 7.Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 8İstanbul’un Fethi 9.Rönesans ve Reform Hareketleri 10.Osmanlıda Bilim, Sanat, Teknolojik Alanlarda Gelişmeler 11.İskân Politikası 12.Lale Devri 13.Osmanlı – İran İlişkileri ve Şii Politikası 14.Şark Meselesi 15.Osmanlıda Demokratikleşme Hareketleri 16.Osmanlı Mimarisi ve Mimar Sinan 17.Osmanlı Eğitim Sistemi ve ... Devamını Oku »

Lise 2 Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

S.1- Avrupa’daki Reform hareketlerinin Osmanlı Devleti’ne etkisini kısaca değerlendiriniz.(Dört madde -8 puan) S.2- İstanbul Ayaklanmaları’nın sebeplerini açıklayınız.(Dört madde-8p) S.3- Kasrışirin Antlaşması’nın tarihi,maddeleri ve önemi hakkında kısaca bilgi veriniz.(Dört madde-8p) S.4- XVIII.Yüzyılda Rusya’nın Osmanlı Devleti ile ilgili hedef ve politikasını kısaca açıklayınız.(Dört madde-8p) S.5 A –Küçük Kaynarca Antlaşması B – Zitvatorok Antlaşması C – II.Viyana Kuşatması Yukarıdaki olayları oluş sırasına(zamana göre) ... Devamını Oku »

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

SORULAR –A- 1.Fatih,Bizans’ın yeniden diriltilmesi umutlarını ortadan kaldırmak için hangi hamleleri yapmıştır?(10 p.) 2.Fatih,İstanbul’un kuşatılması sürecinde Balkan uluslarıyla ve Anadolu’da Karaman oğullarıyla antlaşmalar yapmasının nedenleri nelerdir?(10 puan) 3.Bizans’ın her kuşatma öncesinde Haliç’in girişini kapatmasının nedeni nedir?(10 puan) 4.Fatih’in İstanbul’u fethinin,”Rönesans’a “ ve “coğrafi keşiflere” etkilerini belirtiniz.(15 puan) 5.Fatih,Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirmek için hangi fetihleri yapmıştır?(10 puan) 6.Fatih Sultan ... Devamını Oku »

Lise 2 Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1-Osmanlıların özellikle Rumeli’de uyguladıkları iskan siyaseti hakkında bilgi veriniz. 2-Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak amacıyla yaptığı faaliyetleri yazınız. 3-Osmanlı Devleti ilk deniz donanmasını hangi beylik topraklarını ele geçirdikten sonra oluşturduğunu yazarak, Osmanlı Devleti’nin Balkanlara ilk kez hangi hükümdarları zamanında adım attığını belirtiniz. 4-Cem Sultan olayının önemi nedir?Yazınız. 5-Tahtı oğluna bırakıp çekilen II.Murat’ın eski gücünü tekrar elde ettiği olay ... Devamını Oku »

2015-2016 Tarih 10. Sınıf Destekleme Kursu Yıllık Planı

2015-2016 Tarih 10. Sınıf Destekleme Kursu Yıllık Planı aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir. Devamını Oku »

10. Sınıf Tarih Proje Konuları 2015-2016

TARİH  10 Proje Konuları a) Türklerin Rumeli’ye Geçişi ve Osmanlı-Haçlı Savaşları. b) Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu’nda Ahileri Etkisi. c) Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyüyüp Gelişmesini Sağlayan Faktörler. d) Orhan Bey,1.Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde Anadolu Türk Siyasi Birliği’ni Sağlama Faaliyetleri. e) Evlâd-ı Fatihan-Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalar. f) I. Bayezid döneminde devlet düzenini yerleştirmek içi yapılan ... Devamını Oku »

2015-2016 Lise 2 Tarih Yıllık Plan

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu: Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili belgesel veya film izlenir. Beylikten Devlete: Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili araştırma yapılarak sınıfta tartışılır. Osmanlı’nın İlk Şehirleri: Osmanlı Devleti’nin önemli merkezlerine (Söğüt, Domaniç, İznik, Bursa vb.) gezi düzenlenir. Şunlar da ilginizi çekebilir: Devamını Oku »

10. Sınıf Tarih Konuları 2015-2016

  2015-2016 Milli Eğitim Bakanlığı 10. Sınıf Tarih dersinde işlenecek olan konular aşağıda listelenmiştir.   BEYLİKTEN DEVLETE (1300–1453) 1. Konu: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300 -1453) 1. XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu ve Avrupa 2. Kayıların Anadolu’ya gelişi ve yerleşmesi a. Kayılar Anadolu’da b. Beylikten Devlete c. İlk Osmanlı Fetihleri 3. Balkanlardaki Fetihler a. Çimpe Kalesinin alınması (1353) b. Edirne’nin Fethi ... Devamını Oku »

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2014-2015

  Yazılıdan örnek bir bölüm:   Aşağıda verilen cümlelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) koyunuz.  (10) 1- Osmanlı kültürü içerisinde mimarî önemli bir yer tutmamaktadır. (     ) 2- Osmanlı Devleti’nde Türkçe’nin yanında Arapça, Farsça dilleri de edebiyat, kültür hayatında etkili olmuştur. (     ) 3- Osmanlı Devleti dış devletlerden aldığı borçları zamanla ödeyemeyince bu borçları tahsil etmek ... Devamını Oku »

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

  …………………………………………………..LİSESİ DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAVIDIR S O R U L A R 1. Trablusgarp Savaşı kimler arasında yapılmış ve sonunda imzalanan antlaşmanın adını yazınız.(10) 2. Balkan Savaşı sonunda kaybedilen yerleri yazınız. (10) 3. Üçlü itilaf ve Üçlü ittifak ülkelerini yazınız.(10) 4. Osmanlı devletinin I.Dünya savaşında savaştığı cephelerden 4 tanesini yazınız. (10) 5. Fransız ihtilalinin Osmanlı devletine etkisini ... Devamını Oku »