Kategori: 10. Sınıf Tarih

10. Sınıf Tarih konuları, 10. Sınıf Tarih testleri, 10. Sınıf Tarih soruları, 10. Sınıf Tarih müfredatı, 10. Sınıf Tarih yazılı

2017-2018 10. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

1) Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız?(2*10=20 puan) • Osmanlı devletinde ilk devlet matbaası…………………………………………………..tarafından kurulmuştur. • Tımar sistemini bozulmasıyla Osmanlı devleti asker ihtiyacı için …………………….adı verilen ücretli askerler tutmuştur. • Mukataa adı verilen devlet toprağının işletme hakkını alan kişilere………………………….denir • Osmanlı tarihinde ilk bütçeyi ………………………..……………………….Paşa hazırlamıştır. • Avrupa da bilim ve tekniğin öne çıktığı döneme ……………………………denir. […]

2017-2018 10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı

Aşağıdaki Soruları cevaplandırınız. (13 Madde) 1-Fransız İhtilalinin Osmanlıya Olumlu ve Olumsuz manada etkilerini yazınız(2 madde) 2-17 yy Islahatlarının genel özelliklerini yazınız. 4 madde 3-Kutsal İttifak kavramının anlamanı ve amacını yazınız (1 madde) 5-18 yy’da Rusya’nın Osmanlı ile ilgili amaçlarını cümleler halinde kısaca açıklayınız. (3 madde) 5- Kırımın Osmanlı devletinin Elinden çıkış sürecinin başlıcalarını yazınız. (3 […]

2017-2018 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı

2017-2018 eğitim öğretim yılında 10. Sınıflar Tarih dersinde okutulacak olan ders kitabı aşağıdaki linkte sizlerle paylaşılmıştır. Kitap yayımlandığında link aktif olacaktır. 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı İndirmek için Tıkla (Aktif) (Yayınevi: Tuna) Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı

2017-2018 10. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

* Tarihi yapılar ve müzeler araştırma ödevi olarak verilebilir. * Tarihi yapıların maket çalışması ödev olarak verilebilir. *Anadolu’da Türk Siyasi Birliği’nin Sağlanması ile ilgili sunu hazırlama. *Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlama. *Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili sunu hazırlama. *Yeniçağda Avrupadaki gelişmeler ve Osmanlı Devletine etkileri *Divan-ı Hümayun’un […]

2017-2018 10. Sınıf Tarih Performans Ödevi Konuları

a) Türklerin Rumeli’ye Geçişi ve Osmanlı-Haçlı Savaşları. b) Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu’nda Ahileri Etkisi. c) Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyüyüp Gelişmesini Sağlayan Faktörler. d) Orhan Bey,1.Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde Anadolu Türk Siyasi Birliği’ni Sağlama Faaliyetleri. e) Evlâd-ı Fatihan-Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalar. f) I. Bayezid döneminde devlet düzenini yerleştirmek içi […]

2017-2018 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

24. Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’de ele geçirdiği ilk yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir? A) Çimpe Kalesi B) Gelibolu C) Edirne D) Çanakkale E) Sırp Sındığı 25. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile imzalanan 1555 Amasya antlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) İran ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır. B) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmadır. […]

2017-2018 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

Aşağıda dogru yanlışları cevaplandırınız (30) puan ( ) Orhan bey döneminde bursa ve İznik kuşatılmıştır ( ) osmanlı devletinin ilk başkenti bileciktir ( ) osmanlılarla bizans arasında yapılan savaş sırpsındığı ve I.kosova savaşıdır ( ) osmanlı devletinde ilk altın para fatih sultan Mehmet döneminde basılmıştır ( ) iskan politikası I.murat döneminde uygulanmıştır Yazılının tamamını word […]

2016-2017 Tarih 10. Sınıf Proje Ödevi Konuları

1.Anadolu’nun Fethi ve Türkleşmesi 2.Osmanlıların soyu ve Oğuzlar 3.Ahilik 4.Balkanlardaki önemli Osmanlı mimari eserleri 5.Anadolu Beylikleri 6.Fetret devri Ayaklanmaları 7.Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 8İstanbul’un Fethi 9.Rönesans ve Reform Hareketleri 10.Osmanlıda Bilim, Sanat, Teknolojik Alanlarda Gelişmeler 11.İskân Politikası 12.Lale Devri 13.Osmanlı – İran İlişkileri ve Şii Politikası 14.Şark Meselesi 15.Osmanlıda Demokratikleşme Hareketleri 16.Osmanlı Mimarisi ve Mimar […]

Lise 2 Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

S.1- Avrupa’daki Reform hareketlerinin Osmanlı Devleti’ne etkisini kısaca değerlendiriniz.(Dört madde -8 puan) S.2- İstanbul Ayaklanmaları’nın sebeplerini açıklayınız.(Dört madde-8p) S.3- Kasrışirin Antlaşması’nın tarihi,maddeleri ve önemi hakkında kısaca bilgi veriniz.(Dört madde-8p) S.4- XVIII.Yüzyılda Rusya’nın Osmanlı Devleti ile ilgili hedef ve politikasını kısaca açıklayınız.(Dört madde-8p) S.5 A –Küçük Kaynarca Antlaşması B – Zitvatorok Antlaşması C – II.Viyana Kuşatması […]

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

SORULAR –A- 1.Fatih,Bizans’ın yeniden diriltilmesi umutlarını ortadan kaldırmak için hangi hamleleri yapmıştır?(10 p.) 2.Fatih,İstanbul’un kuşatılması sürecinde Balkan uluslarıyla ve Anadolu’da Karaman oğullarıyla antlaşmalar yapmasının nedenleri nelerdir?(10 puan) 3.Bizans’ın her kuşatma öncesinde Haliç’in girişini kapatmasının nedeni nedir?(10 puan) 4.Fatih’in İstanbul’u fethinin,”Rönesans’a “ ve “coğrafi keşiflere” etkilerini belirtiniz.(15 puan) 5.Fatih,Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirmek için hangi […]