Kategori: 10. Sınıf Tarih

10. Sınıf Tarih konuları, 10. Sınıf Tarih testleri, 10. Sınıf Tarih soruları, 10. Sınıf Tarih müfredatı, 10. Sınıf Tarih yazılı

2017-2018 10. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

* Tarihi yapılar ve müzeler araştırma ödevi olarak verilebilir. * Tarihi yapıların maket çalışması ödev olarak verilebilir. *Anadolu’da Türk Siyasi Birliği’nin Sağlanması ile ilgili sunu hazırlama. *Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlama. *Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili sunu hazırlama. *Yeniçağda Avrupadaki gelişmeler ve Osmanlı Devletine etkileri *Divan-ı Hümayun’un […]

2017-2018 10. Sınıf Tarih Performans Ödevi Konuları

a) Türklerin Rumeli’ye Geçişi ve Osmanlı-Haçlı Savaşları. b) Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu’nda Ahileri Etkisi. c) Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyüyüp Gelişmesini Sağlayan Faktörler. d) Orhan Bey,1.Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde Anadolu Türk Siyasi Birliği’ni Sağlama Faaliyetleri. e) Evlâd-ı Fatihan-Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalar. f) I. Bayezid döneminde devlet düzenini yerleştirmek içi […]

2017-2018 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

24. Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’de ele geçirdiği ilk yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir? A) Çimpe Kalesi B) Gelibolu C) Edirne D) Çanakkale E) Sırp Sındığı 25. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile imzalanan 1555 Amasya antlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) İran ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır. B) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmadır. […]

2017-2018 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

Aşağıda dogru yanlışları cevaplandırınız (30) puan ( ) Orhan bey döneminde bursa ve İznik kuşatılmıştır ( ) osmanlı devletinin ilk başkenti bileciktir ( ) osmanlılarla bizans arasında yapılan savaş sırpsındığı ve I.kosova savaşıdır ( ) osmanlı devletinde ilk altın para fatih sultan Mehmet döneminde basılmıştır ( ) iskan politikası I.murat döneminde uygulanmıştır Yazılının tamamını word […]

2016-2017 Tarih 10. Sınıf Proje Ödevi Konuları

1.Anadolu’nun Fethi ve Türkleşmesi 2.Osmanlıların soyu ve Oğuzlar 3.Ahilik 4.Balkanlardaki önemli Osmanlı mimari eserleri 5.Anadolu Beylikleri 6.Fetret devri Ayaklanmaları 7.Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 8İstanbul’un Fethi 9.Rönesans ve Reform Hareketleri 10.Osmanlıda Bilim, Sanat, Teknolojik Alanlarda Gelişmeler 11.İskân Politikası 12.Lale Devri 13.Osmanlı – İran İlişkileri ve Şii Politikası 14.Şark Meselesi 15.Osmanlıda Demokratikleşme Hareketleri 16.Osmanlı Mimarisi ve Mimar […]

Lise 2 Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

S.1- Avrupa’daki Reform hareketlerinin Osmanlı Devleti’ne etkisini kısaca değerlendiriniz.(Dört madde -8 puan) S.2- İstanbul Ayaklanmaları’nın sebeplerini açıklayınız.(Dört madde-8p) S.3- Kasrışirin Antlaşması’nın tarihi,maddeleri ve önemi hakkında kısaca bilgi veriniz.(Dört madde-8p) S.4- XVIII.Yüzyılda Rusya’nın Osmanlı Devleti ile ilgili hedef ve politikasını kısaca açıklayınız.(Dört madde-8p) S.5 A –Küçük Kaynarca Antlaşması B – Zitvatorok Antlaşması C – II.Viyana Kuşatması […]

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

SORULAR –A- 1.Fatih,Bizans’ın yeniden diriltilmesi umutlarını ortadan kaldırmak için hangi hamleleri yapmıştır?(10 p.) 2.Fatih,İstanbul’un kuşatılması sürecinde Balkan uluslarıyla ve Anadolu’da Karaman oğullarıyla antlaşmalar yapmasının nedenleri nelerdir?(10 puan) 3.Bizans’ın her kuşatma öncesinde Haliç’in girişini kapatmasının nedeni nedir?(10 puan) 4.Fatih’in İstanbul’u fethinin,”Rönesans’a “ ve “coğrafi keşiflere” etkilerini belirtiniz.(15 puan) 5.Fatih,Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirmek için hangi […]

Lise 2 Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1-Osmanlıların özellikle Rumeli’de uyguladıkları iskan siyaseti hakkında bilgi veriniz. 2-Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak amacıyla yaptığı faaliyetleri yazınız. 3-Osmanlı Devleti ilk deniz donanmasını hangi beylik topraklarını ele geçirdikten sonra oluşturduğunu yazarak, Osmanlı Devleti’nin Balkanlara ilk kez hangi hükümdarları zamanında adım attığını belirtiniz. 4-Cem Sultan olayının önemi nedir?Yazınız. 5-Tahtı oğluna bırakıp çekilen II.Murat’ın eski […]

10. Sınıf Tarih Proje Konuları 2017-2018

TARİH  10 Proje Konuları a) Türklerin Rumeli’ye Geçişi ve Osmanlı-Haçlı Savaşları. b) Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu’nda Ahileri Etkisi. c) Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyüyüp Gelişmesini Sağlayan Faktörler. d) Orhan Bey,1.Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde Anadolu Türk Siyasi Birliği’ni Sağlama Faaliyetleri. e) Evlâd-ı Fatihan-Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalar. f) I. Bayezid döneminde […]