Tarih | Tüm Dersler

Tarih

Tarih Bilimine Giriş Konu Anlatımı 9. Sınıf Tarih

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 9. SINIF Tarihin Tanımı:Geçmişte meydana gelen yahyagungor.net olayları (siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Tarihin Konusu:İnsan topluluklarının, en eski zamanlardan günümüze kadar geçirmiş olduğu siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini etkinliklerdir. Tarih Öğrenmenin Sağladığı Yararlar: -Geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesini sağlar. ... Devamını Oku »

2016-2017 9. Sınıf Tarih Konuları

1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. TARİHİN KONUSU VE ÖZELLİKLERİ a) Tarihin Tanımı ve Özellikleri b) Tarihin Konusu. c) Tarihte Yer ve Zaman İlişkisi ç) Tarihte Sebep-Sonuç İlişkisi d) Tarih Biliminin Yöntemi e) Tarihin Tasnifi 2. ZAMAN VE TAKVİM a) Takvimlerin Ortaya Çıkışı b) Türklerin Kullandıkları Takvimler 3. TARİHİN ÖNEMİ a) Tarih Öğrenmenin Amaç ve Faydaları b) Atatürk ve Tarih 4. ... Devamını Oku »

2016-2017 11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Proje Ödevi Konuları

11. SINIFLAR :T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROJE KONULARI 1-Trablusgarp Savaşı Sunusu 2-Balkan Savaşları Sunusu 3-Çanakkale Savaşları Sunusu 4-Mondros Ateşkes Antlaşması Sunusu 5-Wilson İlkeleri ve Paris Barış Konferansı Sunusu 6-Kurtuluş Savaşı Öncesi Genelgeler ve Kongreler Sunusu 7- Kurtuluş Savaşı’ndaki Cepheler Haritası’nın Hazırlanması 8- İlk TBMM’nin açılması ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Sunusu 9-Ermeni Sorunu,1915 Olayları ve Kurtuluş Savaşı’nda Ermenilerin Faaliyetleri ... Devamını Oku »

2016-2017 Tarih 10. Sınıf Proje Ödevi Konuları

1.Anadolu’nun Fethi ve Türkleşmesi 2.Osmanlıların soyu ve Oğuzlar 3.Ahilik 4.Balkanlardaki önemli Osmanlı mimari eserleri 5.Anadolu Beylikleri 6.Fetret devri Ayaklanmaları 7.Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 8İstanbul’un Fethi 9.Rönesans ve Reform Hareketleri 10.Osmanlıda Bilim, Sanat, Teknolojik Alanlarda Gelişmeler 11.İskân Politikası 12.Lale Devri 13.Osmanlı – İran İlişkileri ve Şii Politikası 14.Şark Meselesi 15.Osmanlıda Demokratikleşme Hareketleri 16.Osmanlı Mimarisi ve Mimar Sinan 17.Osmanlı Eğitim Sistemi ve ... Devamını Oku »

2016-2017 Tarih 9. Sınıf Proje Ödevi Konuları

1- Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler 2- İlkçağ medeniyetleri hakkında sunu hazırlama. 3- Mezopotamya Medeniyetinin Dünya Kültür Ve Medeniyetine Katkıları 4-Emeviler ve Abbasiler Devleti ile ilgili sunu hazırlama. 5- İslamiyet’in Türk dünyasındaki etki ve değişimleri 6-Dört Halife Dönemi ile ilgili sunu hazırlama. 7-13. yüzyıllar arasında yaşamış Türk ve İslam Bilginlerinin biyografilerinin metin ya da sunu şeklinde hazırlanması. 8-Orhun Abideleri Maketinin ... Devamını Oku »

2016-2017 Tarih Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

KARARLAR : MADDE-1- Okul Müdür Başyardımcısı ……………………  ve  Tarih Öğretmeni ……..’in toplantıda hazır olduğu görüldü. MADDE – 2- ……………………………..; bu toplantının okulumuza ve Türk Milli Eğitimine hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı açmıştır. …………………………;07/09/2013 tarih ve 28758 sayılı  ve 01/07/2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” nin birçok düzenleme ve yenilik getirdiğini söyledi.MEB ... Devamını Oku »

2016 Tarih Öğretmeni Maaşları

2016 yılında Tarih öğretmenlerinin Ocak ayı itibari ile alacakları maaşlar aşağıdaki tabloda sizlere sunulmuştur. Aşağıdaki ücretler aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından bekar ( veya eşi çalışan ) ve çocuksuz Tarih öğretmenlerine göre hesaplanmıştır. Tarih Öğretmenlerinin alacakları maaşlara ek olarak girdikleri ders sayısına göre 15 saat dersin üzerinde girdikleri her ders için ek ders ücreti de alacaklardır. Ek derslerle birlikte maaşlara ortalama ... Devamını Oku »

Lise 4 Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1) Salt-II Anlaşmasının Amerikan parlamentosu tarafından onaylanmamasına neden olan olay nedir? a) 1956 Süveyş Buhranı b) 1964 Vietnam Savaşı c) 1949 Nato’nun kurulması d) 1979 Sovyetlerin Afganistan’ı işgali e) 1968 Sovyetlerin Çekoslovakya’yı işgali 2) Dehşet Dengesi’nin ortaya çıkmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? a) II. Dünya Savaşı b) Japonya’ya atom bombasının atılması c) 1962 Küba Buhranı d) Varşova Paktı’nın kurulması ... Devamını Oku »

Lise 3 Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1-Osmanlı Devleti’ndeki uygulamalardan bazılar şunlardır: I. Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin malı sayılması II. XVI. yüzyılın sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deney kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi III. Ölen hükümdarın yerine tahta geçme hakkının, hükümdarın erkek çocuklarına ait olması IV. XVII. yüzyıldan itibaren, tahta geçme hakkının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi Bu uygulamaların hangisinde, taht kavgalarını önleme ... Devamını Oku »

Lise 2 Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

S.1- Avrupa’daki Reform hareketlerinin Osmanlı Devleti’ne etkisini kısaca değerlendiriniz.(Dört madde -8 puan) S.2- İstanbul Ayaklanmaları’nın sebeplerini açıklayınız.(Dört madde-8p) S.3- Kasrışirin Antlaşması’nın tarihi,maddeleri ve önemi hakkında kısaca bilgi veriniz.(Dört madde-8p) S.4- XVIII.Yüzyılda Rusya’nın Osmanlı Devleti ile ilgili hedef ve politikasını kısaca açıklayınız.(Dört madde-8p) S.5 A –Küçük Kaynarca Antlaşması B – Zitvatorok Antlaşması C – II.Viyana Kuşatması Yukarıdaki olayları oluş sırasına(zamana göre) ... Devamını Oku »