Kategori: Tarih

tarih konuları, tarih soru çöz, tarih yazılısı, inkılap tarihi soruları

2018 Tarih Öğretmeni Maaşı

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Tarih Öğretmeni Maaş tablosu aşağıda verilmiştir. Bir Tarih Öğretmeni haftalık 30 saat derse giriyorsa aşağıdaki maaşa ek olarak 900-1000 TL lik ek ders ücreti de almaktadır. Tarih öğretmenleri ayrıca destekleme ve yetiştirme kursu vererek kazançlarını artırabilirler. Derece/Kademe Hizmet Yılı Aylık Net Maaş 1/3 26 yıl ve üzeri 3.469 TL 1/2 25 […]

2017-2018 Tarih Dersi Sene Sonu Zümre

ZÜMREDEN BİR BÖLÜM: 9- Destekleyici kursların eğitime katkısının görüşülmesi konusunda Tarih Öğretmeni …………. ……………… : Dershanelerin kapanması sebebiyle gelecek sene de bu sene olduğu gibi kurların devam etmesi öğrencilerin başarısını yükseltecektir. Özellikle taşımalı öğrencilere tatillerde de destek olunmalıdır. Kurslar velilerin de desteğiyle devam etmelidir, dedi. Öğretmeni ise, bu kurslara katılan öğrenciler de, devamsızlık yapmadığı ve […]

2017-2018 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı

SORULAR 1-)28 Şubat 1953’te kurulan Balkan Paktı’na katılan devletleri yazınız 2-)SALT I görüşmeleri nerede yapılmıştır 3-)Kıbrıs Barış Harekatının Türk-ABD ilişkilerine olan etkisini yazınız. 4-)Türkiye’nin Ortadoğu politikalarını etkileyen gelişmeleri yazınız 5-)Ermeni hayallerini gerçekleştirmek adına kurulan Ermeni terör örgütünün adını yazınız 6-)1970 li yıllarda yaşanan ekonomik gerilemenin sebeplerini yazınız 7-)1960-80 arasında yaşanan toplumsal değişimi yazınız 8-)Perestroika ve […]

2017-2018 11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

1) Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız?(2*10=20 puan) *İlk Türk devletlerine hükümdar çadırlarına…………………..halkın kullandığı çadırlara………………..denir. *Esnaf olmak isteyen küçük yaşta çıraklara………………..…… denir. *Osmanlı Döneminde açılan Darülfünun 1933’te……………………………………….dönüştürülmüştür. *Osmanlı medreselerinden mezun olanlar………………………………….sistemine göre atama beklemektedir. *İlk Türk devletlerinde cesur ve bilge kişilere……………………………..denir. *El yazması kitapları süsleme sanatına……………………………..denir. *İlk Türk-İslam medreseleri ……………………………………..döneminde açılmıştır. *Anadolu’da Geç Dönem saray mimarisinin […]

2017-2018 10. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

1) Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız?(2*10=20 puan) • Osmanlı devletinde ilk devlet matbaası…………………………………………………..tarafından kurulmuştur. • Tımar sistemini bozulmasıyla Osmanlı devleti asker ihtiyacı için …………………….adı verilen ücretli askerler tutmuştur. • Mukataa adı verilen devlet toprağının işletme hakkını alan kişilere………………………….denir • Osmanlı tarihinde ilk bütçeyi ………………………..……………………….Paşa hazırlamıştır. • Avrupa da bilim ve tekniğin öne çıktığı döneme ……………………………denir. […]

2017-2018 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

3.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(20p) a)Gazneliler………………………savaşı sonrası yıkılış sürecine girdiler. b)Halife, Tuğrul Beye…………………………………………………. unvanını vermiştir. c)Büyük Selçuklu’da Batıniler tarafından öldürülen ünlü vezir…………………………….’tür. d)Erzurum ve çevresinde kurulan Türk beyliği………………………..’dır. e)……………………..Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. f)Selçuklu’da Sultanın erkek çocuklarına…………………denir. g)Satuk Buğra Han, İslamiyeti kabul ettikten sonra……………………….adını aldı. h)…………………………..,tarihte ’’sultan’’unvanını kullanan ilk Türk hükümdardır. ı)Müslümanlardan alınan 10/1’lik […]

2017-2018 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

10) CAMP DAVİD antlaşması nasıl neticelenmiştir? C–10) 17 Eylül1978 tarihinde imzalanan Camp David anlaşması İsrail işgal devletiyle Arap dünyası arasında uzlaşma sürecinin kapısını açan ilk anlaşma niteliği taşımaktadır. Bu anlaşmanın üzerinden 15 yıl geçtikten sonra 13 Eylül 1993 tarihinde FKÖ, Oslo İlkeler Anlaşmasını imzalayarak işgalci Siyonist devleti resmen tanıdı. Onun üzerinden bir yıl geçtikten sonra […]

2017-2018 11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı

1) Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız?(2*10=20 puan) *İlk Türk devletlerine hükümdar çadırlarına…………………..halkın kullandığı çadırlara………………..denir. *Esnaf olmak isteyen küçük yaşta çıraklara………………..…… denir. *Osmanlı Döneminde açılan Darülfünun 1933’te……………………………………….dönüştürülmüştür. *Osmanlı medreselerinden mezun olanlar………………………………….sistemine göre atama beklemektedir. *İlk Türk devletlerinde cesur ve bilge kişilere……………………………..denir. *El yazması kitapları süsleme sanatına……………………………..denir. *İlk Türk-İslam medreseleri ……………………………………..döneminde açılmıştır. *Anadolu’da Geç Dönem saray mimarisinin […]

2017-2018 10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı

Aşağıdaki Soruları cevaplandırınız. (13 Madde) 1-Fransız İhtilalinin Osmanlıya Olumlu ve Olumsuz manada etkilerini yazınız(2 madde) 2-17 yy Islahatlarının genel özelliklerini yazınız. 4 madde 3-Kutsal İttifak kavramının anlamanı ve amacını yazınız (1 madde) 5-18 yy’da Rusya’nın Osmanlı ile ilgili amaçlarını cümleler halinde kısaca açıklayınız. (3 madde) 5- Kırımın Osmanlı devletinin Elinden çıkış sürecinin başlıcalarını yazınız. (3 […]

2017-2018 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı

10)Töre nedir? Kısaca açıklayınız.(6p) 11)Aşağıda verilen terimleri açıklayınız.(16p) YUĞ: BALBAL: MANAS DESTANI: UYGUR YAZITLARI: 12)Mete Han’ın Türk tarihindeki önemini açıklayınız.(5p) YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN. Şunlar da ilginizi çekebilir: 10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018 11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 1. […]