Kategori: Tarih

tarih konuları, tarih soru çöz, tarih yazılısı, inkılap tarihi soruları

2017-2018 Tarih Sene Başı Zümresi

MADDE -12- ………………………; derslerimizde konular işlenirken Anlatım, Soru-Cevap,tartışma gibi metot ve tekniklerin uygulanabileceğini ayrıca; • Yeni konu anlatırken, öğrenci ihtiyaçları ile bağlantı kurulmasına; • Sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler planlayarak gelinmesine; hazırlanacak etkinliklerin, öğrencilerin analiz, sentez, değerlendirme, ilişkilendirme, sınıflandırma, genelleme ve sonuç çıkarma gibi yüksek seviyede matematiksel düşünme becerileri kazanmalarına yönelik olmasına; • Derslere başlamadan önce, […]

Tarih Ders Kesim Raporu

Alt bölümde bulabileceğiniz dosyayı indirerek sene sonunda okul idarenize vermeniz gereken ders kesim raporlarınızı hazırlayabilirsiniz. Tarih dersinde işlediğiniz konuların tamamlanıp tamamlanmama durumlarını belirterek formu imzalayarak okul idaresine teslim ediniz. Linkteki form sadece Tarih dersi için değil diğer her ders ve sınıf seviyelerinde de gerekli bölümler değiştirilerek kullanılabilir. Tarih dersi DERS KESİM RAPORUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

2016-2017 Tarih Dersi Sene Sonu Zümresi

GÜNDEM MADDELERİ 1-Yeni değişen ortaöğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin görüşülmesi 2- 1739.Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’un incelenmesi ve İlgili genelge ve yönetmeliklerin incelenmesi 3- 2016-2017 öğretim yılı birinci ve ikinci dönem zümre öğretmenler toplantı kararlarının değerlendirilmesi 4-2016-2017 öğretim yılı ikinci kanaat dönemindeki Öğrenci Başarıların değerlendirilmesi. 5- Başarısızlığın nedenleri ve […]

2017-2018 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Proje Ödevi Konuları

-I.Dünya Savaşı Sonra Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu’daki Topraklarının paylaşılmasının günümüze etkileri. -Nazizm ve Faşizmin Dünya Tarihine etkileri -II. Dünya Savaşı Türk Dış Politikası ve savaşın Türkiye’ye etkileri -II. Dünya Savaşı Sonrası Vietnam, Kore ve Almanya’nın Bölünmesinin Etkileri -Türkiye’nin Avrupa Birliği macerası -Kıbrıs Harekâtı ve sonuçları -SSCB’nin yıkılması ve sonuçları -Atom Bombasının kullanılmasının dünya ekonomisine etkisi -Kore […]

2017-2018 11. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

1-Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplarla ilgili sunu hazırlanması. 2-Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplarla ilgili sunu hazırlanması. 3-Ekonomi Alanında Yapılan İnkılâplarla ilgili sunu hazırlanması. 4-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ile ilgili metin ya da sunu hazırlama. 5-II. Dünya Savaşı’nın nedenleri, savaşın gelişimi ve sonuçları ile ilgili metin ya da sunu hazırlama. 6-II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’de çok partili […]

2017-2018 10. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

* Tarihi yapılar ve müzeler araştırma ödevi olarak verilebilir. * Tarihi yapıların maket çalışması ödev olarak verilebilir. *Anadolu’da Türk Siyasi Birliği’nin Sağlanması ile ilgili sunu hazırlama. *Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlama. *Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili sunu hazırlama. *Yeniçağda Avrupadaki gelişmeler ve Osmanlı Devletine etkileri *Divan-ı Hümayun’un […]

2017-2018 9. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

1) ATATÜRK’ÜN TARİHE İLGİSİ NEYDİ? ATATÜRK HANGİ KİTAPLARI OKUDU? 2) HALİL İNALCIK’IN TÜRK TARİHİNE KATKILARI NE OLMUŞTUR? HALİL İNALCIK KİMDİR? 3) ARKEOLOJİ NEDİR? DÜNYA TARİHİNDE ARKEOLOJİNİN ÖNEMİ NEDİR? DÜNYANIN VE TÜRKİYE’ NİN ÖNEMLİ ARKEOLOJİK ORTAMLARI NERESİDİR?(BU ÖDEV BİR ARKEOLOJİ DERGİSİ İLE BİRLİKTE YAPILACAK) 4) OSMANLIDA ARKEOLOJİ VE OSMAN HAMDİ BEY 5) BUZ ADAM ÖTZİ KİMDİR? […]

2017-2018 12. Sınıf Tarih Performans Ödevi Konuları

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12. Sınıf Proje Görevi Konuları 1.Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmeler(Paris Karış Konferansı ve Savaş Sonrası Antlaşmalar Ve Antlaşmaların Korunması Dönemi) 2. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin kurulması ve sonrasında Orta Asya’daki Türk devlet ve toplulukları ile ilgili gelişmeleri(Sovyetler Birliğinin Kuruluşu ve Güçlenmesi,Sovyet Dış Politikası) 3. İki savaş arası dönemde Avrupa’da […]

2017-2018 11. Sınıf Tarih Performans Ödevi Konuları

Dünya Savaşı’nın sebepleri, sonuçları ve savaş hakkında bilgi. Milli Cemiyetler ve Milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçları ve çalışmaları. Mondros, Sevr, Mudanya ve Lozan Antlaşmalarının maddeleri ve bu antlaşmalara zemin hazırlayan olaylar. TBMM’nin açılması; açılmasına zemin hazırlayan olaylar ve TMMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar. Devlet ve toplum kurumlarının çağdaşlaşması konusunda yapılan inkılaplar. Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri […]

2017-2018 10. Sınıf Tarih Performans Ödevi Konuları

a) Türklerin Rumeli’ye Geçişi ve Osmanlı-Haçlı Savaşları. b) Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu’nda Ahileri Etkisi. c) Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyüyüp Gelişmesini Sağlayan Faktörler. d) Orhan Bey,1.Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde Anadolu Türk Siyasi Birliği’ni Sağlama Faaliyetleri. e) Evlâd-ı Fatihan-Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalar. f) I. Bayezid döneminde devlet düzenini yerleştirmek içi […]