Kategori: Tarih

tarih konuları, tarih soru çöz, tarih yazılısı, inkılap tarihi soruları

2017-2018 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı

4- I. Dünya Savaşı sonrası yapılan barış antlaşmalarını imzalayan devletleri karşılarına yazınız. (10 puan) Versay Antlaşması ……………………………. Sevr Antlaşması ………………………………. Triyanon Antlaşması ……………………………. Sen Germen Antlaşması ………………………….. Nöyyi Antlaşması …………………………………. Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018 10. Sınıf Tarih 1. Dönem […]

2017-2018 11. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

Melik / Atabey /Kağan / Tigin / Siyasetname/ Cihannüma / Mancınıkçı / Lağımcı / İlmiye / Kalemiye Yukarıda karışık olarak verilen kelimelerden sadece uygun olanlarını aşağıdaki boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz. ( Bu bölümdeki her soru 3 puandır. (15)) 1- Eski Türk devletlerinde hükümdarın erkek çocuklarına …………………… adı verilirdi. 2- ……………………………………; Büyük Selçuklu Devleti’nde Sultan […]

2017-2018 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

Aşağıda dogru yanlışları cevaplandırınız (30) puan ( ) Orhan bey döneminde bursa ve İznik kuşatılmıştır ( ) osmanlı devletinin ilk başkenti bileciktir ( ) osmanlılarla bizans arasında yapılan savaş sırpsındığı ve I.kosova savaşıdır ( ) osmanlı devletinde ilk altın para fatih sultan Mehmet döneminde basılmıştır ( ) iskan politikası I.murat döneminde uygulanmıştır Yazılının tamamını word […]

2017-2018 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

7- Olay, insanları ilgilendiren, sosyal, siyasal ve dînî alanlarda meydana gelen, başlangıcı ve bitişi beli olan gelişmedir. Olgu, aynı özellikteki tarihi olayları kapsayan ve belli bir süreci ifade eden genel bir kavramdır. Yukarıda tanımları verilen olay ve olguya birer örnek yazınız. Örnek Olay: Örnek Olgu: Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da […]

2017 Tarih Öğretmeni Maaşı

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Tarih Öğretmeni Maaş tablosu aşağıda verilmiştir. Bir Tarih Öğretmeni haftalık 30 saat derse giriyorsa aşağıdaki maaşa ek olarak 800-900 Tl lik ek ders ücreti de almaktadır. Ayrıca Tarih Öğretmenleri Destekleme ve Yetiştirme kursları kapsamında kurs açarak ders başı ortalama 22 tl lik bir ücretle kurs da verebilirler. Derece/Kademe Hizmet Yılı Aylık Net Maaş 1/4 […]

Tarih Bilimine Giriş Konu Anlatımı 9. Sınıf Tarih

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 9. SINIF Tarihin Tanımı:Geçmişte meydana gelen yahyagungor.net olayları (siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Tarihin Konusu:İnsan topluluklarının, en eski zamanlardan günümüze kadar geçirmiş olduğu siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini etkinliklerdir. Tarih Öğrenmenin Sağladığı Yararlar: -Geçmişte […]

2016-2017 9. Sınıf Tarih Konuları

1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. TARİHİN KONUSU VE ÖZELLİKLERİ a) Tarihin Tanımı ve Özellikleri b) Tarihin Konusu. c) Tarihte Yer ve Zaman İlişkisi ç) Tarihte Sebep-Sonuç İlişkisi d) Tarih Biliminin Yöntemi e) Tarihin Tasnifi 2. ZAMAN VE TAKVİM a) Takvimlerin Ortaya Çıkışı b) Türklerin Kullandıkları Takvimler 3. TARİHİN ÖNEMİ a) Tarih Öğrenmenin Amaç ve Faydaları […]

2016-2017 11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Proje Ödevi Konuları

11. SINIFLAR :T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROJE KONULARI 1-Trablusgarp Savaşı Sunusu 2-Balkan Savaşları Sunusu 3-Çanakkale Savaşları Sunusu 4-Mondros Ateşkes Antlaşması Sunusu 5-Wilson İlkeleri ve Paris Barış Konferansı Sunusu 6-Kurtuluş Savaşı Öncesi Genelgeler ve Kongreler Sunusu 7- Kurtuluş Savaşı’ndaki Cepheler Haritası’nın Hazırlanması 8- İlk TBMM’nin açılması ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Sunusu 9-Ermeni Sorunu,1915 Olayları […]

2016-2017 Tarih 10. Sınıf Proje Ödevi Konuları

1.Anadolu’nun Fethi ve Türkleşmesi 2.Osmanlıların soyu ve Oğuzlar 3.Ahilik 4.Balkanlardaki önemli Osmanlı mimari eserleri 5.Anadolu Beylikleri 6.Fetret devri Ayaklanmaları 7.Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 8İstanbul’un Fethi 9.Rönesans ve Reform Hareketleri 10.Osmanlıda Bilim, Sanat, Teknolojik Alanlarda Gelişmeler 11.İskân Politikası 12.Lale Devri 13.Osmanlı – İran İlişkileri ve Şii Politikası 14.Şark Meselesi 15.Osmanlıda Demokratikleşme Hareketleri 16.Osmanlı Mimarisi ve Mimar […]

2016-2017 Tarih 9. Sınıf Proje Ödevi Konuları

1- Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler 2- İlkçağ medeniyetleri hakkında sunu hazırlama. 3- Mezopotamya Medeniyetinin Dünya Kültür Ve Medeniyetine Katkıları 4-Emeviler ve Abbasiler Devleti ile ilgili sunu hazırlama. 5- İslamiyet’in Türk dünyasındaki etki ve değişimleri 6-Dört Halife Dönemi ile ilgili sunu hazırlama. 7-13. yüzyıllar arasında yaşamış Türk ve İslam Bilginlerinin biyografilerinin metin ya da sunu […]