Kategori: Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler test çöz, sosyal bilgiler yazılı, sosyal bilgiler online çalış, sosyal bilgiler soru çöz

2017-2018 8. Sınıf İnkılap Tarihi Proje Ödevi Konuları

1) Milli Mücadelede Hendek’in durumu ve Şehit Mahmut Bey hakkında araştırma yapımı 2) Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra yapılan işgalleri gösteren harita çizimi 3) Sevr Anlaşmasındaki paylaşmayı gösteren harita çiziniz 4) Yararlı ve Zararlı Cemiyetleri gösteren tablo ve faaliyet alanlarını gösterir harita çizimi 5) I. Balkan savaşı ve II. Balkan Savaşının haritasını çizimi 6) M. Kemal’in […]

2017-2018 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi Konuları

1) Hendek’in coğrafi ekonomik ve beşeri özellikleri hakkında araştırma yapılması 2) Bölgelerde Yetiştirilen önemli ürünleri Türkiye haritasında fotoğraflarla gösteren çalışma yapılması 3) Kitle iletişim araçları hakkında bilgi posteri hazırlama 4) Nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri belirten bir tablo çalışması yapımı 5) Anadolu’nun Türkleşme süreci içerisindeki siyasi olayları belirten araştırma yapılması 6) Osmanlı Devleti kuruluş dönemi padişahları […]

2017-2018 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi Konuları

1) Tarih öncesi ve Tarih Devirlerinin şema üzerinde gösterilmesi bu devirlerin değişimine neden olan olayların kısaca açıklanması 2) İlk Anadolu Uygarlıklarına ait bilgi haritası çizimi 3) Olgu ve görüş hakkında açıklayıcı bilgiler ve örnek cümleler içeren pano oluşturma 4) farklı iklim tiplerinde insan yaşamını anlatan pano oluşturma 5) Ülkemizde görülen iklim tiplerini anlatan bilgi haritası […]

2017-2018 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi Konuları

PROJE KONULARI 1) Hendek’te yer alan doğal varlıklar ve tarihi mekanlara dair bilgilendirici kitapçık yapımı çalışması 2) Ülkemizde yer alan doğal varlıkları anlatan poster yapımı 3) Ülkemizde yer alan Tarihi mekanları anlatan poster yapımı 4) Doğal afetlere ilişkin araştırma yapma 5) Türkiye’nin bölgelerinde yapılan tarım faaliyetleri gösterir harita çizimi çalışması 6) Bilimsel içerikli bir kaynaktan […]

2017-2018 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi Konuları

Kurtuluş Savaşı’nda görev alan önemli komutanlar ve başarı öyküleri. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınların rolünü anlatan bir kompozisyon yazma. Kurtuluş Savaşı’nı anlatan önemli iki roman (Yaban, Ateşten Gömlek) ve özetleri. İstiklal Marşı’nın kabul edilmesini anlatan bir öykü yazma. Kurtuluş Savaşı’nın herhangi bir bölümünü anlatan bir piyes, tiyatro ya da öykü yazımı. Kurtuluş Savaşı halk kahramanlarından üç […]

2017-2018 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Konuları

Toplumda görülen iletişim çatışmalarına örnekler bulma… İletişim çatışmaları ile ilgili bir senaryo yazma ve sınıfta oynama Dünden bugüne iletişim aletleri resimli kitapçık hazırlama Herhangi bir kurumdan BİLGİ EDİNME Türkiye Nüfus Haritası Çizimi Ülkemizde bugüne kadar yapılan Nüfus sayımlarının grafik tablosu Üstün Dökmen “Küçük Şeyler” kitap incelemesi KURULUŞ film izleme ve eleştirisini yapma Seçilecek bir olaydan […]

2017-2018 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Konuları

Bir sinema afişi tasarlama Çevre Kirliliği ile ilgili bir gazete tasarlama Kütüphane kartı hazırlama Kabartma Harita Yapma Dünya İklim Haritası Yapma Türkiye İklim Haritası Çizme Bir Tarih Şeridi Hazırlama İlkçağda Anadolu’da Kurulan Uygarlıklarla İlgili Bilgi Kartları Türkiye Maden Haritası Hazırlama Türkiye Tarım Ürünleri Haritası Hazırlama Türkiye Hayvancılık Haritası Hazırlama Türkiye Turizm Haritası Hazırlama Türkiye Sanayi […]

2017-2018 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Konuları

“Haklarım” Panosu Hazırlama Çocuk hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama… Alçıdan Kabartma “Bölgeler” Haritası hazırlama… Bölgeler Haritası çizimi. Bölgelerimiz Foto Albümü hazırlama… Yöremizin Doğal ve Tarihi Yerleri ile ilgili kısa bir film çekme… “Yöremizi Tanıtıyorum” Konulu Bir Facebook beğeni sayfası tasarlama ve aktif olarak kullanma. Atatürk ilkeleri- Soru-cevap kartları hazırlama. Alçıdan kabartma Türkiye Haritası… Doğal Afetler Konulu […]

2017-2018 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Konuları

-Okulumuzu nasıl güzelleştiririz? -M.Kemal’in 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar geçen sürede yaptığı çalışmalar -Deprem bilgi posteri hazırlama -Üyesi olduğunuz kulübün amaçları ve çalışma alanlarını tanıtma -Tüketici olarak nasıl daha bilinçli olabiliriz? -Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz,merak ettiğiniz bir ülke seçerek,bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız. -Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları

2017-2018 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı

17)•Menemen olayı • İzmir suikastı • Şeyh Sait İsyanı Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen bu olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A)Çok partili demokratik yaşama karşı olmaları B)Halkın çoğunluğu tarafından desteklenmeleri C)Mustafa Kemal ve inkılaplara karşı olmaları D) Dinî amaçlı hareket olmaları 18)İtilaf devletleri TBMM’nin varlığını resmen ilk defa nerede tanımıştır? Amasya Görüşmesi Londra Konferansı Paris Barış […]