Kategori: Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler test çöz, sosyal bilgiler yazılı, sosyal bilgiler online çalış, sosyal bilgiler soru çöz

Kültür ve Miras Konusu Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

KÜLTÜR VE MİRAS TEST Aşağıdaki ifadelerin Doğru ya da Yanlış olduğunu belirtiniz. ( ) Sözlü tarih çalışması geçmişle ilgili bilgi toplamaya yarar. ( ) Sözlü tarih not alma, ses kaydı, fotoğraf yoluyla yapılır. ( ) Aile tarihi araştırılırken aile fotoğraflarından yararlanılır. ( ) Aile tarihi araştırılırken sadece yazılı kaynaklar kullanılır. ( ) Aile tarihini öğrenmek […]

Birey ve Toplum Testi Çöz 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Aile, toplumdaki en küçük kurumlardan biridir. Çekirdek ailede anne, baba ve çocukları bu-lunmaktadır. Bir arada yaşayan aile bireyleri bir-birlerinin haklarına dikkat etmek zorundadır. (1. 2. 3 sorulan parçaya göre cevaplayınız) 1. Toplumdaki en küçük kurumlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Aile B) Futbol takımı C) Hastane D) Millet 2. Çekirdek ailede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Anne […]

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Çocuk Hakları Nelerdir Konu Anlatımı

ÇOCUK HAKLARI HER YERDE (1.ünite 4.kazanım) Çocuk Olarak Haklarımız Çocuklar yetişkinlerden farklı fiziksel ve kişisel özelliklere sahiptirler. Ayrıca çocuklar sürekli bir büyüme ve gelişme göstermektedirler. Bu nedenle İnsanların sahip olduğu temel hakların yanında çocuklar farklı haklara da sahiptirler. Her birey uluslararası yasalara göre 18 yaşına kadar çocuk sayılmaktadır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 […]

Olaylar ve Sonuçları 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

OLAYLAR ve SONUÇLARI (1.ünite 2.kazanım) Çok Boyutluluk: Tanık olduğumuz olayların birden çok nedeni ve sonucunun olmasına çok boyutluluk denir. Örnek vermek gerekirse; Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde yüzlerce bina yıkılmış ve hasar görmüştür. Bu durumun görünürdeki sebebi deprem olsa da binaların zemini sağlam olmaması, binalarda kullanılan malzemelerin kalitesiz ve eksik olması, binaların yıkılmasında […]

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum Konu Özeti

Etkin ve Sosyal Vatandaş Sosyal bilgiler, haklarımızı, sorumluluklarımızı, özgürlüklerimizi öğrenmemizde ve kullanmamızda etkili bir ders olmakla beraber, bizlerin etkin ve sosyal birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamızı sağlar. Yaşadığımız coğrafi çevreyi ve dünya’yı tanımamız, tarihimizi ve kültürümüzü öğrenmeniz açısından sınıf sosyal bilgiler çok önemli bir derstir. Sosyal bilgiler dersinin asıl amacı, yaşadığı dünyayı tanıyan, tarihini bilen […]

Sultan Aldulmecid Dönemi Konu Anlatımı 7. Sınıf Sosyal Bilgiler

Bu dönemin en önemli olayı, Sultan Abdülmecit’in izniyle Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanıp, Gülhane Parkı’nda halka okunan Tanzimat Fermanı’dır. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinin en önemli nedeni, Avrupalı devletlerin içişlerimize karışmalarını önlemektir. Fermanın Başlıca Maddeleri 1. Hiçbir kişi yargılanmadan cezalandırılmayacak, mahkemeler açık olacak, herkes yasalar önünde eşit olacak. 2. Tüm halkın can, mal ve namus güvenliği […]

2017-2018 Sosyal Bilgiler Sene Sonu Zümre

ZÜMREDEN BİR BÖLÜM: 5 ………………………. derslerde tüm konular müfredata uygun olarak planlandığı şekilde planlanan sürelerde bitirilmiştir ve herhangi bir aksamanın olmadığı görülmüştür dedi. 6. SBS ye yönelik öğrencilerde test tekniğini ve sınav deneyimini geliştirecek çalışmaların yapılmasına karar verildi. 7. Okul müdürü …………………….. Gündemin görüşülmesi hususunda başka söz alan olmadığından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son […]