Kategori: 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

4. sınıf Sosyal Bilgiler konuları, 4. sınıf Sosyal Bilgiler testleri, 4. sınıf Sosyal Bilgiler soruları, 4. sınıf Sosyal Bilgiler müfredatı, 4. sınıf Sosyal Bilgiler yazılı

Yerel Yönetimler Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

İlk insanlar mağaralarda yaşıyorlardı. Daha sonra su kenarlarına yerleşip toprağı ekip biçmeye başladılar. Ürettikleri ürünleri birbirleriyle değiştirerek alışveriş yapıyorlardı. Zamanla sayıları arttı ve mahalleler, köyler, şehirler ve devletler oluşturdular. Kurulan devletlerin yönetilmesi ve halkın ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. Bunun için devletler yönetim birimlerine ayrıldı. Ülkemizde yönetim birimleri merkezi yönetim ve yerel yönetim şeklinde ayrılmıştır. Yerel yönetimler […]

2017-2018 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Konuları

-Okulumuzu nasıl güzelleştiririz? -M.Kemal’in 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar geçen sürede yaptığı çalışmalar -Deprem bilgi posteri hazırlama -Üyesi olduğunuz kulübün amaçları ve çalışma alanlarını tanıtma -Tüketici olarak nasıl daha bilinçli olabiliriz? -Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz,merak ettiğiniz bir ülke seçerek,bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız. -Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları

2017-2018 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı

Aşağıdaki sorularda uygun cevapları işaretleyiniz. (2×4= 8 puan) * Kuvayı Milliye Kurtuluş Savaşı sırasında, bir halk hareketidir. [ ] Evet [ ] Hayır * Heyelan toprakların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle aşındırılıp, yerinden koparılması, bir yerden başka bir yere taşınması ve biriktirilmesi olayıdır. [ ] Evet [ ] Hayır * Deprem önlenebilir bir […]

2017-2018 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı

18) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanının başına “D”, yanlış olanının başına “Y” harfini yazınız a) (…..) Nüfus cüzdanı, okul kimliği ve pasaport her resmi dairede kullanabileceğimiz vatandaşlık belgelerimizdir. b) (…..) Bir insanı diğerinden farklı kılan, sadece onun bireysel özellikleridir. c) (…..) Çinicilik, halıcılık, kilimcilik, oya yapımcılığı; geleneksel Türk el sanatlarına örnek oluştururlar. d) (…..) Zeybek oyunu […]

Alışverişte Kurallar Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

İhtiyacımız dışında gereksiz alışveriş yapmamız, bizim zarar görmemize neden olur. Alışveriş yaparken bilinçli olmalıyız. Alışverişe çıkmadan önce alışveriş listesi hazırlamalıyız. İhtiyacımız olan şeyleri ve alacağımız miktarları belirtmeliyiz. Böylece gereksiz şeyler almaktan veya fazla fazla almaktan kurtulur fazlada zaman harcamış olmayız. Alışveriş yaparken alacağımız ürünü mutlaka iyice incelemeli, kalitesini ve fiyatını kontrol etmeli, aynı ürünü farklı […]

2017-2018 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatı

2017-2018 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları 1. ÜNİTE BİREY VE TOPLUM 2. ÜNİTE KÜLTÜR VE MİRAS 3. ÜNİTE İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRE 4. ÜNİTE BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM 5. ÜNİTE ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM 6. ÜNİTE ETKİN VATANDAŞLIK 7. ÜNİTE KÜRESEL BAĞLANTILAR Şunlar da ilginizi çekebilir: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları 2017-2018 6. Sınıf Sosyal Bilgiler […]

4. Sınıf Tüm Dersler Yarıyıl Tatil Kitapçığı

Sevgili Öğrenciler; Verdiğim tatil ödevi, dönemin genel tekrarını yapmak ve 2. döneme hazır gelmenizi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Sayın velilerimiz, tatil için çocuklarımıza 2 tane hikâye veya roman kitabı alalım. “Tatilini en iyi şekilde değerlendiren çocuk kitap okuyan çocuktur.” Bunu unutmayalım. Bu ödevler için öğrencilerimize 40 sayfalı kareli küçük boy bir defter alınız. Evde, geçen seneden […]

İhtiyaçlarımız, İsteklerimiz Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

Yaşamımızı sürdürmek için bir takım ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekir. Bu ihtiyaçlarımıza temel ihtiyaçlarımız denir. Temel ihtiyaçlarımızı; Beslenme, barınma ve giyinme olarak adlandırabiliriz. Temel ihtiyaçlarımız karşılanmazsa yaşamımızı sürdürmemiz mümkün değildir. Temel ihityaçlarımızın  neler olduğunu belirlememiz çok önemlidir. Temel ihtiyaçımız olmadığı halde yaşamımızın bir parçası olan diğer ihtiyaçlarımızın da öncelik sırasına göre karşılanması gereklidir. Temel ihtiyaçlarımız karşılandıktan sonra […]

Atatürk’ün Hayatı Ve Milli Mücadele Çalışma Kağıdı 4. Sınıf Sosyal

Zübeyde   Hanım -Ali Rıza Efendi-Selanik-1881-Şemsi Efendi – Selanik Mülkiye Rüştiyesi – Selanik Askerî Rüştiyesi- Manastır Askerî İdadisi- Harp Okulu- Harp Akademisi -Kurmay yüzbaşı- albay vatanseverliğini- Askeri Ateşe- binbaşı -Tobruk  Derne’de-Trablusgarp Savaşı- Uşi Antlaşması- Şam –yarbay- 1914-1918-İtilaf-(Almanya, Avusturya- Macaristan)- Mondros Ateşkes Antlaşması- yedinci  -9. Ordu Müfettişliği-19 Mayıs 1919- Kurtuluş Savaşı’nın – Havza- Amasya Genelgesi- Erzurum Kongresi- […]