Kategori: Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler test çöz, sosyal bilgiler yazılı, sosyal bilgiler online çalış, sosyal bilgiler soru çöz

2017-2018 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi Konuları

Kurtuluş Savaşı’nda görev alan önemli komutanlar ve başarı öyküleri. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınların rolünü anlatan bir kompozisyon yazma. Kurtuluş Savaşı’nı anlatan önemli iki roman (Yaban, Ateşten Gömlek) ve özetleri. İstiklal Marşı’nın kabul edilmesini anlatan bir öykü yazma. Kurtuluş Savaşı’nın herhangi bir bölümünü anlatan bir piyes, tiyatro ya da öykü yazımı. Kurtuluş Savaşı halk kahramanlarından üç […]

2017-2018 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Konuları

Toplumda görülen iletişim çatışmalarına örnekler bulma… İletişim çatışmaları ile ilgili bir senaryo yazma ve sınıfta oynama Dünden bugüne iletişim aletleri resimli kitapçık hazırlama Herhangi bir kurumdan BİLGİ EDİNME Türkiye Nüfus Haritası Çizimi Ülkemizde bugüne kadar yapılan Nüfus sayımlarının grafik tablosu Üstün Dökmen “Küçük Şeyler” kitap incelemesi KURULUŞ film izleme ve eleştirisini yapma Seçilecek bir olaydan […]

2017-2018 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Konuları

Bir sinema afişi tasarlama Çevre Kirliliği ile ilgili bir gazete tasarlama Kütüphane kartı hazırlama Kabartma Harita Yapma Dünya İklim Haritası Yapma Türkiye İklim Haritası Çizme Bir Tarih Şeridi Hazırlama İlkçağda Anadolu’da Kurulan Uygarlıklarla İlgili Bilgi Kartları Türkiye Maden Haritası Hazırlama Türkiye Tarım Ürünleri Haritası Hazırlama Türkiye Hayvancılık Haritası Hazırlama Türkiye Turizm Haritası Hazırlama Türkiye Sanayi […]

2017-2018 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Konuları

“Haklarım” Panosu Hazırlama Çocuk hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama… Alçıdan Kabartma “Bölgeler” Haritası hazırlama… Bölgeler Haritası çizimi. Bölgelerimiz Foto Albümü hazırlama… Yöremizin Doğal ve Tarihi Yerleri ile ilgili kısa bir film çekme… “Yöremizi Tanıtıyorum” Konulu Bir Facebook beğeni sayfası tasarlama ve aktif olarak kullanma. Atatürk ilkeleri- Soru-cevap kartları hazırlama. Alçıdan kabartma Türkiye Haritası… Doğal Afetler Konulu […]

2017-2018 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Konuları

-Okulumuzu nasıl güzelleştiririz? -M.Kemal’in 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar geçen sürede yaptığı çalışmalar -Deprem bilgi posteri hazırlama -Üyesi olduğunuz kulübün amaçları ve çalışma alanlarını tanıtma -Tüketici olarak nasıl daha bilinçli olabiliriz? -Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz,merak ettiğiniz bir ülke seçerek,bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız. -Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları

2017-2018 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı

17)•Menemen olayı • İzmir suikastı • Şeyh Sait İsyanı Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen bu olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A)Çok partili demokratik yaşama karşı olmaları B)Halkın çoğunluğu tarafından desteklenmeleri C)Mustafa Kemal ve inkılaplara karşı olmaları D) Dinî amaçlı hareket olmaları 18)İtilaf devletleri TBMM’nin varlığını resmen ilk defa nerede tanımıştır? Amasya Görüşmesi Londra Konferansı Paris Barış […]

2017-2018 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı

(Mevsimlik göç – Şeyhülislam – Subaşı – Yavuz Sultan Selim – Medrese – Külliye – Kaptanı Derya Beyin göçü – Kazasker – Veziri Azam – Kervansaray – İskan Politikası – Tımar Sistemi – Yıldırım Beyazıd ) Aşağdaki boşluklara yukarıda verilen kelimelerden uygun olanlarını getirerek doldurun. 1- Osmanlı Devletinde Donanma Komutanına ………………………………. denilirdi. 2- Osmanlı Devletinde […]

2017-2018 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı

13 Aynı enlemlerde bulunan Doğu Anadolu Bölgesi’ nin, Ege ve İç Anadolu bölgelerinden daha soğuk olmasının sebebi……………………………tir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A)Boylam B)Yükseklik C)Ekvatora uzaklıklarının farklılığı D)Dağların uzanış şekli 14 Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde en çok etkili olmuştur? A)Türklerin hiçbir dönemde putlara tapmamış olmaları B)Türklerin savaşçı bir millet olması C)Türklerdeki Gök Tanrı […]

2017-2018 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı

24- Aşağıda verilen yemek- yöre eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Mantı – Kayseri B) Tantuni – Mersin C) Çiğ köfte – Trabzon D) Dondurma – Kahramanmaraş 25- Bitki örtüsü bozkır olan Karasal iklimde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yetişmez? A) Turunçgiller B) Buğday C) Elma D) Şekerpancarı Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da […]

2017-2018 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı

Aşağıdaki sorularda uygun cevapları işaretleyiniz. (2×4= 8 puan) * Kuvayı Milliye Kurtuluş Savaşı sırasında, bir halk hareketidir. [ ] Evet [ ] Hayır * Heyelan toprakların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle aşındırılıp, yerinden koparılması, bir yerden başka bir yere taşınması ve biriktirilmesi olayıdır. [ ] Evet [ ] Hayır * Deprem önlenebilir bir […]