Kategori: Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler test çöz, sosyal bilgiler yazılı, sosyal bilgiler online çalış, sosyal bilgiler soru çöz

Yerel Yönetimler Konu Anlatımı 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

İlk insanlar mağaralarda yaşıyorlardı. Daha sonra su kenarlarına yerleşip toprağı ekip biçmeye başladılar. Ürettikleri ürünleri birbirleriyle değiştirerek alışveriş yapıyorlardı. Zamanla sayıları arttı ve mahalleler, köyler, şehirler ve devletler oluşturdular. Kurulan devletlerin yönetilmesi ve halkın ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. Bunun için devletler yönetim birimlerine ayrıldı. Ülkemizde yönetim birimleri merkezi yönetim ve yerel yönetim şeklinde ayrılmıştır. Yerel yönetimler […]

2. Teog İnkılap Tarihi Denemesi

1. Mustafa Kemal’in hayatına etki eden Selanik ve Manastır gibi şehirlerin de içinde bulunduğu Makedonya bölgesi azınlık isyanlarının en yoğun yaşandığı yerdi. Osmanlı Devleti bölgede asayiş ve güvenliği sağlamakta zorluk çekiyor, gayrimüslimlerin oluşturduğu çeteler halkın can ve mal güvenliğini tehdit ediyordu. Parçada verilen ayrılıkçı fikirlerin ve isyan hareketlerinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? A. Osmanlı […]

2017-2018 Sosyal Bilgiler Sene Başı Zümresi

11- Zümre öğretmenleri, başarıyı artırmak için şu esasların göz önünde bulundurulması konusunda fikir birliğine vardılar.  Okul-aile işbirliğine önem verilmesi.  Öğrencilerin derste aktif kılınması.  Gerekli araç-gereçlerin etkili kullanılması.  Ödevlerin takip edilmesi.www.tumdersler.net  Teknolojik araç-gereçlerden faydalanılması. 12- Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sezai KILIÇ‘’Diğer zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe işbirliği yapılmasını, özellikle okuma yazması bozuk olan […]

Sosyal Bilgiler Ders Kesim Raporu

Alt bölümde bulabileceğiniz dosyayı indirerek sene sonunda okul idarenize vermeniz gereken ders kesim raporlarınızı hazırlayabilirsiniz. Sosyal Bilgiler dersinde işlediğiniz konuların tamamlanıp tamamlanmama durumlarını belirterek formu imzalayarak okul idaresine teslim ediniz. Linkteki form sadece Sosyal Bilgiler dersi için değil diğer her ders ve sınıf seviyelerinde de gerekli bölümler değiştirilerek kullanılabilir. Sosyal Bilgiler dersi DERS KESİM RAPORUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

2016-2017 Sosyal Bilgiler Sene Sonu Zümresi

GÜNDEM 1. Açılış ve yoklama 2. I.ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların ele alınması 3. I ve II. Dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi,devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması 4. Yıl sonu başarı ve başarısızlık yüzdelerinin tespit edilmesi ve bu sonuçlar ile hedeflenen […]

2017-2018 8. Sınıf İnkılap Tarihi Proje Ödevi Konuları

1) Milli Mücadelede Hendek’in durumu ve Şehit Mahmut Bey hakkında araştırma yapımı 2) Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra yapılan işgalleri gösteren harita çizimi 3) Sevr Anlaşmasındaki paylaşmayı gösteren harita çiziniz 4) Yararlı ve Zararlı Cemiyetleri gösteren tablo ve faaliyet alanlarını gösterir harita çizimi 5) I. Balkan savaşı ve II. Balkan Savaşının haritasını çizimi 6) M. Kemal’in […]

2017-2018 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi Konuları

1) Hendek’in coğrafi ekonomik ve beşeri özellikleri hakkında araştırma yapılması 2) Bölgelerde Yetiştirilen önemli ürünleri Türkiye haritasında fotoğraflarla gösteren çalışma yapılması 3) Kitle iletişim araçları hakkında bilgi posteri hazırlama 4) Nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri belirten bir tablo çalışması yapımı 5) Anadolu’nun Türkleşme süreci içerisindeki siyasi olayları belirten araştırma yapılması 6) Osmanlı Devleti kuruluş dönemi padişahları […]

2017-2018 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi Konuları

1) Tarih öncesi ve Tarih Devirlerinin şema üzerinde gösterilmesi bu devirlerin değişimine neden olan olayların kısaca açıklanması 2) İlk Anadolu Uygarlıklarına ait bilgi haritası çizimi 3) Olgu ve görüş hakkında açıklayıcı bilgiler ve örnek cümleler içeren pano oluşturma 4) farklı iklim tiplerinde insan yaşamını anlatan pano oluşturma 5) Ülkemizde görülen iklim tiplerini anlatan bilgi haritası […]

2017-2018 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi Konuları

PROJE KONULARI 1) Hendek’te yer alan doğal varlıklar ve tarihi mekanlara dair bilgilendirici kitapçık yapımı çalışması 2) Ülkemizde yer alan doğal varlıkları anlatan poster yapımı 3) Ülkemizde yer alan Tarihi mekanları anlatan poster yapımı 4) Doğal afetlere ilişkin araştırma yapma 5) Türkiye’nin bölgelerinde yapılan tarım faaliyetleri gösterir harita çizimi çalışması 6) Bilimsel içerikli bir kaynaktan […]

2017-2018 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi Konuları

Kurtuluş Savaşı’nda görev alan önemli komutanlar ve başarı öyküleri. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınların rolünü anlatan bir kompozisyon yazma. Kurtuluş Savaşı’nı anlatan önemli iki roman (Yaban, Ateşten Gömlek) ve özetleri. İstiklal Marşı’nın kabul edilmesini anlatan bir öykü yazma. Kurtuluş Savaşı’nın herhangi bir bölümünü anlatan bir piyes, tiyatro ya da öykü yazımı. Kurtuluş Savaşı halk kahramanlarından üç […]