Kategori: Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler test çöz, sosyal bilgiler yazılı, sosyal bilgiler online çalış, sosyal bilgiler soru çöz

Sultan Aldulmecid Dönemi Konu Anlatımı 7. Sınıf Sosyal Bilgiler

Bu dönemin en önemli olayı, Sultan Abdülmecit’in izniyle Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanıp, Gülhane Parkı’nda halka okunan Tanzimat Fermanı’dır. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinin en önemli nedeni, Avrupalı devletlerin içişlerimize karışmalarını önlemektir. Fermanın Başlıca Maddeleri 1. Hiçbir kişi yargılanmadan cezalandırılmayacak, mahkemeler açık olacak, herkes yasalar önünde eşit olacak. 2. Tüm halkın can, mal ve namus güvenliği […]

2017-2018 Sosyal Bilgiler Sene Sonu Zümre

ZÜMREDEN BİR BÖLÜM: 5 ………………………. derslerde tüm konular müfredata uygun olarak planlandığı şekilde planlanan sürelerde bitirilmiştir ve herhangi bir aksamanın olmadığı görülmüştür dedi. 6. SBS ye yönelik öğrencilerde test tekniğini ve sınav deneyimini geliştirecek çalışmaların yapılmasına karar verildi. 7. Okul müdürü …………………….. Gündemin görüşülmesi hususunda başka söz alan olmadığından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son […]

2017-2018 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı

B) Aşağıda verilen cümlelerden DOĞRU olanlara (D), YANLIŞ olanlara (Y) harfini yazınız. (3×5: 15p) 1- ( ) Ahilik teşkilatına sadece Müslüman Türkler alınırdı. 2- ( ) Süveyş Kanalı Akdeniz ile Kızıldenizi birbirine bağlar. 3- ( ) Ünlü Kral Yolu Çinliler tarafından yapılmıştır. 4- ( ) Reform ile birlikte teknolojik buluşlar hız kazandı. 5- ( ) […]

2017-2018 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı

14. İnsan hakları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A- evrenseldir. B- Çalışma ile kazanılır C- Bütün insanların eşitliği ilkesini de içerir D-Başkasına devredilemez (joker soru) V. Leke tutmayan kumaş VI. Antibakteriyel battaniye VII. Kendi kendini temizleyen boya VIII. Defalarca kullanılan su topları Yukarıda verilen yenilikler hangi alandaki ürünlerdir? A)Makineleşme B)Nanoteknoloji C)İletişim Teknolojileri D)Uzay teknolojisi […]

2017-2018 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı

1- Görevleri devlet tarafından atanan kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir? A- Resmi kurum B- Vakıf C- Dernek D- Sivil toplum kuruluşu 2- Yasaların hazırlanmasının amacı nedir? A) Baskı kurmak için B) Toplum hayatının barışını, huzurunu ve güvenliğini sağlamak. C) Belli gruplara kolaylıklar sağlamak. D) Hak ve özgürlüklere daha çok müdahale etmek 3- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar D,yanlış […]

2017-2018 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı

A. Aşağıdaki sorularda doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına(Y) yazınız. (20 p) (……) Resmi kurumlar; gönüllü insanlar tarafından oluşturulur. (……) Sivil toplum örgütü çalışanları düzenli olarak ücret alır. (……) TBMM’nin açılışı egemenliğin millete geçtiği gün olması açısından çok önemlidir. (……) Bir grup oluşturmak için ortak bir amaç gerekir (……) Ülkemizde Seçme yaşı on sekizdir. […]

2017-2018 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı

S1)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz…(5*4=20) 1)Osmanlı Devletinde ik kurulan medrese………………………….’dir 2)Ahilik teşkılatının kurucusu……………………….dır 3)Osmanlı Devletinin en temel eğitim kurumu………………….dir 4)Sanayi Inkılabı………………………….başlamıstır 5)………………….Uygarlığın geçim kaynağı tarımdır.. YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN. Şunlar da ilginizi çekebilir: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

2017-2018 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı

A-Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru olanını (D), yanlış olanını (Y) ile göstererek cevaplandırınız(10 Puan ) 1. ( )Kömür yenilenemez bir enerji kaynağıdır. 2. ( ) TÜRKSOY’un merkezi İzmir,resmi dili İngilizce’dir 3. ( ) En fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya’dır 4. ( ) Divan-i Lügatit Türk’ün yazarı Yusuf Has Hacip’tir 5. ( )Türk Cumhuriyetleri 1991 de Rusya’nın […]

2017-2018 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı

2. BÖLÜM: Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfini yazınız. (5*3=15) 1. ( ) Teknolojinin olumsuz yönleri de vardır. 2. ( ) Teknolojinin gelişmesi hayatımızı kolaylaştırır. 3. ( ) Türkiye’de Muz en çok Doğu Anadolu Bölgesinde yetişir. 4. ( )Girişimci insanlar kendilerine güvenmezler. 5. ( )Kayseri’de Uçak fabrikasının kurulması Atatürk’ün bilim ve […]