Kategori: 9. Sınıf Kimya

9. sınıf Kimya konuları, 9. sınıf Kimya testleri, 9. sınıf Kimya soruları, 9. sınıf Kimya müfredatı, 9. sınıf Kimya yazılı

Simyadan Kimyaya Konu Özeti 9. Sınıf Kimya

Simya; bir tür saflaştırma sanatıdır. Simya ile uğraşan insanlara, simyacı (alşimist) denir. Pratik simyacılar, maddelerin dönüşüm yapa yapa en saf madde olan altına dönüşebileceğine inanıyorlardı. Ezoterik(mistik) simya, insanın içine yönelmesi, saflaşması esasına dayanır. Mistik simya; İnsanların içine yönelmesiyle ölümsüzlük iksirini bulacaklarına inanırlar. Bilinen en eski simyacı; Empedokles’tir. Simyacılar bit tür filozoflardır. Simyacılar deney ve bilimsel […]

2017-2018 9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız. (Her biri 2 puan) 19. ( ) Monomerler polimerlerden oluşur. ( ) Bazların tadı acıdır ve ele kayganlık hissi verirler. ( ) Emülsiyon sıvıların birbiri içinde heterojen dağılmasıdır. ( ) CO2, organik bir bileşiktir. ( ) Polar bileşikler apolar çözücülerde çözünürler. YAZILININ TAMAMINI […]

2017-2018 9. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı

Aşağıdaki soruları doğru ve yanlış olarak sınıflandırınız? 1) _____ bohr atom modeline göre, elektronlar atom çekirdeği etrafında belirli küresel yörüngelerde bulunabilir. 2) _____ yörüngelere enerji düzeyi ya da enerji katmanı da denir. 3) ______ enerjisi en düşük enerji katmanı L’dir. 4) ______ çekirdekten uzaklaştıkça elektronun enerjisi azalır. 5) ______ elektronların en düşük enerji gerektiren seviyede […]

9. Sınıf Kimya Proje Ödevi Konuları 2017-2018

1. Polimerleşme 2. Hidroliz 3. Karışımlar 4. Karışımları ayırma yöntemleri 5. Çözelti türleri 6. Diyaliz 7. Temizlik maddeleri 8. Alaşımlar 9. Harç 10. Çimento çeşitleri 11. Boya 12. Porselen 13. Cam çeşitleri Şunlar da ilginizi çekebilir: Lise 2 Kimya Proje Ödevi Konuları 2017-2018 Lise 3 Kimya Proje Ödevi Konuları 2017-2018 Lise 4 Kimya Proje Ödevi Konuları […]

2017-2018 9. Sınıf Kimya Performans Ödevi Konuları

1. Simya nedir. Tarihteki önemli simyacılar ve çalışmaları 2. Atom fikrinin tarihi 3. Atom modelleri ve gelişimi 4. Kimya kanunları 5. Kimyasal bağlar 6. İnorganik maddeler 7. Organik maddeler 8. Periyodik cetvel 9. Asitler bazlar 10. Polimerleşme 11. Hidroliz 12. Karışımlar 13. Karışımları ayırma yöntemleri 14. Çözelti türleri 15. Diyaliz 16. Temizlik maddeleri 17. Alaşımlar […]

2017-2018 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı

9.) Atom numarası 47 olan X atomunun çekirdeğinde 60 nötron bulunmaktadır. Buna göre, X’in kütle numarası kaçtır? A) 107 B) 80 C)60 D)47 E)23 10).Bilimsel anlamda ilk atom modelini ortaya atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Moseley B)Aristo C)Dalton D)Rutherford E)Bohr Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 10. Sınıf […]

2017-2018 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı

I. Aşağıdaki soruları Yanlış/Doğru alarak yanıtlayınız ? ( Her soru 2 puan ) 1. Simyacıların amacı, ölümsüzlük iksirini bulmaktır. (D) (Y) 2. Simyacılar bir nevi filzoflardır. (D) (Y) 3. Elementler, aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelerdir. (D) (Y) 4. Elementler kısaca formüllerle gösterilirler. (D) (Y) 5. Simyanın teorik temelleri yoktur. (D) (Y) Yazılının tamamını word […]

2017-2018 9. Sınıf Kimya Müfredatı

Ünite 1 KİMYA BİLİMİ Terimler: simya, kimya, madde, element, bileşik, sembol, formül, laboratuvarda güvenlik Simyadan Kimyaya (Tıkla-Çalış) Kimyanın Uğraş Alanları Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Doğal kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeler Beherglas, erlenmayer, dereceli silindir (mezür), pipet, cam balon, balon joje, büret ve ayırma […]

2016-2017 9. Sınıf Kimya Konuları

2016-2017 eğitim öğretim yılında yeni basılan kitaplarda değişen veya düzenlenen konular olursa yazı içeriği güncellenecektir. 1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ 1. Bölüm: Kimya Nedir? Antik Çağda Kimyacılar Simyadan Kimyaya Geçiş Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim 2. Bölüm: Kimya Ne İşe Yarar? Kimyanın Uğraş Alanları Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim 3. Bölüm: Kimyanın Sembolik Dili Element-Sembol Bileşik-Formül İyonik Bileşiklerde Adlandırma Kovalent […]