9. Sınıf Kimya | Tüm Dersler

9. Sınıf Kimya

2016-2017 9. Sınıf Kimya Konuları

2016-2017 eğitim öğretim yılında yeni basılan kitaplarda değişen veya düzenlenen konular olursa yazı içeriği güncellenecektir. 1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ 1. Bölüm: Kimya Nedir? Antik Çağda Kimyacılar Simyadan Kimyaya Geçiş Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim 2. Bölüm: Kimya Ne İşe Yarar? Kimyanın Uğraş Alanları Öğrendiklerimizi Gözden Geçirelim 3. Bölüm: Kimyanın Sembolik Dili Element-Sembol Bileşik-Formül İyonik Bileşiklerde Adlandırma Kovalent Bileşiklerde Adlandırma Geleneksel Bileşik Adları ... Devamını Oku »

Lise 1 Kimya 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (10p) En az 1000 monomerin bağlanmış haline …………………… denir. Aminoasitlerin su ayrılarak birleşmesi sonucu ..………………… oluşur. Çelik tencere …………………….. örnektir. Dehidratasyon olayının tersi ……………………..dir Turnusol kağıdını asitler …………….., bazlar ise ………………. boyar.   Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) işareti koyunuz. (10p) Yükseltgen bir madde elektron verir. (…..) Benzen aromatik bir ... Devamını Oku »

Kimya 9. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1- Aşağıdaki soruları Yanlış/Doğru alarak cevaplayınız ? a) simyanın amacı, sonsuz zenginliğe ulaşmaktır.( ) b)Yanan maddelerin yanmasına neden olan her şeye filojiston denir.(       ) c)Simya   deney ve gözlem verilerine dayanmayan bir bilimdir. (       )                                         d)Metaller kendi aralarında da  bileşik yapabilir.(       )                                              e)Elektron ortaklaşmasıyla  oluşan bağa fiziksel bağ denir. (       ) Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. ... Devamını Oku »

9. Sınıf Kimya Destekleme Kursu Yıllık Planı

9. Sınıf Kimya Destekleme Kursu Yıllık Planı 2015-2016 eğitim öğretim yılında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak planı indirebilir ve çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Diğer ders ve kademelerin takviye kursu yıllık planları için menüden arama yapmanızı öneririz. Devamını Oku »

2015-2016 9. Sınıf Kimya Proje Ödevi Konuları

KİMYA 9.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI 2015-2016 1.       Simya nedir. Tarihteki önemli simyacılar ve çalışmaları 2.       Atom fikrinin tarihi 3.       Atom modelleri ve gelişimi 4.       Kimya kanunları 5.       Kimyasal bağlar 6.       İnorganik maddeler 7.       Organik maddeler 8.       Periyodik cetvel 9.       Asitler bazlar 10.   Polimerleşme 11.   Hidroliz 12.   Karışımlar 13.   Karışımları ayırma yöntemleri 14.   Çözelti türleri 15.   Diyaliz 16.   Temizlik maddeleri 17.   Alaşımlar 18.   ... Devamını Oku »

2015-2016 9. Sınıf Kimya Yıllık Plan

  9.4.11. Katıların özelliklerini, yapılarını oluşturan türler arasındaki istiflenme şekli ve bağların gücüyle ilişkilendirir. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan tuz, iyot, elmas ve çinko gibi katıların taneciklerini bir arada tutan kuvvetler irdelenir. Kristal ve amorf maddelere örnekler verilir.  c. Elmas ve grafitin fiziksel özellikleri örgü yapılarıyla ilişkilendirilir.   Tıkla Devamını Oku »

2015-2016 9. Sınıf Kimya Konuları

  Lise 1 Kimya 2015-2016 Konuları Başlık Yazar Tıklamalar Bileşikler (Tuzlar ve Oksitler) Alaşımlar Doğadaki Oksijen ve Karbondioksit Dengesi Organik Bileşikler Temizlik Malzemeleri Yaygın Malzemeler Cam ve Çeşitleri Tepkime Türleri Mol, Atom, Hacim İlişkisi Metal, Ametal ve Yarımetalin Özellikleri Periyodik Sistemin Tarihçesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kovalent Bağ- İyonik Bağ Bağlayıcı Elektron Çifti Kimyasal Bağlar (Örgü Yapıları) Periyodik Sistem B Grubu ... Devamını Oku »

9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı 2014-2015

  A,B,C,D gruplu Yazılıdan örnek sorular:   19. Madencilikte cevherdeki bazı maddeleri elde etmek için kullanılan yüzdürme ile ayırma yönteminin teknikteki adı nedir? A. Flotasyon ile ayırma B. Ekstraksiyon ile ayırma C. Kurutma ile ayırma D. Santrifüjleme ile ayırma E. Durultma ile ayırma 20. “Dinsiz ilim kör, ilimsiz din de topaldır.” özdeyişiyle meşhur bilim adamı kimdir? A. Blaise Pascal B. ... Devamını Oku »

9. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

  Yazılıdan örnek sorular:   4-) Baryum ( Ba ) elementi ile azot ( N ) elementinin oluşturacağı bileşiği yazarak isimlendiriniz.  (10p)     5-)Aşağıdaki boşluklara formülleri verilen bileşiklerin isimlerini,isimleri verilen bileşiklerin formülünü yazınız. a) MgO                  :…………………………………                      b) Alüminyum hidroksit    :………………………………… c) AlCl3 :…………………………………                      d) Fosfor tri florür               :…………………………………   6-) Atom numarası 28 olan elementin elektron dizilişini yazarak orbital ... Devamını Oku »

2013-2014 Kimya 9. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1.  Dalgıçlar çok fazla derine inemezler.Niçin? Açıklayınız (10p)   2.  Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) işareti koyunuz. (10p) a. Kireç taşının kimyasal adı kalsiyum karbonattır.  (…..) b. Kolonya sıvı – sıvı heterojen karışımdır. (……) c.  Sıcaklık artışı gazların çözünürlüğünü azaltır.  (..…) d. Deterjanlar sodyum iyonu ile çökelek verir. (……..) e. Silis camı termometre yapımında kullanılır. ... Devamını Oku »