Kategori: 12. Sınıf Kimya

12. sınıf Kimya konuları, 12. sınıf Kimya testleri, 12. sınıf Kimya soruları, 12. sınıf Kimya müfredatı, 12. sınıf Kimya yazılı

12. Sınıf Kimya Proje Ödevi Konuları 2017-2018

1. Alkolün insan sağlığına zararlarını araştırınız. 2. Sıvı yağlarda margarin hangi metotlarla yapılmaktadır araştırınız. 3. Selüloz ve nişastanın yapım formülerinin aynı olmasına rağmen,biri insan midesi tarafından sindirilir diğeri sindirilmez. Bunun nedenini araştırınız. 4. Asetilen gazı nasıl elde edilir? Günlük hayatta nerelerde kullanılır araştırınız. 5. Deterjanın ve diğer temizlik ilaçlarının ekolojiye etkilerini araştırınız. 6. Günlük hayatta […]

2017-2018 12. Sınıf Kimya Performans Ödevi Konuları

1. Aspirin laboratuarda nasıl elde edilir? Araştırınız. 2. Ham Petrolün ayrıştırılma metotları ve ürünlerini inceleyiniz. 3. Tentürdiyot laboratuarda nasıl elde edilir? 4. Endüstride çok kullanılan polimerlerin elde edilmesi ve kullanım alanlarının araştırılması.(Teflon, orlon, PVC) 5. İdrarda şeker ve üre tayini nasıl yapılır araştırınız. 6. Sanayide kullanılan boya maddelerini araştırınız. 7. Tarımda kullanılan hormonlar ve zirai […]

2017-2018 12. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı

I. Aşağıda ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz? (Her soru 2 puan) a) Organik bileşikler, karbonun ……………..,karbonatları, siyanür ve siyanatları hariç karbon bileşikleridir. b) Doymuş hidrokarbonlardan bir hidrojen çıkarıldığında geri kalan kısma alkil kökü ya da …………… denir. c) İki tane çift bağ içeren aklenlere, ……… ………. denir. d) Alkinlerin en basit üyesi, ……………… formülü ile […]

2017-2018 12. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı

1- ) Mineral nedir? Ve mineralin özellikleri nelerdir? 2-) Maden Cevherinden metal elde etmenin aşamalarının adlarını sırayla yazınız? Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018 11. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

2017-2018 12. Sınıf Kimya Müfredatı

Ünite 1 KİMYA VE ELEKTRİK Terimler: indirgenme, yükseltgenme, elektrot, katot, anot, elektrolit, tuz köprüsü, standart elektrot potansiyeli, metallerin aktiflik sırası, yarı hücre, galvanik hücre, elektrolitik hücre, elektroliz, korozyon, katodik koruma, metal kaplamacılık, Faraday sabiti, elektrik yükü İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Elektrot Potansiyelleri Kimyasallardan Elektrik Üretimi Elektroliz Korozyon Ünite 2 KARBON KİMYASINA GİRİŞ Terimler: anorganik bileşik, […]

2016-2017 12. Sınıf Kimya Müfredatı

2016-2017 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konularda değişiklik veya düzenleme olması durumunda yazı içeriği güncellenecektir. 1. ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI 1.BÖLÜM: EVRENDE VE DÜNYA’DA ELEMENTLER Hafif Elementlerin Oluşumu ve Büyük Patlama Ağır Elementlerin Oluşumu Elementlerin Bolluk Oranları Yer Kabuğundaki Bileşikler 2. BÖLÜM: ELEMENTLER NASIL ELDE EDİLİR? Mineral ve Cevher Kömürle (Karbonla) İndirgeme Hidrojenle İndirgeme Aktif Metalle İndirgeme […]

Lise 4 Kimya 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

4. a) Alkoller ve eterler birbirinin izomeri olmasına rağmen alkollerin kaynama noktası eterlerden yüksektir, bunun nedenini yazınız. b) Alkollerde karbon sayısı arttıkça kaynama noktası nasıl değişir? c) Alkollerde dallanma arttıkça kaynama noktası nasıl değişir nedeniyle birlikte yazınız. d) Alkollerde –OH grubu sayısı arttıkça kaynama noktası nasıl değişir, nedeniyle birlikte yazınız. 5. C3H8, C3H6 ve C3H4 […]

12. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

I. Aşağıda verilen soruları D/Y şeklinde cevaplayınız? (Her soru 2 puan) a) İyonik bağ; katyon ve anyonlar arasında gerçekleşir. (……………..) b) Kovalent bağ; elektron alış verişi esasına dayanır. (……………..) c) Kovalent bağ; + ve – yükler arasında oluşan elektro statik çekimdir. (……………..) d) En kuvvetli kovalent bağ; en aktif metalle en aktif ametal arasında gerçekleşir. […]

2015-2016 12. Sınıf Kimya Proje Ödevleri

2015-2016 KİMYA 12.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI 1. Aspirin laboratuarda nasıl elde edilir? Araştırınız. 2. Ham Petrolün ayrıştırılma metotları ve ürünlerini inceleyiniz. 3. Tentürdiyot laboratuarda nasıl elde edilir? 4. Endüstride çok kullanılan polimerlerin elde edilmesi ve kullanım alanlarının araştırılması.(Teflon, orlon, PVC) 5. İdrarda şeker ve üre tayini nasıl yapılır araştırınız. 6. Sanayide kullanılan boya maddelerini araştırınız. 7. Tarımda […]

2015-2016 Lise 4 Kimya Yıllık Plan

  Organik bileşik kavramının tarihsel kökenini açıklar.En basit formül ve molekül formülü kavramlarını ayırt eder. Karbon elementinin çok sayıda bileşik yapmasının nedenini irdeler. Moleküllerin Lewis formüllerini çizer. Moleküllerin Lewis formüllerinden, merkez atomu orbitallerinin hibritlesme tipini tahmin eder. Moleküllerde merkez atomunun hibritlesme tipi ile Molekül geometrisi arasında iliksi kurar.   Tıkla