12. Sınıf Kimya | Tüm Dersler

12. Sınıf Kimya

2016-2017 12. Sınıf Kimya Müfredatı

2016-2017 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konularda değişiklik veya düzenleme olması durumunda yazı içeriği güncellenecektir. 1. ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI 1.BÖLÜM: EVRENDE VE DÜNYA’DA ELEMENTLER Hafif Elementlerin Oluşumu ve Büyük Patlama Ağır Elementlerin Oluşumu Elementlerin Bolluk Oranları Yer Kabuğundaki Bileşikler 2. BÖLÜM: ELEMENTLER NASIL ELDE EDİLİR? Mineral ve Cevher Kömürle (Karbonla) İndirgeme Hidrojenle İndirgeme Aktif Metalle İndirgeme Elektroliz ile Metal Üretimi 3. ... Devamını Oku »

Lise 4 Kimya 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

4. a) Alkoller ve eterler birbirinin izomeri olmasına rağmen alkollerin kaynama noktası eterlerden yüksektir, bunun nedenini yazınız. b) Alkollerde karbon sayısı arttıkça kaynama noktası nasıl değişir? c) Alkollerde dallanma arttıkça kaynama noktası nasıl değişir nedeniyle birlikte yazınız. d) Alkollerde –OH grubu sayısı arttıkça kaynama noktası nasıl değişir, nedeniyle birlikte yazınız. 5. C3H8, C3H6 ve C3H4 karışımının 0,8 molü amonyaklı AgNO3 ... Devamını Oku »

12. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

I. Aşağıda verilen soruları D/Y şeklinde cevaplayınız? (Her soru 2 puan) a) İyonik bağ; katyon ve anyonlar arasında gerçekleşir. (……………..) b) Kovalent bağ; elektron alış verişi esasına dayanır. (……………..) c) Kovalent bağ; + ve – yükler arasında oluşan elektro statik çekimdir. (……………..) d) En kuvvetli kovalent bağ; en aktif metalle en aktif ametal arasında gerçekleşir. (……………..) e) İyonların yükü ne ... Devamını Oku »

2015-2016 12. Sınıf Kimya Proje Ödevleri

2015-2016 KİMYA 12.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI 1. Aspirin laboratuarda nasıl elde edilir? Araştırınız. 2. Ham Petrolün ayrıştırılma metotları ve ürünlerini inceleyiniz. 3. Tentürdiyot laboratuarda nasıl elde edilir? 4. Endüstride çok kullanılan polimerlerin elde edilmesi ve kullanım alanlarının araştırılması.(Teflon, orlon, PVC) 5. İdrarda şeker ve üre tayini nasıl yapılır araştırınız. 6. Sanayide kullanılan boya maddelerini araştırınız. 7. Tarımda kullanılan hormonlar ve zirai ilaçların ... Devamını Oku »

2015-2016 Lise 4 Kimya Yıllık Plan

  Organik bileşik kavramının tarihsel kökenini açıklar.En basit formül ve molekül formülü kavramlarını ayırt eder. Karbon elementinin çok sayıda bileşik yapmasının nedenini irdeler. Moleküllerin Lewis formüllerini çizer. Moleküllerin Lewis formüllerinden, merkez atomu orbitallerinin hibritlesme tipini tahmin eder. Moleküllerde merkez atomunun hibritlesme tipi ile Molekül geometrisi arasında iliksi kurar.   Tıkla Devamını Oku »

2015-2016 Lise 4 Kimya Konuları

  12. Sınıf Kimya dersinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu başlıkları ve alt dalları işlenecektir. 1 Kimya ve Elektrik 2 Karbon Kimyasına Giriş 3 Organik Bileşikler 4 Hayatımızda Kimya Devamını Oku »

12. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı 2014-2015

  Yazılıdan örnek sorular:   1. Aşağıda adı verilen bileşiklerin kapalı (molekül) formülünü yazınız (1×2=2 puan). a. Karbon tetraklorür (Tetraklorometan) b. Kloroform (Triklorometan) 2. C4H8 bileşiğinin dördü yapı izomer, ikisi geometrik izomer olmak üzere toplam 6 izomeri vardır. Bu izomerlerin açık formüllerini yazmadan yalnız IUPAC (sistematik) veya özel adını yazınız (2×6=12 puan).   3. Benzen halkasına SO3H grubunun bağlanmasıyla benzen ... Devamını Oku »

12. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

  Yazılıdan örnek sorular:   S/2)  Bir mono alkolün 7,5 gramında 2 gram oksijen bulunmaktadır. Buna göre alkolün formülü nedir? (H:1     C:12       O:16)   S/5) Bir di alkolün 15,2 gramı K metali ile NK da 4,48 litre H2 gazı çıkarmaktadır. Alkolün formülü nedir? (H:1 C:12 O:16)   Tıkla tamamını indir Devamını Oku »

2013-2014 Kimya 12. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1.     Primer, sekonder ve tersiyer amitlere birer örnek vererek bu bileşiklerin IUPAC isimlerini yazınız.   2.     Asetik asit ile metil alkol tepkimesinden ester oluşur. a) Bu tepkimeyi yazınız. b) Oluşan ester hangi karboksilli asit ile izomerdir? Belirtiniz.   Tıkla Devamını Oku »