Kategori: 11. Sınıf Kimya

11. sınıf Kimya konuları, 11. sınıf Kimya testleri, 11. sınıf Kimya soruları, 11. sınıf Kimya müfredatı, 11. sınıf Kimya yazılı

Bohr Atom Modelinin Sınırlılıkları 11. Sınıf Kimya

Maddeleri oluşturan temel parçacıkların ne olduğu, yani bir maddenin en küçük yapıtaşının ne olduğu önceden beri 02Democritus gibi insanlar tarafından araştırılmış ve bu konuda bir çok fikirler ortaya atılmıştır. Bilim adamlarının öne sürdüğü fikirlerin bilim ve teknoloji ilerledikçe bir çok açıdan hatalı ya da eksik bilgiler içerdiği ortaya çıkmıştır. Maddenin küçük bölünemez parçacıklardan oluştuğu düşüncesini […]

Atomun Kuantum Modeli Konu Anlatımı 11. Sınıf Kimya

Bohr birden fazla elektronu bulunan taneciklerin spektrumlarını açıklamakta yetersiz kalmıştır. Tanecik hareketinden sonra elektronların dalga şeklindeki hareketlerinin keşfedilmesi bir dalganın konumunun nasıl belirlenebileceğinin araştırılmasına sebep olmuştur. Erwin Schrödinger tüm parçacıkların hareketinin hesaplanabileceği bir dalga mekaniği ortaya koymuştur. Bohr elektronların bulunduğu yer için yörünge kavramını kullanırken, dalga mekaniğinde bunun yerine orbital tanımlaması kullanılır. Orbital, elektronun kuantum […]

2017-2018 11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı

7. Aşağıdaki soruların yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 10 p ) a. Dengede karışımındaki bütün maddeler aynı fiziksel halde ise denge homojendir. (…..) b. Ortak iyon çözünürlüğü artırır. (……) c. İyonlaşma yüzdesi yüksek olan asit ve bazlar kuvvetlidir. (..….) d. pH değeri 7 den küçük çözeltiler asidiktir. (…….) e. Lewis’ […]

11. Sınıf Kimya Proje Ödevi Konuları 2017-2018

1. Asit yağmurlarının toprak kimyasına, canlılara ve tarihi eserlere etkisini araştırınız. 2. İnsan vücudunda bulunan tampon çözeltiler nelerdir? 3. İndikatör nedir ve nerelerde kullanılır? Araştırınız. 4. Paslanma nedir? Paslanmadan korunmak için gerekli yöntemleri araştırınız. 5. Şarj edilebilir piller hangileridir? Şarj mekanizmasını araştırınız. Şunlar da ilginizi çekebilir: Lise 1 Kimya Proje Ödevi Konuları 2017-2018 Lise 2 Kimya […]

2017-2018 11. Sınıf Kimya Performans Ödevi Konuları

1. Fotoğraf ve röntgen ışınlarından nasıl ayna yapıldığını araştırınız. 2. Atık suyun arıtılması, teknik ve yöntemleri. 3. Seçimli çöktürmeyi inceleyerek sudaki metaller hangi metotlarla çöktürülür? Araştırınız. 4. Suların sertliğinin giderilmesi yollarını araştırınız. 5. Karbonmonoksit zehirlenmesinin nedenlerini araştırılması. 6. Günlük hayatta kullandığımız asit ve bazlar nelerdir? Kullanıldığı yerlerin araştırılması. 7. Kimyasal reaksiyonlarda niçin çökelek oluşur? Sebeplerini […]

2017-2018 11. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı

1-Sabit basınçlı bir sisteme 303 J’lük iş yapılırken sistem 78 J’lük ıkaybediyor. Bu durumda sistemin iç enerji değişimini hesaplayarak sonucu yorumlayınız. Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018 12. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. […]

2017-2018 11. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı

S6.NH4+1 iyonu ile ilgili; olarak aşağıda verilenler ile oluşturacağı bileşikleri yazınız. a) Sülfat iyonu ile yapacağı bileşiğin formülü b) Permanganat iyonuile yapacağı bileşiğin formülü c) Bikarbonat iyonuile yapacağı bileşiğin formülü d) Nitrür iyonuile yapacağı bileşiğin formülü e) Fosfat iyonuile yapacağı bileşiğin formülü Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. […]

2017-2018 11. Sınıf Kimya Konuları

Ünite 1 MODERN ATOM TEORİSİ Terimler: yörünge, enerji düzeyi (katman), orbital (dalga fonksiyonu), kuantum sayıları, elektron dizilimi, Hundkuralı, Pauliprensibi, Aufbauprensibi, değerlik orbital, değerlik elektron, periyodik sistem, iyonlaşma enerjisi, elektronegatiflik, elektron ilgisi, yükseltgenme basamağı Atomun Kuantum Modeli (Tıkla-Çalış) Bohr atom modelinin sınırlılıkları (Tıkla-Çalış) Tek elektronlu atomlar/iyonlar Kuantum sayılarını orbitallerle ilişkilendirme Yörünge ve orbital kavramları Çok elektronlu atomlarda orbitallerin […]