Kategori: 10. Sınıf Kimya

10. sınıf Kimya konuları, 10. sınıf Kimya testleri, 10. sınıf Kimya soruları, 10. sınıf Kimya müfredatı, 10. sınıf Kimya yazılı

Demir-Sülfür Bileşiğinin Elde Edilmesi 10. Sınıf Kimya

DEMİR (Fe) İLE KÜKÜRT (S) ELEMENTLERİNDEN KİMYASAL YOLLA DEMİR SÜLFÜR (FeS) BİLEŞİĞİNİN ELDE EDİLMESİNİN GÖZLENMESİ DENEYİN AMACI:Elementlerden bileşik oluşumunu görmek, kütlenin korunumu yasasını doğrulamak. HAZIRLIK SORULARI: 1-Endotermik ve ekzotermik reaksiyonları araştırınız. Örnekler veriniz. 2-Azot fabrikalarında açığa çıkan kükürt gazının oluşum sebebini araştırınız. KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER: DENEYİN YAPILIŞI: 1- 7 gram demir tozu ile 4 […]

10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları Konu Anlatımı

Kimyanın Temel Kanunları   1) Kütlenin Korunumu Yasası Var olan şey yok, yok olan da var edilemez.’ “Maddenin veya kütlenin korunumu kanunu” olarak bilinen bu ifade, Fransız kimyacısı A. L. de Lavoisier´e aittir. Lavoisier kimyasal bileşiklerdeki kütle miktarlarının değişmezliği konusunda şunları söylemiştir: “Hiçbir şey ne yapay ne de doğal işlemlerle yeniden yaratılmaz. Şu temel yasa […]

2017-2018 10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı

8. Aşağıdaki soruların yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 10 p ) a. Bir gazın ortalama kinetik enerjisi sadece molekül kütlesine bağlıdır. (……) b. Çözeltilerin kaynama noktaları sabittir.(…….) c. Seyreltik bir NaCl çözeltisinin sıcaklığı arttırılırsa elektrik iletkenliği artar. (…….) d. 1 ml çözeltide çözünen 1 mol madde 1 molardır. (..…) e. […]

10. Sınıf Kimya Proje Ödevi Konuları 2017-2018

1. Alternatif enerji kaynakları, Hidrojen ve Bor enerjisi. 2. Kimyasal silah olarak bilinen gazlar nelerdir? Bu gazların canlılar üzerindeki etkileri nelerdir? 3. N.Ş.A da bir mol gazın neden 22.4 litre geldiğinin araştırılması. 4. Doğal gazda bulunan kimyasal bileşikler nelerdir, yanma ürünleri tehlikeleri ve önemleri nelerdir? 5. Suni yağmur oluşturmadaki kimyasal reaksiyonları araştırınız. 6. Betonun donması […]

2017-2018 10. Sınıf Kimya Performans Ödevi Konuları

  1. Nükleer enerjiden günümüzde istifade yollarının araştırılması. 2. Radyoaktiviteden fosil yaşlarının hesaplanmasında nasıl yararlanılır? Araştırınız? 3. Çekirdek tepkimeleri ile kimyasal tepkimeler arasındaki farklılıklar ve nedenleri. 4. Atom bombası ve hidrojen bombasını dayandığı temel ve etkilerinin araştırılması? 5. Alternatif enerji kaynakları, Hidrojen ve Bor enerjisi. 6. Kimyasal silah olarak bilinen gazlar nelerdir? Bu gazların canlılar […]

2017-2018 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı

11) Aşağıda verilen maddelerden hangilerinin karıştırılmasıyla çözelti oluşmaz? a)Su-Şeker b)Su-Alkol c)Su-Sirke d)Su-Benzin e)Su-Yemek tuzu 12) Aşağıdaki karışımlardan hangisi heterojen karışımdır? a)Hava b)Kolonya c)Çeşme suyu d)Türk kahvesi e)Maden suyu Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018 11. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı […]

2017-2018 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı

B) Aşağıdaki boşluklara uygun terimleri yazınız? ( 10 Puan) 1) Asitle yada suyla etkileşerek H2 gazı açığa çıkaran metallere ……………………….. metal denir. 2) Hem asitlerle hem de bazlarla etkileşen metallere ……………………………… metal denir. 3) pH<7 olan maddelere genel olarak ………………………….. denir. 4) Cu metali HCl ile tepkime ………………………….. . (verir – vermez) 5) Fosforik asidin […]