Kategori: 10. Sınıf Kimya

10. sınıf Kimya konuları, 10. sınıf Kimya testleri, 10. sınıf Kimya soruları, 10. sınıf Kimya müfredatı, 10. sınıf Kimya yazılı

2017-2018 10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı

8. Aşağıdaki soruların yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 10 p ) a. Bir gazın ortalama kinetik enerjisi sadece molekül kütlesine bağlıdır. (……) b. Çözeltilerin kaynama noktaları sabittir.(…….) c. Seyreltik bir NaCl çözeltisinin sıcaklığı arttırılırsa elektrik iletkenliği artar. (…….) d. 1 ml çözeltide çözünen 1 mol madde 1 molardır. (..…) e. […]

2017-2018 10. Sınıf Kimya Ders Kitabı

2017-2018 eğitim öğretim yılında 10. Sınıflar Kimya dersinde okutulacak olan ders kitabı aşağıdaki linkte sizlerle paylaşılacaktır ancak Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 eğitim öğretim yılı 10. Sınıf Kimya ders ve çalışma kitabını henüz eğitim camiası ile paylaşmadığı için link aktif değildir. Kitap yayımlandığında link aktif olacaktır. 10. Sınıf Kimya Ders Kitabı İndirmek için Tıkla (Aktif Değil)

10. Sınıf Kimya Proje Ödevi Konuları 2017-2018

1. Alternatif enerji kaynakları, Hidrojen ve Bor enerjisi. 2. Kimyasal silah olarak bilinen gazlar nelerdir? Bu gazların canlılar üzerindeki etkileri nelerdir? 3. N.Ş.A da bir mol gazın neden 22.4 litre geldiğinin araştırılması. 4. Doğal gazda bulunan kimyasal bileşikler nelerdir, yanma ürünleri tehlikeleri ve önemleri nelerdir? 5. Suni yağmur oluşturmadaki kimyasal reaksiyonları araştırınız. 6. Betonun donması […]

2017-2018 10. Sınıf Kimya Performans Ödevi Konuları

  1. Nükleer enerjiden günümüzde istifade yollarının araştırılması. 2. Radyoaktiviteden fosil yaşlarının hesaplanmasında nasıl yararlanılır? Araştırınız? 3. Çekirdek tepkimeleri ile kimyasal tepkimeler arasındaki farklılıklar ve nedenleri. 4. Atom bombası ve hidrojen bombasını dayandığı temel ve etkilerinin araştırılması? 5. Alternatif enerji kaynakları, Hidrojen ve Bor enerjisi. 6. Kimyasal silah olarak bilinen gazlar nelerdir? Bu gazların canlılar […]

2017-2018 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı

11) Aşağıda verilen maddelerden hangilerinin karıştırılmasıyla çözelti oluşmaz? a)Su-Şeker b)Su-Alkol c)Su-Sirke d)Su-Benzin e)Su-Yemek tuzu 12) Aşağıdaki karışımlardan hangisi heterojen karışımdır? a)Hava b)Kolonya c)Çeşme suyu d)Türk kahvesi e)Maden suyu Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018 11. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı […]

2017-2018 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı

B) Aşağıdaki boşluklara uygun terimleri yazınız? ( 10 Puan) 1) Asitle yada suyla etkileşerek H2 gazı açığa çıkaran metallere ……………………….. metal denir. 2) Hem asitlerle hem de bazlarla etkileşen metallere ……………………………… metal denir. 3) pH<7 olan maddelere genel olarak ………………………….. denir. 4) Cu metali HCl ile tepkime ………………………….. . (verir – vermez) 5) Fosforik asidin […]

2017-2018 10. Sınıf Kimya Konuları

Ünite 1 KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Terimler: kanun, kimyasal tepkime, yanma tepkimesi, sentez (oluşum), analiz(ayrışma), asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, tepkimedenklemleri Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler Kimyasal tepkime türleri Yanma, sentez (oluşum), analiz (ayrışma), asit-baz, çözünme-çökelme tepkimeleri Kimyasal tepkime denklemlerinin […]

2016-2017 10. Sınıf Kimya Müfredatı

2016-2017 eğitim öğretim yılında bir önceki yıl okutulan kitaplarda değişiklik veya düzenleme olması halinde yazının içeriği de düzenlenecektir. 1. ÜNİTE: ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1. Bölüm: Asitleri ve Bazları Tanıyalım Su Asit midir, Baz mıdır? Asitlerin Genel Özellikleri Bazların Genel Özellikleri 2. Bölüm: Asitlerin / Bazların Tepkimeleri Nötralleşme Tepkimeleri Asit Baz İndikatörleri Tepkimelerin Basit Gösterimi […]

Lise 2 Kimya 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

Aşağıdaki bilgileri doğru “D” veya yanlış “Y” olarak doldurunuz. (Her soru 10 puan) (     ) 1 mol Ca(Kalsiyum) ile 5 mol O2(Oksijen gazı) birleşerek 1 mol CaO bileşiği oluşur (Ca:40 gr/mol, O:16 gr/mol). (     ) Bir bileşiğin kütle numarası kimyasal özelliğini belirleyen sayıdır.    (     ) Periyodik cetvelde 1’den 18’e kadar periyot bulunur.    (   […]