Kategori: Kimya

kimya konuları, 2014, 2015, kimya testi çöz, kimya yazılısı, 1. dönem kimya konuları, 2 dönem kimya müfredatı

2018-2019 Kimya Sene Başı Zümresi

……………………………… MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİMYA DERSİ  ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ SENE BAŞI ZÜMRE  TUTANAĞIDIR Toplantı No:                  1 Toplantı tarihi:              …..09.2018 Toplantı yeri  ve saati: …………………. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  11.30 Toplantıya Katılanlar: ……………………… GÜNDEM MADDELERİ Açılış ve yoklama Bir önceki toplantıda alınan kararlar. Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun […]

2018 Kimya Öğretmeni Maaşı

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Kimya Öğretmeni Maaş tablosu aşağıda verilmiştir. Bir Kimya Öğretmeni haftalık 30 saat derse giriyorsa aşağıdaki maaşa ek olarak 900-1000 TL lik ek ders ücreti de almaktadır. Kimya öğretmenleri ayrıca destekleme ve yetiştirme kursu vererek kazançlarını artırabilirler. Derece/Kademe Hizmet Yılı Aylık Net Maaş 1/3 26 yıl ve üzeri 3.469 TL 1/2 25 […]

Demir-Sülfür Bileşiğinin Elde Edilmesi 10. Sınıf Kimya

DEMİR (Fe) İLE KÜKÜRT (S) ELEMENTLERİNDEN KİMYASAL YOLLA DEMİR SÜLFÜR (FeS) BİLEŞİĞİNİN ELDE EDİLMESİNİN GÖZLENMESİ DENEYİN AMACI:Elementlerden bileşik oluşumunu görmek, kütlenin korunumu yasasını doğrulamak. HAZIRLIK SORULARI: 1-Endotermik ve ekzotermik reaksiyonları araştırınız. Örnekler veriniz. 2-Azot fabrikalarında açığa çıkan kükürt gazının oluşum sebebini araştırınız. KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER: DENEYİN YAPILIŞI: 1- 7 gram demir tozu ile 4 […]

Simyadan Kimyaya Konu Özeti 9. Sınıf Kimya

Simya; bir tür saflaştırma sanatıdır. Simya ile uğraşan insanlara, simyacı (alşimist) denir. Pratik simyacılar, maddelerin dönüşüm yapa yapa en saf madde olan altına dönüşebileceğine inanıyorlardı. Ezoterik(mistik) simya, insanın içine yönelmesi, saflaşması esasına dayanır. Mistik simya; İnsanların içine yönelmesiyle ölümsüzlük iksirini bulacaklarına inanırlar. Bilinen en eski simyacı; Empedokles’tir. Simyacılar bit tür filozoflardır. Simyacılar deney ve bilimsel […]

Bohr Atom Modelinin Sınırlılıkları 11. Sınıf Kimya

Maddeleri oluşturan temel parçacıkların ne olduğu, yani bir maddenin en küçük yapıtaşının ne olduğu önceden beri 02Democritus gibi insanlar tarafından araştırılmış ve bu konuda bir çok fikirler ortaya atılmıştır. Bilim adamlarının öne sürdüğü fikirlerin bilim ve teknoloji ilerledikçe bir çok açıdan hatalı ya da eksik bilgiler içerdiği ortaya çıkmıştır. Maddenin küçük bölünemez parçacıklardan oluştuğu düşüncesini […]

Atomun Kuantum Modeli Konu Anlatımı 11. Sınıf Kimya

Bohr birden fazla elektronu bulunan taneciklerin spektrumlarını açıklamakta yetersiz kalmıştır. Tanecik hareketinden sonra elektronların dalga şeklindeki hareketlerinin keşfedilmesi bir dalganın konumunun nasıl belirlenebileceğinin araştırılmasına sebep olmuştur. Erwin Schrödinger tüm parçacıkların hareketinin hesaplanabileceği bir dalga mekaniği ortaya koymuştur. Bohr elektronların bulunduğu yer için yörünge kavramını kullanırken, dalga mekaniğinde bunun yerine orbital tanımlaması kullanılır. Orbital, elektronun kuantum […]

10. Sınıf Kimya Kimyanın Temel Kanunları Konu Anlatımı

Kimyanın Temel Kanunları   1) Kütlenin Korunumu Yasası Var olan şey yok, yok olan da var edilemez.’ “Maddenin veya kütlenin korunumu kanunu” olarak bilinen bu ifade, Fransız kimyacısı A. L. de Lavoisier´e aittir. Lavoisier kimyasal bileşiklerdeki kütle miktarlarının değişmezliği konusunda şunları söylemiştir: “Hiçbir şey ne yapay ne de doğal işlemlerle yeniden yaratılmaz. Şu temel yasa […]