Kategori: Kimya

kimya konuları, 2014, 2015, kimya testi çöz, kimya yazılısı, 1. dönem kimya konuları, 2 dönem kimya müfredatı

2017-2018 Kimya Sene Sonu Zümre

ZÜMREDEN BİR BÖLÜM: 1. Gündemin bu maddesi üzerine söz alan …………………………………. “ikinci dönem zümresi incelendi. Alınan kararlar okundu. Alınan kararlara büyük oranda uyulduğu gözlendi. Yönetmeliğine uygun ödev, yazılı ve sözlü uygulamaları yapıldı. Genelde başarılı, sorunsuz bir dönem geçirildi. Ders kesim raporunda da belirtildiği üzere konular zamanında bitirildi. Lise ikinci sınıflarda ders konuları yıllık planda belirtildiği […]

2017-2018 12. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı

1. Primer, sekonder ve tersiyer amitlere birer örnek vererek bu bileşiklerin IUPAC isimlerini yazınız. 2. Asetik asit ile metil alkol tepkimesinden ester oluşur. a) Bu tepkimeyi yazınız. b) Oluşan ester hangi karboksilli asit ile izomerdir? Belirtiniz. YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018 10. Sınıf […]

2017-2018 11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı

7. Aşağıdaki soruların yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 10 p ) a. Dengede karışımındaki bütün maddeler aynı fiziksel halde ise denge homojendir. (…..) b. Ortak iyon çözünürlüğü artırır. (……) c. İyonlaşma yüzdesi yüksek olan asit ve bazlar kuvvetlidir. (..….) d. pH değeri 7 den küçük çözeltiler asidiktir. (…….) e. Lewis’ […]

2017-2018 9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız. (Her biri 2 puan) 19. ( ) Monomerler polimerlerden oluşur. ( ) Bazların tadı acıdır ve ele kayganlık hissi verirler. ( ) Emülsiyon sıvıların birbiri içinde heterojen dağılmasıdır. ( ) CO2, organik bir bileşiktir. ( ) Polar bileşikler apolar çözücülerde çözünürler. YAZILININ TAMAMINI […]

2017-2018 12. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı

I. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz? ( Her soru 1puan ) 1) İndirgenme ve Yükseltgenmenin bir arada olduğu tepkimelere.………………………….denir. 2) Karbon ve hidrojen dışında elementleri (O, N, Cl, F, Br, I) de içeren organik bileşiklere………….…………….denir. 3) Organik kimyada alkil halojenürlerin metaller ile vermiş olduğu tepkimelere…………………denir. 4) Karbon katyon oluşması ve bunun elektron çifti içeren atom ya da […]

2017-2018 10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı

8. Aşağıdaki soruların yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 10 p ) a. Bir gazın ortalama kinetik enerjisi sadece molekül kütlesine bağlıdır. (……) b. Çözeltilerin kaynama noktaları sabittir.(…….) c. Seyreltik bir NaCl çözeltisinin sıcaklığı arttırılırsa elektrik iletkenliği artar. (…….) d. 1 ml çözeltide çözünen 1 mol madde 1 molardır. (..…) e. […]

2017-2018 9. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı

Aşağıdaki soruları doğru ve yanlış olarak sınıflandırınız? 1) _____ bohr atom modeline göre, elektronlar atom çekirdeği etrafında belirli küresel yörüngelerde bulunabilir. 2) _____ yörüngelere enerji düzeyi ya da enerji katmanı da denir. 3) ______ enerjisi en düşük enerji katmanı L’dir. 4) ______ çekirdekten uzaklaştıkça elektronun enerjisi azalır. 5) ______ elektronların en düşük enerji gerektiren seviyede […]

2017-2018 12. Sınıf Kimya Ders Kitabı

2017-2018 eğitim öğretim yılında 12. Sınıflar Kimya dersinde okutulacak olan ders kitabı aşağıdaki linkte sizlerle paylaşılacaktır ancak Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 eğitim öğretim yılı 12. Sınıf Kimya ders ve çalışma kitabını henüz eğitim camiası ile paylaşmadığı için link aktif değildir. Kitap yayımlandığında link aktif olacaktır. 12. Sınıf Kimya Ders Kitabı İndirmek için Tıkla (Aktif Değil)