Kategori: Kimya

kimya konuları, 2014, 2015, kimya testi çöz, kimya yazılısı, 1. dönem kimya konuları, 2 dönem kimya müfredatı

2017-2018 12. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı

I. Aşağıda ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz? (Her soru 2 puan) a) Organik bileşikler, karbonun ……………..,karbonatları, siyanür ve siyanatları hariç karbon bileşikleridir. b) Doymuş hidrokarbonlardan bir hidrojen çıkarıldığında geri kalan kısma alkil kökü ya da …………… denir. c) İki tane çift bağ içeren aklenlere, ……… ………. denir. d) Alkinlerin en basit üyesi, ……………… formülü ile […]

2017-2018 11. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı

1-Sabit basınçlı bir sisteme 303 J’lük iş yapılırken sistem 78 J’lük ıkaybediyor. Bu durumda sistemin iç enerji değişimini hesaplayarak sonucu yorumlayınız. Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018 12. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. […]

2017-2018 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı

11) Aşağıda verilen maddelerden hangilerinin karıştırılmasıyla çözelti oluşmaz? a)Su-Şeker b)Su-Alkol c)Su-Sirke d)Su-Benzin e)Su-Yemek tuzu 12) Aşağıdaki karışımlardan hangisi heterojen karışımdır? a)Hava b)Kolonya c)Çeşme suyu d)Türk kahvesi e)Maden suyu Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018 11. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı […]

2017-2018 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı

9.) Atom numarası 47 olan X atomunun çekirdeğinde 60 nötron bulunmaktadır. Buna göre, X’in kütle numarası kaçtır? A) 107 B) 80 C)60 D)47 E)23 10).Bilimsel anlamda ilk atom modelini ortaya atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Moseley B)Aristo C)Dalton D)Rutherford E)Bohr Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 10. Sınıf […]

2017-2018 12. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı

1- ) Mineral nedir? Ve mineralin özellikleri nelerdir? 2-) Maden Cevherinden metal elde etmenin aşamalarının adlarını sırayla yazınız? Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018 11. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

2017-2018 11. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı

S6.NH4+1 iyonu ile ilgili; olarak aşağıda verilenler ile oluşturacağı bileşikleri yazınız. a) Sülfat iyonu ile yapacağı bileşiğin formülü b) Permanganat iyonuile yapacağı bileşiğin formülü c) Bikarbonat iyonuile yapacağı bileşiğin formülü d) Nitrür iyonuile yapacağı bileşiğin formülü e) Fosfat iyonuile yapacağı bileşiğin formülü Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. […]

2017-2018 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı

B) Aşağıdaki boşluklara uygun terimleri yazınız? ( 10 Puan) 1) Asitle yada suyla etkileşerek H2 gazı açığa çıkaran metallere ……………………….. metal denir. 2) Hem asitlerle hem de bazlarla etkileşen metallere ……………………………… metal denir. 3) pH<7 olan maddelere genel olarak ………………………….. denir. 4) Cu metali HCl ile tepkime ………………………….. . (verir – vermez) 5) Fosforik asidin […]

2017-2018 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı

I. Aşağıdaki soruları Yanlış/Doğru alarak yanıtlayınız ? ( Her soru 2 puan ) 1. Simyacıların amacı, ölümsüzlük iksirini bulmaktır. (D) (Y) 2. Simyacılar bir nevi filzoflardır. (D) (Y) 3. Elementler, aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelerdir. (D) (Y) 4. Elementler kısaca formüllerle gösterilirler. (D) (Y) 5. Simyanın teorik temelleri yoktur. (D) (Y) Yazılının tamamını word […]

2017 Kimya Öğretmeni Maaşı

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Kimya Öğretmeni Maaş tablosu aşağıda verilmiştir. Bir Kimya Öğretmeni haftalık 30 saat derse giriyorsa aşağıdaki maaşa ek olarak 800-900 Tl lik ek ders ücreti de almaktadır. Ayrıca Kimya Öğretmenleri Destekleme ve Yetiştirme kursları kapsamında kurs açarak ders başı ortalama 22 tl lik bir ücretle kurs da verebilirler. Derece/Kademe Hizmet Yılı Aylık Net Maaş 1/4 […]

2017-2018 12. Sınıf Kimya Müfredatı

Ünite 1 KİMYA VE ELEKTRİK Terimler: indirgenme, yükseltgenme, elektrot, katot, anot, elektrolit, tuz köprüsü, standart elektrot potansiyeli, metallerin aktiflik sırası, yarı hücre, galvanik hücre, elektrolitik hücre, elektroliz, korozyon, katodik koruma, metal kaplamacılık, Faraday sabiti, elektrik yükü İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Elektrot Potansiyelleri Kimyasallardan Elektrik Üretimi Elektroliz Korozyon Ünite 2 KARBON KİMYASINA GİRİŞ Terimler: anorganik bileşik, […]