Kategori: Lise İngilizce

lise ingilizce konuları, lise ingilizce testleri, lise ingilizce soruları, lise ingilizce müfredatı

2017-2018 Lise İngilizce Sene Başı Zümresi

GÜNDEM 1. Açılış ve yoklama 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 3. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun incelenmesi. 4. Atatürk ilke ve İnkilaplarına yıllık planlarda ve derslerde yer verilmesi. 5. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takviminin incelenmesi. 6. İngilizce dersinin Müfredat Programının incelenmesi. 7. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının değerlendirilmesi 8. Yıllık planlar 9. Günlük […]

2016-2017 Lise İngilizce Sene Sonu Zümresi

GÜNDEM MADDELERİ 1- Açılış ve yoklama. 2- 2016-2017 Eğitim Öğretim yılına ait alınan kararların gözden geçirilerek varsa uygulanmayan kararların araştırılması ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi. 3-İngilizce dersinin sevdirilmesi ve başarının artırılması için alınan önlemler üzerinde görüş bildirilmesi. 4-2016-2017 Eğitim Öğretim yılına ait öğrenci başarılarının değerlendirilmesi. 5- Dersin işlenişinde uygulanan yöntemler, karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemlerin görüşülmesi. […]

2017-2018 9. Sınıf İngilizce Proje Ödevi Konuları

1.Creating a poster about your family tree and describe your family members. 2.Creating adictionary by using pictures.( choose 5words for each letters) 3.Creating a booklet about The Simple Present Tense. 4.Creating a booklet about The Present Continuous Tense. 5.Creating a booklet about Countable and Uncountable Nouns. 6.Creating a booklet about Prepositions about Place and giving […]

9. Sınıf İngilizce Performans Ödevi Konuları 2017-2018

1- Museums (as an album) a-clothes b-money c-ancient works 2-Describe all kinds of climates in Turkey 3-Advertisements (as an album) 4-Turkish kitchen (as an album) 5-Tourism in Turkey (as an album) 6-Write a detailed article about a person (abilities, likes, dislikes, favorite subjects, job, school life, family life, physical appearance…etc) 7-Interview someone who is living […]