Kategori: İngilizce

ingilizce konuları, ingilizce konu anlatımı, ingilizce test çöz, ingilizce yazılısı

8. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

C-COMPLETE THE SENTENCES USING THE PRESENT PERFECT TENSE FORM OF THE VERBS IN BRACKETS (2X10=20) 1. Sally ……… …………….her pen. (lose) 2. ………… you ever ……….. to the USA? (be) 3. She hasn’t ………….yet. (come) 4. They ………. just ………… their homework. (finish) 5. ……….. you ………… Shakira’s album? (listen) 6. ……………. Meral ever ………………. […]

7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

G. Aşağıdaki sıfatların ‘’Comparative’’ Formlarını doğru şekilde boşluklara yerleştiriniz. (16 P) 1-I think I am ………………………………………..( handsome) than Brad Pitt. 2-She had got ………………………………………..( long ) hair last year. 3- Emily was …………………………………………..( beautiful ) when I was at the high school. 4.I was ………………………………………………….( stubborn ) when I was a little child. 5. Lionel […]

2017-2018 5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı

Boşlukları cümle sonlarındaki yüz ifadelerine göre “like” ya da “don’t like” ile doldurunuz. (5X2=10) a) I_______________ Maths and English lessons.  b) I_____________ playing basketball.  c) We______________ watching TV.  d) I________________ solving Maths problems.  f) They_______________ singing songs.  Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 6. […]

2017-2018 3. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı

Q-1)’’Where are you from?’’ Diyen Serpil ne demek istiyor? a)Adın nedir? b)Yaşın kaç? c)Senin memleketin neresi? Q-2)Mustafa romen rakamları ile yaşının VIII olduğunu söylüyor.Buna göre Mustafa İngilizce olarak yaşını nasıl söyler? a) I’m seven years old. b)I’m eight years old. c)I’m ten years old. Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şu da ilginizi […]

2017-2018 10. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı

5)Circle the correct one(3*5=15) a)Selahattin do/does his homework everyday. b)I do/does my homework in the afternoon. c)She have/has breakfast every morning. d)They brush/brushes their teeth at 8 o’clock. e)Esma and I sleep/sleeps at 10 o’clock. Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018 […]