9. Sınıf Fizik | Tüm Dersler

9. Sınıf Fizik

2017-2018 9. Sınıf Fizik Konuları (Fen Lisesi)

Ünite 1 Fizik Bilimine Giriş Fizik biliminin evrendeki olayların anlaşılmasındaki önemi Fiziğin amacı Fiziğin alt dalları ve bu dalların uygulama alanları Fizik bilimini diğer disiplinlerle ve teknoloji ile ilişkisi Fiziğin temel bilimler ve sanatla ilişkisi Ses, renk ve perspektif Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemi Fiziksel nicelikleri Ölçme ve ölçülebilir değişkenlerde bir standart kullanılmasının gerekliliği Ölçmede hata kaynakları Günlük hayatta ... Devamını Oku »

2016-2017 9. Sınıf Fizik Konuları

Ünite 1. Fizik Bilimine Giriş  1. Bölüm: Fizik Nedir?  Fizik Bilimi Neleri İnceler?  Fiziğin Tarihsel Gelişimi      Neden Fizik Öğrenmeliyiz? 2. Bölüm: Bilimsel Yöntem  Bilimsel Yöntemler  Fizikte Matematik  Fizikte Modelleme  3. Bölüm: Fiziksel Büyüklükler ve Ölçme  Fizikte Ölçme  Vektörel ve Skaler Büyüklükler Ölçmede Hata  Ünite 2. Madde ve Özellikleri 1. Bölüm: Madde ve Özkütle  Kütle ve Hacim Kütle Hacim ... Devamını Oku »

2016-2017 Fizik 9. Sınıf Proje Ödevi Konuları

1. Fiziğin alt dallarını simülasyon ve videolarla açıklama 2. Kuvvet ve hareket ünitesi ile ilgili video ve simülasyonlarla ilgili çıkarımlarda bulunma 3. Enerji kaynakları, 4. Newton ‘un hareket yasaları ve kuvvet ilişkisi 5. Enerji dönüşümleri 6. Katılar ve akışkanlarla ilgili deney , simülasyon ve video 7. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili video 8. Fizikte temel kavramlar sözlüğü hazırlama, 9.Isıl genleşme ... Devamını Oku »

9. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

6.soru: Aşağıda bazı olaylar ve bu olaylar esnasında Fiziksel anlamda iş yapılıp yapılmadığını kutucuk içerisine “X” işareti yazarak cevaplayınız. Olaylar İş yapılır İş yapılmaz Projeyi inceleyen mühendis El arabasını iten işçi Arabayı çeken at Kucağında çocukla yürüyen anne Ütü yapan kadın   7.soru: Hidroelektrik santrallerindeki enerji dönüşümü karışık olarak verilmiştir. Önlerindeki boşluğa doğru sıralamayı yazarak cevaplayınız. …   Elektrik enerjisi …   ... Devamını Oku »

9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

1) Aşağıdaki boşluklara uygun cevaplar yazınız?( 20 puan) a) Evrendeki nesne olay ve olguları inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar üretmeye çalışan bilim dalına …………………….. denir. b) Bir kişinin ölçme araçları kullanarak yaptığı gözleme ……………………..denir. c) Birim ,sayı ve yöne sahip olan büyüklüklere ………………………………… denir. d) Ölçüm sonucunun gerçek değerden farklı olmasına ………………………………………………. Denir e) Doğruluğu deneylerle kanıtlanmış olan ... Devamını Oku »

Fizik 9. sınıf 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1.soru—Aşağıda verilen büyüklüklerin karşısındaki boşluğa hangi ölçü aleti kullanılarak ölçüldüğünü yazınız. Uzunluk ……………………. Zaman ……………………. Sıcaklık ……………………. Akım Şiddeti ……………………. Ağırlık …………………….   2.soru— Aşağıdaki boşlukları verilen uygun kelimelerle doldurunuz. Vektörel     Fizik Nükleer     Modelleme Gözlem   a) Atomun çekirdek yapısı ve nükleer enerjinin incelendiği fizik dalı …………….fiziktir. b) Madde ve enerjiyle ilgili tüm gerçekleri araştıran bilim dalına ………… ... Devamını Oku »

Lise 1 Fizik Takviye Kursu Yıllık Planı

9. Sınıf Fizik Dersi Takviye Kursu Yıllık Planını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Devamını Oku »

2015-2016 9. Sınıf Fizik Proje Görevi Konuları

2015-2016 FİZİK   9. SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI Fizikte kullanılan temel ve türetilmiş büyüklükler panosunun hazırlanması. Hareket grafikleri. Enerji çeşitleri ve dönüşümleri panosunun hazırlanması. Newton’un Hareket Kanunları. Basit elektrik devresi yapımı Elektrik motoru yapılması. Elektrik zili yapılması Reosta yapılması Dirençlerin Bağlanması Dalga leğeni yapımı. Türkiye´de depremler, depremlere karşı alınacak önlemler, Seri ve Paralel Bağlı devreler Hareket-Hareket çeşitleri-Hareket Bağıntıları- 100 Adet Soru ve çözümü ... Devamını Oku »

2015-2016 9. Sınıf Fizik Yıllık Plan

  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 10 sayılı ve 01 Şubat 2013 tarihinde yayımlanan değişiklikler dâhilinde Fizik 9 programı ve 2551 sayılı T.D.’de yayımlanan eğitim ve öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönerge hükümlerine göre hazırlanmıştır, 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan “ Atatürkçülükle İlgili Konular ” esas alınarak hazırlanmıştır 2104 Sayılı Tebliğler dergisi “ İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında ... Devamını Oku »

2015-2016 9. Sınıf Fizik Konuları

  2015-2016 eğitim öğretim yılı lise 1. sınıf fizik dersinde aşağıdaki konu başlıkları altında dersler işlenecektir.   FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ Fizik biliminin amacı Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişimi Fizik olaylarını açıklarken Matematik ve modelleme Ölçüm yapmanın ve birim sisteminin kullanılma gerekliliği MADDE VE ÖZELLİKLERİ Madde ve Özkütle Maddelerin kütleleri ve hacimleri arasındaki ilişki Maddelerin ortak özelliklerinden kütle ve hacim ... Devamını Oku »