Kategori: 9. Sınıf Fizik

9. sınıf Fizik konuları, 9. sınıf Fizik testleri, 9. sınıf Fizik soruları, 9. sınıf Fizik müfredatı, 9. sınıf Fizik yazılı

9. Sınıf Fizik Proje Ödevi Konuları 2017-2018

Fizikte kullanılan temel ve türetilmiş büyüklükler panosunun hazırlanması. Hareket grafikleri. Enerji çeşitleri ve dönüşümleri panosunun hazırlanması. Newton’un Hareket Kanunları. Basit elektrik devresi yapımı Elektrik motoru yapılması. Elektrik zili yapılması Reosta yapılması Dirençlerin Bağlanması Dalga leğeni yapımı. Türkiye´de depremler, depremlere karşı alınacak önlemler, Seri ve Paralel Bağlı devreler Hareket-Hareket çeşitleri-Hareket Bağıntıları- 100 Adet Soru ve çözümü […]

2017-2018 9. Sınıf Fizik Performans Ödevi Konuları

Madde ve Özellikleri Kütle ve Ağırlık Özkütle Maddelerin Esnekliği Isı ve Sıcaklık Katıların kütle-hacim oranlarının karşılaştırılması. Günlük hayatta kullanılan teraziler yapılış ve çalışma prensipleri Ölçü birimlerinin tarihi gelişim süreci. 3 G teknolojisi hakkında bilgi Atık piller ve zararları Atık pil toplama kutusu yapımı projesi Ülkemizdeki enerji kaynakları haritası projesi Fizik Türk bilim insanları ve yaptığı […]

2017-2018 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı

( Boşluk doldurma, doğru ,yanlış ve test soruları 4 puandır)( 10 soru) 1-)Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların karşısına (D) , Yanlış olanlara(Y) yazınız. a) Yer değiştirme, vektörel bir büyüklüktür [ ] b) Bir hareketlinin aldığı yol, daima yer değiştirmesine eşittir. [ ] c) Başladığı yere geri dönen cismin yer değiştirmesi sıfırdır[ ] d) Bir hareketlinin aldığı […]

2017-2018 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Yazılı

3. Aşağıdaki olaylardan kaç tanesi fizik bilimi ile açıklanabilir?(8P) • Gel – git oluşumu Hortum oluşumu • Gökkuşağının oluşması • Şimşek çaktıktan sonra gök gürültüsünün oluşumu • Güneş’in ve Ay’ın parlak gözükmesi 4. Fizik biliminin bir alt alanı olan optik ışığın yansıması, kırılması ve gölge oluşumu gibi olayları inceler. Buna göre, (8P) • Cisimlerin renkli […]

2017-2018 9. Sınıf Fizik Konuları (Fen Lisesi)

Ünite 1 Fizik Bilimine Giriş Fizik biliminin evrendeki olayların anlaşılmasındaki önemi Fiziğin amacı Fiziğin alt dalları ve bu dalların uygulama alanları Fizik bilimini diğer disiplinlerle ve teknoloji ile ilişkisi Fiziğin temel bilimler ve sanatla ilişkisi Ses, renk ve perspektif Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemi Fiziksel nicelikleri Ölçme ve ölçülebilir değişkenlerde bir standart kullanılmasının gerekliliği […]

2016-2017 9. Sınıf Fizik Konuları

Ünite 1. Fizik Bilimine Giriş  1. Bölüm: Fizik Nedir?  Fizik Bilimi Neleri İnceler?  Fiziğin Tarihsel Gelişimi      Neden Fizik Öğrenmeliyiz? 2. Bölüm: Bilimsel Yöntem  Bilimsel Yöntemler  Fizikte Matematik  Fizikte Modelleme  3. Bölüm: Fiziksel Büyüklükler ve Ölçme  Fizikte Ölçme  Vektörel ve Skaler Büyüklükler Ölçmede Hata  Ünite 2. Madde ve Özellikleri 1. Bölüm: Madde ve Özkütle  […]

2016-2017 Fizik 9. Sınıf Proje Ödevi Konuları

1. Fiziğin alt dallarını simülasyon ve videolarla açıklama 2. Kuvvet ve hareket ünitesi ile ilgili video ve simülasyonlarla ilgili çıkarımlarda bulunma 3. Enerji kaynakları, 4. Newton ‘un hareket yasaları ve kuvvet ilişkisi 5. Enerji dönüşümleri 6. Katılar ve akışkanlarla ilgili deney , simülasyon ve video 7. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili video 8. Fizikte temel […]

9. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

6.soru: Aşağıda bazı olaylar ve bu olaylar esnasında Fiziksel anlamda iş yapılıp yapılmadığını kutucuk içerisine “X” işareti yazarak cevaplayınız. Olaylar İş yapılır İş yapılmaz Projeyi inceleyen mühendis El arabasını iten işçi Arabayı çeken at Kucağında çocukla yürüyen anne Ütü yapan kadın   7.soru: Hidroelektrik santrallerindeki enerji dönüşümü karışık olarak verilmiştir. Önlerindeki boşluğa doğru sıralamayı yazarak […]

9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

1) Aşağıdaki boşluklara uygun cevaplar yazınız?( 20 puan) a) Evrendeki nesne olay ve olguları inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar üretmeye çalışan bilim dalına …………………….. denir. b) Bir kişinin ölçme araçları kullanarak yaptığı gözleme ……………………..denir. c) Birim ,sayı ve yöne sahip olan büyüklüklere ………………………………… denir. d) Ölçüm sonucunun gerçek değerden farklı olmasına ………………………………………………. Denir […]

Fizik 9. sınıf 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1.soru—Aşağıda verilen büyüklüklerin karşısındaki boşluğa hangi ölçü aleti kullanılarak ölçüldüğünü yazınız. Uzunluk ……………………. Zaman ……………………. Sıcaklık ……………………. Akım Şiddeti ……………………. Ağırlık …………………….   2.soru— Aşağıdaki boşlukları verilen uygun kelimelerle doldurunuz. Vektörel     Fizik Nükleer     Modelleme Gözlem   a) Atomun çekirdek yapısı ve nükleer enerjinin incelendiği fizik dalı …………….fiziktir. b) Madde ve enerjiyle ilgili tüm […]