Kategori: 10. Sınıf Fizik

10. sınıf Fizik konuları, 10. sınıf Fizik testleri, 10. sınıf Fizik soruları, 10. sınıf Fizik müfredatı, 10. sınıf Fizik yazılı

2017-2018 10. Sınıf Fizik Proje Ödevi Konuları

1. Bazı böcekler su üzerinde nasıl yürür? (Yüzey gerilimi)Kuvvet kavramı ve özellikleri,Newton’un hareket kanunları, 2. Hareket ve özellikleri 3. Hareket çeşitlerinin grafikleri, 4. Elektriklenme çeşitleri 5. Elektrik devreleri oluşturma, akım ve gerilim ölçme 6. Einsteinin özel görelilik kuramı 7. Fizik bilim adamlarının yaşamları ve çalışmalarının araştırılması 8. Depremler ve özellikleri Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. […]

2017-2018 10. Sınıf Fizik Performans Ödevi Konuları

1– Basınç ve kaldırma kuvveti 2- Elektrik ve manyetizma 3- Elektrostatik 4- Elektrik motoru yapımı 5- Kirchoffun akımlar ve gerilimler kanunu 6- Deney ve simülasyonlar kullanılarak snell yasasını inceleme 7- Mıknatıslar arası manyetik kuvvet 8-Elektroskop yapımı 9-Su dalgaları 10-Yay dalgaları 11- Stroboskop yapımı 12-Deprem dalgaları ses dalgaları,rezonans etkilerini deney ve simülasyonlardan yararlanarak gözlemleme 13- Göz […]

2017-2018 10. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Yazılı

15 -Aşağıdaki cümlelerde doğru olana “D”, yanlış olana “Y” şeklinde değerlendiriniz. (10 puan) a. ( ) Sıvıların üzerindeki basınç artarsa kaynama noktası artar. b. ( ) Kibrit kutusu hangi yüzey üzerine konursa konulsun tabana yaptığı basınç aynı kalır. c. ( ) Kaldırma kuvveti cismin ağırlığından büyük ise cisim sıvıda yüzer. d. ( ) Yüksüz bir […]

2017-2018 10. Sınıf Fizik Müfredatı ( Fen Lisesi)

Ünite 1 Elektrik ve Manyetizma Akım, potansiyel fark, direnç, Ohm Yasası, Joule Kanunu, manyetik alan Potansiyel Fark, Akım ve Direnç Potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenler İletken direncinin sıcaklığa bağlı değişimi Elektrik Devreleri Elektriksel potansiyel kavramı Potansiyel fark, akım ve direnç kavramları arasındaki ilişki Dirençlerin bağlanma şekillerinin akıma etkisi […]

2017-2018 10. Sınıf Fizik Müfredatı Fen Lisesi

Ünite 1 Elektrik ve Manyetizma Akım, potansiyel fark, direnç, Ohm Yasası, Joule Kanunu, manyetik alan Potansiyel Fark, Akım ve Direnç Potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenler İletken direncinin sıcaklığa bağlı değişimi Elektrik Devreleri Elektriksel potansiyel kavramı Potansiyel fark, akım ve direnç kavramları arasındaki ilişki Dirençlerin bağlanma şekillerinin akıma etkisi […]

2016-2017 Fizik 10. Sınıf Proje Ödevi Konuları

1– Basınç ve kaldırma kuvveti 2- Elektrik ve manyetizma 3- Elektrostatik 4- Elektrik motoru yapımı 5- Kirchoffun akımlar ve gerilimler kanunu 6- Deney ve simülasyonlar kullanılarak snell yasasını inceleme 7- Mıknatıslar arası manyetik kuvvet 8-Elektroskop yapımı 9-Su dalgaları 10-Yay dalgaları 11- Stroboskop yapımı 12-Deprem dalgaları ses dalgaları,rezonans etkilerini deney ve simülasyonlardan yararlanarak gözlemleme 13- Göz […]

10. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

4-Boyutları 12 metre x 20 metre olan bir uzay aracı hangi hızda ve doğrultuda hareket ettiği takdirde kare şeklinde görüleceğini bulunuz. 5-Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. a) Bir iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı ………………………… olarak adlandırılır. b) Siyah cisim ışıması, enerjinin ……………………………… olduğunu kanıtlamıştır. c) Dünya ………………………….. referans […]

10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

Soru…2 I.soru: Nötr haldeki cam çubuk ile ipek bez bir birine sürtüldüğünde nasıl yüklenirler? Cevap: Cam çubuk (+),İpek bez(-) yüklenir. II.soru: Bir birine dokundurulan cisimlerin son durumdaki yüklerinin işareti nasıl olur? Cevap: Dokundurulan cisimlerin yüklerinin işareti aynı olur. III.soru: Yarıçapları farklı iki küre birbirine dokundurulduğunda yükleri nasıl paylaşırlar. Cevap: Yarıçapları ile ters orantılı olarak paylaşırlar. […]

10. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1.soru—Aşağıda verilenlerin karşısındaki boşluğa hangi alet kullanılarak ölçüldüğünü yazınız. Barometre  ……………………. Kapalı kaplardaki gaz basıncı ……………………. Herhangi bir yerin denizden yüksekliği……………………. Denizlerin derinliği …………………….   2.soru— Aşağıdaki boşlukları verilen uygun kelimelerle doldurunuz. Paskal ilkesi Açık hava basıncı Tansiyon Piezoelektrik Akışkan   a) Açık hava kuvvetinin yüzey alanına dik olarak düşen miktarına……………. denir. b) Sıvının serbest […]