Fizik | Tüm Dersler

Fizik

2017-2018 12. Sınıf Fizik Konuları ( Fen Lisesi)

12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket 12.1.1.1. Düzgün çembersel hareketi açıklar. a. Düzgün çembersel harekette periyot, frekans, çizgisel hız ve açısal hız kavramları birbirleriyle ilişkilendirilir. b. Öğrencilerin düzgün çembersel harekette çizgisel hız vektörünü çember üzerinde iki farklı noktada çizerek merkezcil ivmenin şiddetini bulmaları ve yönünü göstermeleri sağlanır. 12.1.1.2. Düzgün çembersel harekette merkezcil ivmeye sebep olan kuvvet ile cismin kütlesi, çizgisel hızı ve ... Devamını Oku »

2017-2018 11. Sınıf Fen Lisesi Fizik Konuları

11.1.1. Vektörler 11.1.1.1. Vektörlerin özelliklerini açıklar. Vektörlerin bir referans noktasına göre cisimlerin konumlarını bildirmek için kullanıldığı vurgulanmalıdır. 11.1.1.2. İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 11.1.1.3. Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. Paralel kenar ve uç uca ekleme yöntemleri kullanılmalıdır. 11.1.1.4. Bir vektörü kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 11.1.1.5. Kartezyen koordinat sisteminde vektörleri, birim vektör cinsinden ... Devamını Oku »

2017-2018 10. Sınıf Fizik Müfredatı ( Fen Lisesi)

Ünite 1 Elektrik ve Manyetizma Akım, potansiyel fark, direnç, Ohm Yasası, Joule Kanunu, manyetik alan Potansiyel Fark, Akım ve Direnç Potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenler İletken direncinin sıcaklığa bağlı değişimi Elektrik Devreleri Elektriksel potansiyel kavramı Potansiyel fark, akım ve direnç kavramları arasındaki ilişki Dirençlerin bağlanma şekillerinin akıma etkisi Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma ... Devamını Oku »

2017-2018 9. Sınıf Fizik Konuları (Fen Lisesi)

Ünite 1 Fizik Bilimine Giriş Fizik biliminin evrendeki olayların anlaşılmasındaki önemi Fiziğin amacı Fiziğin alt dalları ve bu dalların uygulama alanları Fizik bilimini diğer disiplinlerle ve teknoloji ile ilişkisi Fiziğin temel bilimler ve sanatla ilişkisi Ses, renk ve perspektif Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemi Fiziksel nicelikleri Ölçme ve ölçülebilir değişkenlerde bir standart kullanılmasının gerekliliği Ölçmede hata kaynakları Günlük hayatta ... Devamını Oku »

2016-2017 12. Sınıf Fizik Müfredatı

1. ÜNİTE: MADDE VE ÖZELİKLERİ Otomobiller ve Termodinamik Güneş Ocağı . Su Döngüsü 2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET Fayton Adrenalin Dinamometre Sıvı Yakıtlı Motorlar Sarkaçlı Duvar Saati 3. ÜNİTE: ELEKTRİK VE ELEKTRONİK Ağır İş Makineleri Dinamo ve Jeneratör Hoparlör Transformatör Yarım Dalga Doğrultucusu 4. ÜNİTE: DALGALAR Newton Teleskobu Gökkuşağı Okçu Balıkları Işıkla Resim Çizen Araç : Fotoğraf Makinesi Gökyüzü Neden ... Devamını Oku »

2016-2017 11. Sınıf Fizik Konuları

1. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET VEKTÖRLER Vektörlerin özellikleri Kartezten (dik) koordinat sisteminde vektör çizimi Vektörlerin bileşkesinin bulunması Vektörlerin kartezyen koordinat sistemindeki bileşenleri BAĞIL HAREKET Sabit hızlı iki cismin birbirine göre hareketi Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketi NEWTON’UN HAREKET YASALARI Cismin üzerindeki net kuvvet Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi Sürtünmeli yüzeylerde hareket BİR BOYUTTA SABİT İVMELİ HAREKET Bir boyutta ... Devamını Oku »

2016-2017 10. Sınıf Fizik Müfredatı

1. ÜNİTE BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ Katılarda ve Durgun Sıvılarda Basınç Kavramı Akışkanlarda Akış Hızı ile Akışkan Basıncı Arasındaki İlişki Durgun Akışkanların Cisimlere Uyguladığı Kaldırma Kuvveti 2. ÜNİTE ELEKTRİK YÜKLERİ Elektrik Yüklerinin Özellikleri Elektrikle Yüklenme Olayı Elektriklenen İletken ve Yalıtkanlarda Yüklü Parçacıkların  Hareketi ve Yük Dağılımı Yüklü Cisimler Arasındaki Etkileşim ÖĞRENDİKLERİMİZİ DEĞERLENDİRELİM AKIM, POTANSİYEL FARK, DİRENÇ Elektrik Akımı, Direnç ve ... Devamını Oku »

2016-2017 9. Sınıf Fizik Konuları

Ünite 1. Fizik Bilimine Giriş  1. Bölüm: Fizik Nedir?  Fizik Bilimi Neleri İnceler?  Fiziğin Tarihsel Gelişimi      Neden Fizik Öğrenmeliyiz? 2. Bölüm: Bilimsel Yöntem  Bilimsel Yöntemler  Fizikte Matematik  Fizikte Modelleme  3. Bölüm: Fiziksel Büyüklükler ve Ölçme  Fizikte Ölçme  Vektörel ve Skaler Büyüklükler Ölçmede Hata  Ünite 2. Madde ve Özellikleri 1. Bölüm: Madde ve Özkütle  Kütle ve Hacim Kütle Hacim ... Devamını Oku »

2016-2017 11. Sınıf Fizik Proje Ödevi Konuları

1-Denge koşullarını günlük hayatta kullanılan basit makinelere uygulama(Basit makine üzerinde denge koşullarını gösterme) 2-Momentumun korunumunun günlük hayatta kullanımı ile ilgili proje yapılması 3-eğik atışta menzil uzaklığının açıyla olan ilişkisini gösteren proje yapımı 4- Kuvvet ve hareket ünitesi ile ilgili kavramların simülasyon ve videolarla hazırlanması 5-Roket modeli yapımı 6-Kondansatör çeşitlerini araştırarak günlük hayattaki kullanım alanlarına örnekler verme. 7-Elektrik motoru ve dinamonun ... Devamını Oku »

2016-2017 Fizik 10. Sınıf Proje Ödevi Konuları

1– Basınç ve kaldırma kuvveti 2- Elektrik ve manyetizma 3- Elektrostatik 4- Elektrik motoru yapımı 5- Kirchoffun akımlar ve gerilimler kanunu 6- Deney ve simülasyonlar kullanılarak snell yasasını inceleme 7- Mıknatıslar arası manyetik kuvvet 8-Elektroskop yapımı 9-Su dalgaları 10-Yay dalgaları 11- Stroboskop yapımı 12-Deprem dalgaları ses dalgaları,rezonans etkilerini deney ve simülasyonlardan yararlanarak gözlemleme 13- Göz kusurları ,ve kusurların giderilmesinde kullanılan ... Devamını Oku »