Kategori: Fizik

fizik dersi konuları, fizik 2. dönem konuları, fizik yazılısı, 2014, 2015, fizik testi çöz, fizik çalış

2017-2018 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı

( Boşluk doldurma, doğru ,yanlış ve test soruları 4 puandır)( 10 soru) 1-)Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların karşısına (D) , Yanlış olanlara(Y) yazınız. a) Yer değiştirme, vektörel bir büyüklüktür [ ] b) Bir hareketlinin aldığı yol, daima yer değiştirmesine eşittir. [ ] c) Başladığı yere geri dönen cismin yer değiştirmesi sıfırdır[ ] d) Bir hareketlinin aldığı […]

2017-2018 10. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Yazılı

15 -Aşağıdaki cümlelerde doğru olana “D”, yanlış olana “Y” şeklinde değerlendiriniz. (10 puan) a. ( ) Sıvıların üzerindeki basınç artarsa kaynama noktası artar. b. ( ) Kibrit kutusu hangi yüzey üzerine konursa konulsun tabana yaptığı basınç aynı kalır. c. ( ) Kaldırma kuvveti cismin ağırlığından büyük ise cisim sıvıda yüzer. d. ( ) Yüksüz bir […]

2017-2018 9. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Yazılı

3. Aşağıdaki olaylardan kaç tanesi fizik bilimi ile açıklanabilir?(8P) • Gel – git oluşumu Hortum oluşumu • Gökkuşağının oluşması • Şimşek çaktıktan sonra gök gürültüsünün oluşumu • Güneş’in ve Ay’ın parlak gözükmesi 4. Fizik biliminin bir alt alanı olan optik ışığın yansıması, kırılması ve gölge oluşumu gibi olayları inceler. Buna göre, (8P) • Cisimlerin renkli […]

2017 Fizik Öğretmeni Maaşı

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Fizik Öğretmeni Maaş tablosu aşağıda verilmiştir. Bir Fizik Öğretmeni haftalık 30 saat derse giriyorsa aşağıdaki maaşa ek olarak 800-900 Tl lik ek ders ücreti de almaktadır. Ayrıca Fizik Öğretmenleri Destekleme ve Yetiştirme kursları kapsamında kurs açarak ders başı ortalama 22 tl lik bir ücretle kurs da verebilirler. Derece/Kademe Hizmet Yılı Aylık Net […]

2017-2018 12. Sınıf Fizik Konuları ( Fen Lisesi)

12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket 12.1.1.1. Düzgün çembersel hareketi açıklar. a. Düzgün çembersel harekette periyot, frekans, çizgisel hız ve açısal hız kavramları birbirleriyle ilişkilendirilir. b. Öğrencilerin düzgün çembersel harekette çizgisel hız vektörünü çember üzerinde iki farklı noktada çizerek merkezcil ivmenin şiddetini bulmaları ve yönünü göstermeleri sağlanır. 12.1.1.2. Düzgün çembersel harekette merkezcil ivmeye sebep olan kuvvet ile […]