Kategori: 10. Sınıf Dil ve Anlatım

10. sınıf Dil ve Anlatım konuları, 10. sınıf Dil ve Anlatım testleri, 10. sınıf Dil ve Anlatım soruları, 10. sınıf Dil ve Anlatım müfredatı, 10. sınıf Dil ve Anlatım yazılı

2017-2018 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

1. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir? A) Oğuz Kağan Destanı B) Bozkurt Destanı C) Türeyiş Destanı D) Timur Destanı E) Alp Er Tunga Destanı 2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? A) Ürünler anonimdir. B) Dil, yabancı etkilerden uzaktır. C) Genellikle yarım kafiye kullanılır. D) Ölçü, hece ölçüsüdür. E) Bütün güzelliğine […]

2017-2018 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı

Ünite 1 HİKÂYE 1. Dede Korkut Hikâyeleri’nden bir örnek 2. Bir halk hikâyesi 3. Tanzimat Dönemi’nden bir hikâye 4. Milli Edebiyat Dönemi’nden iki hikâye Dilbilgisi Konuları : Kelime Türleri: *İsim *Sıfat * Zamir * İsim, sıfat ve zamirlerin özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı Ünite 2 ŞİİR 1. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk şiirinden […]

2016-2017 10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı

1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise ( D ), yanlış ise ( Y ) yazınız. ( ) Münazarada “düşüncesini iyi savunan” kazanır. ( ) Soyut temalar çeşitli yollarla sınırlandırılıp somutlaştırılarak tema haline getirilir. ( ) Metinin anlatımında duraklamaya yol açacak hiçbir unsura yer verilmemesine açıklık denir. ( ) Bir yazıya başka bir yazarın yazısından […]

2016-2017 10. Sınıf Dil ve Anlatım Müfredatı

1.Ünite Sunum, Tartışma, Panel 2.Ünite Anlatım Özellikleri Anlatıma Hazırlık Anlatımda tema ve konu Anlatımda sınırlandırma Anlatımın ve anlatıcının amacı Anlatımda anlatıcının tavrı Anlatımın temel özellikleri Anlatımın oluşumu Anlatım türlerinin sınıflandırılması 3.Ünite Anlatım türleri Öyküleyici – Hikaye Edici Anlatım – İsim Betimleyici – Tasvir Edici Anlatım – Sıfat Coşku ve heyecana bağlı anlatım – Lirik – […]

10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1. Aşağıdakilerden hangisi lirik anlatımda kullanılmaz ? (5 puan) A) Mecaz anlamlı sözcükler B) Öznel ifadeler C) Zıt anlamlı sözcükler D) Doğrudan bilgi aktaran ifadeler E) Soyut anlamlı sözcükler Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı ilerle! Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan 2. Bu […]

10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

1. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.(10 puan) Bir duyguyu, bir düşünceyi, bit konuyu sözlü veya yazılı olarak bildirmeye …………………………..denir. Buna hazırlık sürecinde şunlardan yararlanılır: (1)……………………………….. belirleme,(2)…………………………yapma,(3)…………………………. yapma,(4)…………………………………koyma,(5)……………………… çıkarma. Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenemesine ……………………..………..denir. Hakkında konuşulan, üzerinde söz söylenen yazı yazılan bir olay, düşünce […]

Dil ve Anlatım 10. Sınıf Destekleme Kursu Yıllık Planı

Dil ve Anlatım dersi her sınıf seviyesinde olduğu gibi 10. sınıflar seviyesinde de önemli bir ders olma özelliğini korumaktadır. Bu dersten destekleme kursu açmak isteyen öğretmenler aşağıdaki planı kullanarak derslerini düzenleyebilirler. [button color=”red” size=”small” link=”http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/yp/yp_635778280093443549.pdf” target=”blank” ]10. Sınıf Dil ve Anlatım Takviye Kursu Planı[/button]

2015-2016 10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı

2015-2016 eğitim öğretim yılı 1. dönem 10. Sınıf dil ve anlatım dersi 1. yazılısı hazır olduğunda aşağıdaki bağlantıdan indirilebilecektir. Dosya yüklendiğinde bağlantı aktif hale gelecektir. [button color=”red” size=”small” link=”http://www.tumdersler.net” target=”blank” ]2015-2016 10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı ( Aktif Değil )[/button] Diğer Yazılılar: [button color=”red” size=”small” link=”http://www.tumdersler.net/2015-2016-9-sinif-dil-ve-anlatim-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 9. Sınıf Dil […]

2015-2016 10. Sınıf Dil ve Anlatım Performans Konuları

2015-2016 10. Sınıf Dil ve Anlatım Performans Ödevi Konuları 1. Atatürk ile ilgili sunum hazırlama. 2. Türk dilinin yabancı kelimeler karşısındaki duruşu ve yapılması gerekenler. 3. Farklı temalarda şiir antolojileri oluşturma. 4. Farklı metinler seçilip anlatım türlerinin gösterilmesi(dosya halinde) 5. Günümüzde yaygın olarak kullanılan anlatım bozukluklarının derlenmesi. 6. Betimleyici tarzda yazılan metinlerde sıfatların çeşitleriyle birlikte […]

10. Sınıf Dil ve Anlatım Proje Ödevi Konuları 2015-2016

SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ PROJE KONULARI 2015-2016   Anlatıma hazırlanma,anlatımda tema ve konu, sınırlandırma konularında bilgi toplama. •   Anlatımın ve anlatıcının amacı ile anlatıcının tavrı hakkında bilgi toplama. •   Anlatımın özellikleri ve oluşumu hakkında bilgi toplama. •   Öyküleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Öyküleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulma. •   Belirlenen bir metin üzerindeki isimleri ve isimlerin çeşitlerini bulabilme. […]