Kategori: Dil ve Anlatım

dil anlatım konuları, dil anlatım konu anlatımı, dil anlatım yazılısı, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2017-2018 12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

1. Cumhuriyet’in ilanından sonra pek çok alanda inkılap yapılmıştır. Bunlardan beş tanesini yazınız.(10 p) 2. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının özellikleri hakkında üç maddelik bilgi veriniz.(10 p) Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 2017-2018 9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. […]

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

5.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.10p Tanzimat edebiyatının ilk şairleri …………………………………ve ………………………………dir Tanzimat edebiyatını ilk üç sanatçısı ……………………………dır ilk resmi gazetemiz ………………………………dir İlk edebi romanımız…………………………………………………dır. ilk modern sözlük ve yazarı……………………………………………………dır. ilk yerli tiyatro …………………….dır ilk yerli hikaye …………………….dir İlk eleştiri ………………………………………..dır. İlk özel gazetemiz ………………………………………….dır. ilk yerli romanımız ……………………………dır. Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar […]

2017-2018 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

1. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir? A) Oğuz Kağan Destanı B) Bozkurt Destanı C) Türeyiş Destanı D) Timur Destanı E) Alp Er Tunga Destanı 2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? A) Ürünler anonimdir. B) Dil, yabancı etkilerden uzaktır. C) Genellikle yarım kafiye kullanılır. D) Ölçü, hece ölçüsüdür. E) Bütün güzelliğine […]

2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

1. “Edebiyat” ne demektir? Açıklayınız. 10p Cevap: Edebiyat; duygu, düşünce, hayal ve gözlemleri dilin imkanları ölçüsünde sözlü ya da yazılı ifade etme sanatıdır. 2. “Edebiyat ve gerçeklik” konusunu, tarih bilminden yararlanılarak yazılmış bir edebî eserden hareketle açıklayınız.( Küçük Ağa, Yorgun Savaşçı, Ateşten Gömlek, Muhteşem Yüzyıl gibi eserleri dikkate alınız.) 10p Cevap: Edebiyat gerçekliği, tarihi bir […]

2017 Edebiyat Öğretmeni Maaşı

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Maaş tablosu aşağıda verilmiştir. Bir Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni haftalık 30 saat derse giriyorsa aşağıdaki maaşa ek olarak 800-900 Tl lik ek ders ücreti de almaktadır. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Destekleme ve Yetiştirme kursları kapsamında kurs açarak ders başı ortalama 22 tl lik bir ücretle kurs […]

2017-2018 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı

Ünite 1 HİKÂYE 1. 1980 sonrası dönemde yazılmış dört hikâye 2. Küçürek hikâye örnekleri Ünite 2 ŞİİR 1. Yedi Meşale Topluluğu’ndan bir şiir 2. Toplumcu eğilimleri yansıtan bir şiir 3. Cumhuriyet döneminden mistik yönelimleri yansıtan bir şiir 4. Cumhuriyet dönemi bağımsız şairlerinden üç şiir 5. Garip şiirinden bir örnek 6. Mavi Hareketi’nden bir şiir 7. İkinci Yeni […]

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

Ünite 1 HİKÂYE 1. Cumhuriyet döneminde (1923-1940) yazılmış iki hikâye 2. Cumhuriyet döneminde (1940-1980) yazılmış üç hikâye Dilbilgisi Konuları: Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme Ünite 2 ŞİİR 1. Tanzimat Dönemi’nden iki şiir 2. Servetifünun Dönemi’nden iki şiir 3. Fecriati topluluğundan bir şiir 4. Millî Edebiyat Dönemi’nden üç şiir 5. Cumhuriyet’in ilk döneminden hece […]

2017-2018 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı

Ünite 1 HİKÂYE 1. Dede Korkut Hikâyeleri’nden bir örnek 2. Bir halk hikâyesi 3. Tanzimat Dönemi’nden bir hikâye 4. Milli Edebiyat Dönemi’nden iki hikâye Dilbilgisi Konuları : Kelime Türleri: *İsim *Sıfat * Zamir * İsim, sıfat ve zamirlerin özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı Ünite 2 ŞİİR 1. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk şiirinden […]

2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

Ünite 1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1. İletişim (Tıkla-Çalış) 2. Dil ve kültür arasındaki ilişki (Tıkla-Çalış) 3. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri 4. Türk edebiyatının dönemleri 5. Türkçenin tarihî gelişim dönemleri 6. Bilim ve sanatın amaç ve yöntemleri 7. Metinlerin sınıflandırılması 8. Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yeri 9. Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisi 10. Edebî metinlerin […]

2016-2017 12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı

1. Fabl nedir? Özelliklerinden 5 tanesini yazınız. (15 P) Sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum öykülerdir. – Kahramanlar genellikle hayvanlardır. – Teşhis ve intak sanatlarından yaralanılır. – Yer ve zaman belli değildir. – Sonunda bir ahlak dersi vermesi yönünden masallardan ayrılır. -Manzum veya mensur olarak yazılabilir. [button color=”orange” size=”small” link=”http://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=238bd4d4fabe81e09f46f7c395b51895″ target=”blank” ]TIKLA – İNDİR[/button] […]