Dil Ve Anlatım | Tüm Dersler

Dil ve Anlatım

2017-2018 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı

Ünite 1 HİKÂYE 1. 1980 sonrası dönemde yazılmış dört hikâye 2. Küçürek hikâye örnekleri Ünite 2 ŞİİR 1. Yedi Meşale Topluluğu’ndan bir şiir 2. Toplumcu eğilimleri yansıtan bir şiir 3. Cumhuriyet döneminden mistik yönelimleri yansıtan bir şiir 4. Cumhuriyet dönemi bağımsız şairlerinden üç şiir 5. Garip şiirinden bir örnek 6. Mavi Hareketi’nden bir şiir 7. İkinci Yeni şiirinden bir örnek 8. Hisar ... Devamını Oku »

2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

Ünite 1 HİKÂYE 1. Cumhuriyet döneminde (1923-1940) yazılmış iki hikâye 2. Cumhuriyet döneminde (1940-1980) yazılmış üç hikâye Dilbilgisi Konuları: Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme Ünite 2 ŞİİR 1. Tanzimat Dönemi’nden iki şiir 2. Servetifünun Dönemi’nden iki şiir 3. Fecriati topluluğundan bir şiir 4. Millî Edebiyat Dönemi’nden üç şiir 5. Cumhuriyet’in ilk döneminden hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir Ünite ... Devamını Oku »

2017-2018 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı

Ünite 1 HİKÂYE 1. Dede Korkut Hikâyeleri’nden bir örnek 2. Bir halk hikâyesi 3. Tanzimat Dönemi’nden bir hikâye 4. Milli Edebiyat Dönemi’nden iki hikâye Dilbilgisi Konuları : Kelime Türleri: *İsim *Sıfat * Zamir * İsim, sıfat ve zamirlerin özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı Ünite 2 ŞİİR 1. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu 2. ... Devamını Oku »

2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

Ünite 1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1. İletişim 2. Dil ve kültür arasındaki ilişki 3. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri 4. Türk edebiyatının dönemleri 5. Türkçenin tarihî gelişim dönemleri 6. Bilim ve sanatın amaç ve yöntemleri 7. Metinlerin sınıflandırılması 8. Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yeri 9. Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisi 10. Edebî metinlerin özellikleri Dilbilgisi Konuları: Ses Bilgisi : Türkçenin ... Devamını Oku »

2016-2017 12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı

1. Fabl nedir? Özelliklerinden 5 tanesini yazınız. (15 P) Sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum öykülerdir. – Kahramanlar genellikle hayvanlardır. – Teşhis ve intak sanatlarından yaralanılır. – Yer ve zaman belli değildir. – Sonunda bir ahlak dersi vermesi yönünden masallardan ayrılır. -Manzum veya mensur olarak yazılabilir. Şunlar da ilginizi çekebilir: Devamını Oku »

2016-2017 11. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı

2 ) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız ( 14 p ) 1. Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde dil,………………….………………. işleviyle kullanılır. 2. Yazılış amaçları, gerçeklikle ilişkileri ve kullanılan dilin işlevi bakımından metinler…….………………………………..ve …………………………………olmak üzere iki gruba ayrılır. 3. …………………….. metinleri göstermeye bağlı metinler grubunda yer alır. 4. Biyografisi yazılacak kişinin hayat hikâyesi ………………………………. bir sıraya göre verilmelidir. ... Devamını Oku »

2016-2017 10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı

1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise ( D ), yanlış ise ( Y ) yazınız. ( ) Münazarada “düşüncesini iyi savunan” kazanır. ( ) Soyut temalar çeşitli yollarla sınırlandırılıp somutlaştırılarak tema haline getirilir. ( ) Metinin anlatımında duraklamaya yol açacak hiçbir unsura yer verilmemesine açıklık denir. ( ) Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parçaya alıntı denir. ( ... Devamını Oku »

2016-2017 9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı

1-aşağıda verinlen ses simgelerinin bugünkü kullanış biçimlerini karşılarına yazınız.(10p.) kulgak……………… kangı………………. edgü……………….. kadgu………………   2-‘Gönderici’, ‘Alıcı’, ‘Bağlam’ kavramlarını açıklayınız.(10p.) 3- Yazı dili nedir? açıklayınız.(10p.)     Şunlar da ilginizi çekebilir: Devamını Oku »

2016-2017 12. Sınıf Dil ve Anlatım Müfredatı

I. Ünite: SANAT METİNLERİ Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Sanat Metinleri 1. Fabl 2. Masal 3. Hikâye (Öykü) 4. Roman 5. Tiyatro (Oyun) 6. Şiir II. Ünite: SÖZLÜ ANLATIM 1. Konferans 2.Açık Oturum 3. Sempozyum 4. Forum 5. Münazara III. Ünite: BİLİMSEL YAZILAR Şunlar da ilginizi çekebilir: Devamını Oku »

2016-2017 11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

1.Ünite Metinlerin sınıflandırılması 2.Ünite Öğretici metinler Mektup Günlük (Günce ) Anı ( Hatıra ) Biyografi ( Hayat Hikayesi ), Otobiyografi Gezi yazısı (Seyehatname ) Sohbet ( Söyleşi ) Haber Yazıları Fıkra Deneme Makale Eleştiri ( Tenkit ) 3.Ünite Sözlü Anlatım Röportaj Mülakat ( Görüşme ) Söylev ( Hitabet, Nutuk ) Şunlar da ilginizi çekebilir: Devamını Oku »