Coğrafya | Tüm Dersler

Coğrafya

2017-2018 12. Sınıf Coğrafya Müfredatı

Ünite 1 DOĞAL SİSTEMLER Doğa olaylarının ekstrem durumları ve etkileri Doğal sistemlerdeki değişimler Gelecekte, doğal sistemlerdeki değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki olası sonuçları Çölleşme ve çölleşmeye karşı alınması gereken önlemler Kyoto Protokolü Ünite 2 BEŞERİ SİSTEMLER Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata etkileri Şehirleşme, göç ve sanayileşmenin toplumsal etkileri Hoşgörü ve dayanışmanın gerekliliği Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek ... Devamını Oku »

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Konuları

Ünite 1 DOĞAL SİSTEMLER Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörler Ekosistemi oluşturan unsurlar Madde döngüleri ve enerji akışı Azot, karbon, su ve besin döngüleri İnsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen ve su döngülerine olan etkileri Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişi Su döngüsü ve dünyadaki su varlığının doğal sistemlerin işleyişi üzerindeki etkileri Ramsar Sözleşmesi Türkiye’deki sulak alanların endemik zenginliğinin önemi ve korunmasının ... Devamını Oku »

2017-2018 10. Sınıf Coğrafya Müfredatı

Ünite 1 DOĞAL SİSTEMLER Dünya’nın tektonik oluşumu Dünyanın iç yapısı Levha tektoniği kuramı Türkiye’nin tektonizması Jeolojik zamanların özellikleri Jeolojik zamanların adlandırılması Kayaçların özellikleri Kayaçların kullanım alanları İç kuvvetlerin yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisi Türkiye’deki faylar, levha hareketleri ve depremler arasındaki ilişki Dış kuvvetler Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisi Türkiye’deki ana ... Devamını Oku »

2017-2018 9. Sınıf Coğrafya Konuları

Ünite 1 DOĞAL SİSTEMLER Doğa ve insan etkileşimi Doğa-insan etkileşiminde insanların doğaya karşı göstermesi gereken duyarlılık Coğrafyanın konuları ve bölümlenmesi Coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinler Coğrafya biliminin gelişimi Coğrafya biliminin önemi Mutlak ve göreceli konum Türkiye’nin konumu Haritayı oluşturan unsurlar Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikler Haritacılık tarihinde önemli olan Türk ve Müslüman bilim adamları Coğrafî Bilgi Sistemleri (CBS) ve uzaktan ... Devamını Oku »

2016-2017 12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1. Yazılı

S-4) Her bölge kendi içerisinde farklı özellikler gösteren bölümlere ayrılır. Örneğin Marmara Bölgesinde Ergene bölümünde düz alanlar geniş yer tutarken Yıldız dağları bölümünde dağlık alanlar yer alır. Yukarıdaki paragrafta coğrafi bölgeleri oluşturan unsurlardan hangisi üzerinde durulmaktadır? A)Ekonomi B)Yer şekilleri C) İklim D)Bitki örtüsü E)Nüfus   S-5) Bir limanın büyüyüp gelişmesi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) Hinderlandın geniş olması ... Devamını Oku »

2016-2017 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1. Yazılı

9. İnsanların; topraktan ya da denizden bir şeyler üretmek veya elde etmek şeklindeki ekonomik faaliyetlerine birincil faaliyet, ham maddelerin işlenmesi ve değerli ürünlere dönüştürülmesi şekline ikincil faaliyet, insanlara hizmet etme şeklindeki ekonomik faaliyetlerine ise üçüncül faaliyet denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sıra ile birincil, ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlere örnek gösterilebilir? A) Madencilik – turizm – sanayi B) Sanayi – ... Devamını Oku »

2016-2017 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1. Yazılı

7)Metamorfizmaya uğrayan kayaçlar(başkalaşım kayaçları) hangi iki etki nedeniyle başkalaşıma uğramışlardır? 8)Toprak oluşumunu etkileyen faktörleri yazınız. 9)Göl sularının kimyasal özelliklerini(acı,tatlı,tuzlu vb) etkileyen faktörleri yazınız. 10)Fosiller hangi tür kayaçlar içinde bulunur?Nedeniyle birlikte açıklayınız. Şunlar da dikkatinizi çekebilir: Devamını Oku »

2016-2017 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1. Yazılı

11-) Aşağıdakilerden hangisi sadece SİYASİ(MÜLKİ İDARİ) haritalardan yararlanarak tespit edilebilir? A) Coğrafi konum B)Yön bulma C) Gerçek alan D) İl, ilçe, köy sınırları E) yükselti   12-) Tarama yöntemiyle çizilen bir haritada bazen taramalar seyrek, çizgiler uzun ve incedir. Bazen de taramalar sık çizgiler kısa ve kalındır. Bu durum aşağıdakilerden en çok hangisi ile ilişkilidir? A) Haritası çizilen bölgenin genişliği ... Devamını Oku »

2016-2017 9. Sınıf Coğrafya Konuları

1. Bölüm Doğa ve İnsan Doğal unsurlar İnsan, doğa ve coğrafya Muhteşem dörtlü 2. Bölüm Harita Bilgisi Haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleri Projeksiyon tipleri Haritalarla yolculuk Paralel ve Meridyenler İzohipsler 3. Bölüm Yerkürenin Şekli ve Hareketleri Yerkürenin şekli Yerkürenin hareketleri Mevsimler ve mevsimlerin oluşumu İklim kuşakları 4. Bölüm Atmosfer ve İklim Atmosfer Hava durumu ve iklim İklim elemanları Sıcaklık Basınç Rüzgarlar ... Devamını Oku »

2016-2017 Coğrafya Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR: 1. 2016-2017 Eğitim öğretim yılı sene başı coğrafya öğretmenleri zümre toplantısı Baş Öğretmen Atatürk, O’nun silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş Türk büyüklerinin ve görevinin başında şehit düşen öğretmenlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşımız okundu. 2. Belirtilen gün ve saatte Okul Müdürü …………………….. ve Coğrafya Öğretmeni …………………………toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. ... Devamını Oku »