Kategori: Coğrafya

coğrafya konuları, coğrafya 2. dönem konuları, coğrafya yazılısı, coğrafya soru çöz, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2017-2018 Coğrafya Sene Sonu Zümre

ZÜMREDEN BİR BÖLÜM 7- Söz alan,Zümre Başkanı ……………………..konuların bitiminde verilen ödevlerin çoğunlukla düzenli olarak yapıldığını söyledi. Yıllık ödevler de zümrede alınan kararlar doğrultusunda belirlenen tarihte verilmiş ve belirlenen tarihte toplanmış olup değerlendirildiğini ifade etti, Öğrencilerin üstün gayretleriyle yıllık ödevleri yaptıklarını ifade ettiler. 8- Diğer zümre öğretmenleriyle yapılan işbirliği sonucunda olumlu sonuçlar alınmıştır. Öğrencilerin anlamakta güçlük […]

2017-2018 12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı

31. Türkiye’de bölgesel kalkınma projelerinde, kaynakların öncelikle bölgenin avantajlara sahip olduğu sektör ve mekanlar için kullanılması planlanmaktadır. Buna göre, Doğu Anadolu Projesi’nde kaynakların öncelikle aşağıdaki alanlardan hangileri için kullanılması daha uygun olur? A) Ulaşım B) Turizm C) Ormancılık D) Sanayi E) Tarım ve hayvancılık 32. Jeopolitikte etkili olan unsurlar, değişen ve değişmeyen unsurlar olmak üzere […]

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı

Kürede çıkarılan………….. madeni,………………….tesislerinde işlenir. 1-Yukarıdaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelecektir? A)Krom-Kastomonu B)Bakır-Samsun C)Demir-Karabük D)Linyit-Samsun E)Bor-Bursa 2-Ülkemizin her bölgesinde bulunan sanayi kolu aşağıdakilerden hangisidir? A)Petro-Kimya B)İlaç C)Dokuma D)Çimento E)Demir-Çelik 3-Kıyıda yer alan illerimiz dışında iç bölgede kurulan tek Kağıt fabrikamız aşağıdaki illerden hangisinde yer alır? A)Afyon B)Uşak C)Isparta D)Karaman E)Kahramanmaraş YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN. […]

2017-2018 10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı

1- Maki bitki örtüsü nedir? Açıklayınız ve beş örnek veriniz. (10) 2- Toprak oluşumu nasıl gerçekleşir? Açıklayınız . (10) 3- Akdeniz iklimini yıllık-yaz-kış sıcaklıkları, yağış miktarı ve yağış rejimine göre açıklayınız. (10) 4- Türkiye’de ormanların kapladığı alanın az olmasının sebeplerini açıklayınız. (10) 5- Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız.(Her madde 4 puandır) > Hava tahmini için […]

2017-2018 9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı

1) Aşağıdaki boş bırakılan yerleri, cümleyi doğru olarak tamamlayacak kelimelerle doldurunuz. a) Zonguldak çevresindeki taşkömürü yatakları ……. Jeolojik zamanda oluşmuştur. b) Akarsuyun doğduğu yere ……………………………, denize veya göle ulaştığı yere ise …………………………… adı verilir. c) Kış mevsiminde ………………………………………… yüksek basıncı zayıf olduğunda İzlanda alçak basıncı etkili olur. d) Yanardağın tepesindeki çukur alana …………………………………………… denir. e) […]

2017-2018 12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı

AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARINA D, YANLIŞ OLANLARIN YANINA Y HARFİNİ YAZINIZ. ( ) 16) Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ihraç ettiğimiz mallar içerisinde sanayi ürünleri birinci sırada yer almıştır. ( ) 17) Göreme ve Kapadokya Milli Parkı, dünya miras listesinde yer alan eserlerimizdendir. ( ) 18) Sanayi tesislerinin yoğun olduğu merkezlerde ticari faaliyetler hemen hemen yıl […]

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı

AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARINA D, YANLIŞ OLANLARIN YANINA Y HARFİNİ YAZINIZ. (1 PUAN) ( ) 1) Türkiye bakır üretiminde Dünya’da ilk sı¬rada yer alır. ( ) 2) Türkiye’de rüzgâr gücüyle çalışan santral¬lerin ilki İzmir’in Alaçatı beldesinde kurulmuştur. ( ) 3) Türkiye’de heyelan olaylarının çoğu kış aylarında meydana gelir. ( ) 4) Türkiye’deki sel ve taşkın […]

2017-2018 10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (2 PUAN) 1) Ülkemizdeki orojenik hareketlerle oluşan dağların başlıcaları …………………………… ve …………………………… dağlarıdır. 2) …………………………… ……………………………, Kızılırmak Nehri’nin ağız kısmında oluşmuştur. 3) Güneydoğu Anadolu’daki en önemli volkanik dağ ……………………………’dır. 4) Akarsular tarafından derin olarak parçalanmış, hafif engebeli olabilen, ancak genelde yüksek ve geniş olan düzlüklere …………………………… adı […]

2017-2018 9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (2 PUAN) 1) ……………  Yer’e en yakın katman olup atmosferdeki gazların % 75’ini bulundurur. 2) Herhangi bir yerin ya da yamacın Güneş’e göre konumuna ……………  denir. 3) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık değerleri azalır. Bu duruma …………… etki­si denir. 4) Atmosferi oluşturan gazların yeryüzündeki cisimler üzerindeki ağırlığına […]

Buzullar Konu Anlatımı 9. Sınıf Coğrafya

BUZULLAR Soğuk iklim bölgelerinde veya soğuk yerlerde her yıl yağan karın üst üste birikerek kalın tabakalar oluşturur. Oluşan bu tabakaların alttaki tabakayı sıkıştırmasıyla buzullar meydana gelir BUZUL ÇEŞİTLERİ Takke buzulu Yüksek dağların zirvesini örter Örtü buzulu Geniş alana yayılır Sirk buzulu Yüksek yerlerdeki küçük çanakları dolduran buzullardır Vadi buzulu Belirli bir yatak boyunca akan aşağılara […]