Kategori: Coğrafya

coğrafya konuları, coğrafya 2. dönem konuları, coğrafya yazılısı, coğrafya soru çöz, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2017-2018 12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı

16.Dış ticaretle ilgili yükleme ve boşaltma imkânlarına göre, aşağıdaki liman kentlerini sıraya koymak gerekirse, bunlardan hangisi son sırayı alır? A) Sinop B) İzmir C) Antalya D) Samsun E) Mersin 17.Aşağıdakilerden hangisi nüfus projeksiyonları için söylenemez? A) Bölge,il veya daha küçük yerleşmeler bazında hazırlanabilir B) Demografik, matematik ve ekonomik yöntemlerle hazırlanır C) Gelişmiş ülkelerde uygulanmasına gerek […]

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı

1- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihraç ettiği madenlerden biridir? A) Krom B) Tungsten C) Nikel D) Petrol E) Mermer 2- Aşağıdaki yer altı zenginliklerinden hangisi metal sanayisinde kullanılmaz? A) Boksit B) Krom C) Bakır D) Fosfat E) Civa Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. […]

2017-2018 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı

1- Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi başkalaşım (metamorfik) kayaç grubu içerisindedir? A) Elmas B) Bazalt C) Kireçtaşı D) Andezit E) Granit 2- Modern anlamda ilk periyodik nüfus sayımları aşağıdaki ülkelerin hangisinde yapılmıştır,* A) Fransa B) Danimarka C) Rusya D) Hindistan E) Çin Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf […]

2017-2018 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı

14. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikleri arasında yer almaz? A) Paralellerin boyları birbirine eşittir. B) Başlangıç paraleli Ekvator’dur C) Ardışık iki paralel arası uzaklık 111 km’dir D) Paralellerin boyları kutuplara gidildikçe kısalır E) En büyük paralel Ekvator’dur. 15. Aşağıdakilerden hangisi farklı konumdaki iki yerin aynı boylamda olduğunun kesin kanıtıdır? A) Yerel saatlerinin aynı olması B) Doğal […]

12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

1-Küresel Isınma sonucu buzların eriyerek deniz seviyesinin yükselmesinden en çok etkilenecek Güneydoğu Asya ülkesi hangisidir?Küresel Isınmanın nedenlerinden 3 tanesini yazınız 1- 2- 3- 2-Kuraklık sonucunda bir yerde meydana gelebilecek doğa olaylarından beş (5) tanesini yazınız. 1- 2- 3- 4- 5- Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf Coğrafya […]

2017-2018 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1. Yazılı

2)Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir? A)Ticaret B)Endüstri C)Maden D)Turizm E)Mimari 3)Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik nüfus politikası uygulayan bir ülkenin aşağıdakilerden hangisini yapması uygundeğildir? A)Eğitim düzeyiniyükseltmek B)Evlenme yaşınıdüşürmek C)Sağlık hizmetleriniiyileştirmek D)Aile planlamasına önemvermek E)Kadınların iş hayatına katılımınıartırmak Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf […]

10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

4-) Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını parantez içerisine belirtiniz. (2X4=8 PUAN) *İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabakada biriken suların sondajla yüzeye çıkarılmasıyla artezyen kaynaklar oluşur( ) *Baykal, Lut ve Tanganika gölü dünyadaki başlıca volkanik oluşumlu göllerdir. ( ) *Yıl içerisinde su seviyesinde değişmeler olan akarsuların rejimi düzenlidir. ( ) *Isı değişimini ve Sıcaklık […]

2017-2018 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1. Yazılı

1-Aşağıda verilenlerden hangisi doğal unsurlar arasında Sayılamaz? A) Yağmur B) Toprak C) Kayaç D) Sıcaklık E) Yerleşme 2-Renklendirme yöntemi ile çizilmiş Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonların geniş alan kaplaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? A) Platoların geniş yer kaplaması B) Bozkır alanlarının fazla olması C) Yükseltinin fazla olması D) Dağların doğu – batı doğrultusunda uzanması E) Karstik […]

2017 Coğrafya Öğretmeni Maaşı

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Coğrafya Öğretmeni Maaş tablosu aşağıda verilmiştir. Bir Coğrafya Öğretmeni haftalık 30 saat derse giriyorsa aşağıdaki maaşa ek olarak 800-900 Tl lik ek ders ücreti de almaktadır. Ayrıca Coğrafya Öğretmenleri Destekleme ve Yetiştirme kursları kapsamında kurs açarak ders başı ortalama 22 tl lik bir ücretle kurs da verebilirler. Derece/Kademe Hizmet Yılı Aylık Net Maaş […]

2017-2018 12. Sınıf Coğrafya Müfredatı

Ünite 1 DOĞAL SİSTEMLER Doğa olaylarının ekstrem durumları ve etkileri Doğal sistemlerdeki değişimler Gelecekte, doğal sistemlerdeki değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki olası sonuçları Çölleşme ve çölleşmeye karşı alınması gereken önlemler Kyoto Protokolü Ünite 2 BEŞERİ SİSTEMLER Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata etkileri Şehirleşme, göç ve sanayileşmenin toplumsal etkileri Hoşgörü ve dayanışmanın gerekliliği Nüfus, yerleşme […]