Biyoloji | Tüm Dersler

Biyoloji

2017-2018 12. Sınıf Biyoloji Müfredatı

Ünite 1 Genden Proteine antibiyotik, antikodon, biyoetik, biyogüvenlik, biyoteknoloji, DNA ligaz, DNA parmak izi, DNA polimeraz, helikaz, DNA, gen terapisi, gen, genetik şifre, genetik danışmanlık, genetik mühendisliği, insülin, klonlama, kod, kodon, kök hücre, kromozom, nükleik asit,nükleotit, replikasyon, RNA, transkripsiyon, translasyon, yapay doku/organ Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi Nükleik asitlerin keşif süreci Nükleik asitlerin çeşitleri ve görevleri Hücre içerisinde genetik materyalin organizasyonunda ... Devamını Oku »

2017-2018 11. Sınıf Biyoloji Konuları

1. Ünite İnsan Fizyolojisi alveol, antijen, antikor, aşı, B ve T lenfositleri, bağışıklık, boşaltım, böbrek nakli, bronş, büyüme, damar, diyabet, diyafram, diyaliz, duyu organları, eklem, emilim, endokrin sistem, gaz değişimi, gelişme, geri bildirim, geri emilim, hemoglobin, homeostazi, hormon, interferon, kan, kan bağışı, kan dolaşımı, kas, kemik, kıkırdak, lenf dolaşımı, menstrual döngü, mesane, nabız, nefron, ödem, salgılama, serum, sindirim, sinir hücresi, solunum, ... Devamını Oku »

2017-2018 10. Sınıf Biyoloji Müfredatı

1. Ünite Hücre Bölünmeleri bölünme, döllenme, eşeyli üreme, eşeysiz üreme, , interfaz, krossingover, kanser, mayoz, mitoz, sinapsis, tetrat, tomurcuklanma, vejetatif üreme Mitoz ve Eşeysiz Üreme Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliği Mayoz ve Eşeyli Üreme 2. Ünite Kalıtımın Genel İlkeleri alel, dihibrit, dominant, eş baskınlık, eşeye bağlı kalıtım, gonozom, hemofili, heterozigot, homozigot, monohibrit, mutasyon, otozom, Punnett karesi, rekombinasyon, renk körlüğü, resesif, soyağacı, varyasyon Kalıtım ... Devamını Oku »

2017-2018 9. Sınıf Biyoloji Konuları

1. Ünite Yaşam Bilimi Biyoloji Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji Bilim ve bilimsel bilginin özellikleri Biyolojinin tarihsel gelişim sürecine katkı sağlayan bilim insanları Biyolojinin günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümüne sağladığı katkılar Canlıların Ortak Özellikleri Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikler Yağ, karbonhidrat, protein, vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisi 2. Ünite Hücre aktif ... Devamını Oku »

2016-2017 12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı

SORU 1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) harfi koyunuz. [16 puan] …………. Mekanik sindirimde enzimler kullanılmaz …………. Çürükçül canlılarda hücre dışı sindirim görülür. ………… Kloak bütün omurgalılarda bulunur. ………… Öküzde kırkbayır bulunmaz. ………… İnsanlarda etin sindirimi otun sindirimine göre daha kolaydır. ….……. Besinlerin hücre içinde enerji eldesi için kullanılması hücresel solunumdur. ………… Böceklerde kan oksijen ve karbondioksit ... Devamını Oku »

2016-2017 11. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı

A) Aşağıdaki sorulardaki boşlulara uygun kelimeleri yerleştiriniz. 1. Primer meristem dokuyu gövde ucunda …………………………………………, kök ucunda ………………………….. korur. 2. Akciğer alveolleri ve damarların iç yüzeyleri …………………………………………….. den oluşur.. 3. ………………………… kemiğin enine kalınlaşmasını, beslenmesini ve onarımından sorumludur. 4. Bazı bitkiler ………………………….. adı verilen tüylere sahiptir. 5. Keten, kenevir ve sarımsakta bulunan lifler ve armutta bulunan taş hücreleri ………………………… ya örnek ... Devamını Oku »

2016-2017 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı

SORU 1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) harfi koyunuz. [12 p] ……… Tüm hücreler sınırsızca bölünebilir. ……… Bitki hücrelerinde iğ ipliklerini Sentrozomlar oluşturur. ……… Hayvan hücrelerinin bölünmesinde boğumlanma görülür. ………. Mitoz bölünmede kromozomların en iyi görüldüğü safha Metafazdır. ……… Eşeysiz üremede oluşan bireylerin çevreye uyum yeteneği zayıftır. ……… Bölünerek üreme çok hücreli canlılarda görülmez ………. Kertenkelenin kuyruğunu ... Devamını Oku »

2016-2017 9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı

Aşağıda verilenlerden hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilen bir olay değildir? ( ‘X’ ile işaretleyiniz!) ( ) a- ATP üretme ve tüketme ( ) b- Organik yapılı monomerlerin tama-mını sentezleme ( ) c- Boşaltım yapma ( ) d- Dış çevreden gelen etkilere cevap verme ( ) e- Hidroliz yapma ( ) f- Dış ortamdan organik besin alma ( ) g- Fotosentez ... Devamını Oku »

2016-2017 12. Sınıf Biyoloji Konuları

1. SİNDİRİM A. SİNDİRİME GİRİŞ B. SİNDİRİM ÖZELLEŞMİŞ KISIMLAR İÇİNDE GERÇEKLEŞİR C. İNSANDA SİNDİRİM SİSTEMİ 1. Sindirim Sisteminin Kısımları 2. Sindirime Yardımcı Yapılar 3. Besinlerin Kimyasal Sindirimi a. Karbonhidratların Sindirimi b. Proteinlerin Sindirimi c. Yağların Sindirimi 4. Sindirim Sisteminde Emilim 2. GAZ ALIŞ VERİŞİ 1. Deri Solunumu 2. Solungaç Solunumu 3. Trake Solunumu 4. Akciğer Solunumu B. İNSANDA SOLUNUM SİSTEMİ ... Devamını Oku »

2016-2017 11. Sınıf Biyoloji Konuları

1. Canlılık ve Enerji 2. Fotosentez Fotosentezin bulunuşu Fotosentezin yapısal temelleri Kloroplast Güneş ışığı ve pigmentler Fotosistemler Fotosentez reaksiyonları Işığa bağımlı reaksiyonlar Işıktan bağımsız reaksiyonlar Organik madde sentezi Fotosentez hızına etki eden faktörler Çevresel faktörler Kalıtsal faktörler Kemosentez Solunum Glikoz Oksijensiz solunum Elektron taşıma sistemi (ETS) kullanılan oksijensiz solunum Fermantasyon Oksijenli solunum Mitokondri Krebs döngüsüne hazırlık Krebs döngüsü Elektron taşıma ... Devamını Oku »