Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Çarpanlar ve Katlar Test 6. Sınıf Matematik

1) Aşağıdakilerden kaç tanesi asal sayı değildir?

2 , 11 , 57 , 65 , 46 , 91 , 93 , 97

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

2) Aşağıdakilerden hangileri daima doğrudur?

I. En küçük asal sayı 2′ dir.

II. 2′ den başka çift asal sayı yoktur.

III. İki asal sayının çarpımı daima asal sayıdır.

A) I B) I – II C) III D) I – II – III

3) Aşağıdaki verilen sayılardan kaç tanesi asal sayıdır?

15 , 26 , 35 , 45 , 57 , 31

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4) iki basamaklı sayısı bir asal sayıdır.Buna göre, “” yerine kaç farklı rakam yazılabilir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

5) En küçük üç asal sayının çarpımı kaçtır?

A) 30 B) 15 C) 12 D) 10

6) En küçük iki basamaklı asal sayının 12 fazlası kaçtır?

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23

7) 34472353 sayısında kaç farklı asal sayı vardır?

A) 3 B) 4 C)5 D) 6

8) 34’ ten küçük, 15’ ten büyük kaç asal sayı vardır?

A) 3 B) 4 C)5 D) 6

Çarpanlar ve Katlar Test 6. Sınıf Matematik YAPILAN YORUMLAR