Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Boşaltım Sistemi Testi 7. Sınıf Fen Bilimleri

1-Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi organı değildir?
A) Böbrek
B) Üreter
C)Üretra
D) İnce Bağırsak

2-Hangisi boşaltım sistemi sağlığı için zararlı değildir?
A) Alkol kullanmak
B) Bol sıvı almak
C) Aşırı tuz tüketmek
D) İlaç tedavisin yarıda bırakmak

3-Artık maddelerin vücuttan dışarı atılması aşağıdaki hangi organ tarafından olur ?
A ) İnce bağırsak
B ) Kalın bağırsak
C ) Atardamarlar
D ) Böbrek

4-Canlılardaki atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım denir.Boşaltım ile canlı vücudundaki iç denge korunur.
Aşağıdaki olaylardan hangisi iç dengeyi korumaya yönelik değildir?
A)Akciğerlerden CO2 ‘in atılması
B)Deri yoluyla ter atılması
C)Böbreklerde kanın süzülmesi
D)Böcek yiyen bitkilerin sıvı salgılaması

5-I.Böbreğin en küçük yapı ve görev birimidir.
II.Boşaltım maddelerini kandan süzer.
III.İdrar oluşumunu sağlar.
Yukarıdaki özellik ve görevlerden hangisi nefronlara aittir?
A)I-II
B)I-III
C)II-III
D)I-II-III

6-Aşağıda verilen ikililerden hangisi boşaltım ile görevli değildir?
A)akciğer –deri B)deri –böbrek C)akciğer –karaciğer D)karaciğer- pankreas

8-Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi hastalığıdır?
A) Böbrek yetmezliğiB) Reflü C) Gastrit D) Kabızlık

9-Aşağıdakilerden hangisi, boşaltım sistemini oluşturan yapılar veya organlar içinde bulunmaz?
A)Nefron B)BöbrekC)Kalın bağırsak D) İdrar torbası

10-Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi rahatsızlığı değildir?
A) Böbrek Yetmezliği
B) İdrar yolları iltihaplanması
C) Kabızlık
D) Böbrek Taşları

11-Boşaltım sisteminin sağlığını korumak için;
I. Bol miktarda su içilmeli
II.İdrar uzun süre tutulmamalı
III. Aşırı tuzlu baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalı İfadelerinden hangileri doğrudur?
A) I
B) II – III
C)I – III
D) I – II – III

12-Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sisteminin sağlığının korunması için yapılması gereken davranışlardan değildir ?
A)Aşırı baharatlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak durulmalıdır
B) İdrar uzun süre tutulmamalıdır
C) Bol su içilmemeli, sulu gıdalar alınmamalıdır
D) Bel ve ayaklar sıcak tutulmalıdır.

13-Aşağıdakilerden hangisi boşaltıma yardımcı organ değildir?
A)Akciğer
B)Karaciğer
C)Pankreas
D)Deri

14-Aşağıdakilerden hangisi boşaltım maddelerinin dışarı atılmasında görevli değildir?
A) Deri B) Böbrekler C)Karaciğer D) Akciğer

15-Boşaltım sistemi ile ilgili olarak;
1. Kanın zararlı maddelerini süzmesi
2. Zararlı maddelerin vücuttan atılması
3. Fazla minarelerin dışarı atılması
Verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C)2 ve 3
D) 1,2 ve 3

16- Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi organlarından değildir?
A) ince bağırsak
B) böbrekler
C) idrar kesesi
D) idrar kanalı

17-Boşaltım sisteminde karaciğerin görevi nedir?
A)İdrarı dışarı atmak.
B)Üreyi oluşturmak
C)Dışarıya su ve tuz atmak
D)Kalın bağırsağa yardımcı olma

18-Bir insanın karaciğeri görevini tam olarak yerine getiremezse, boşaltım sistemi ile ilgili ne sorunu olabilir ?
A)Yağların atılması zorlaşır.
B) Su ve tuz vücuttan atılamaz.
C) Zehirli olan amonyağı daha az zehirli olan üreye çeviremez. D) Proteinler aminoasite çevrilemez.

19-Aşağıdaki organ guruplarında hangileri boşaltımda görevlidir?
A)Mide-karaciğer-akciğer-böbrek
B)Karaciğer-böbrek-pankreas-kalp
C)Deri-karaciğer-pankreas-akciğer
D) Deri-akciğer-karaciğer-böbrek

20-Canlılarda solunum,dolaşım,boşaltım,yutma,çiğneme gibi isteğimiz dışındaki hareketleri kontrol eden yapı aşağıdakilerdenhangisidir? A) Beyin B) Omurilik Soğanı C)Beyincik D) Omurilik

21-Hangisi boşaltım sistemi organlarından değildir?
A) böbrekler
B) üretra
C) idrar kesesi
D) pankreas

22-Sağlıklı bir insanın idrarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Üre B) Tuz C) Su D) Şeker

23-Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdan uzaklaştırılması gereken atık maddelerden biri değildir?
A) Üre B) Karbondioksit C) Glikoz D) Tuz

24-Hangisi Boşaltım sistemi sağlığı için zararlı değildir?
A) Alkol kullanmak B) Bol sıvı almak
C) İlaç tedavisin yarıda bırakmak D) Aşırı tuz tüketmek

25-Aşağıdakilerden hangisi böbreklerde görülen hastalıktır?
A) Menenjit B) Beriberi C) Ülser D) Üremi

26-Zehirli bir madde olan amonyağın üreye çevrildiği organ hangisidir?
A) Böbrek B) Karaciğer C) Deri D) Akciğer

27-Aşağıda verilen organlardan hangisi vücudumuzda oluşan atık maddelerin atılmasında görev almaz?
A) Böbrek B) Karaciğer C) Safra kesesi D) Akciğer

28-Boşaltım sisteminin sağlığını korumak için;
I. Bol miktarda su içilmeli
II. İdrar uzun süre tutulmamalı
III. Aşırı tuzlu baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalı
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A) I – III B) I – II – IIII C) I – III D) Yalnız I

29-Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi hastalığıdır?
A) Böbrek yetmezliği B) Gastrit C) Reflü D) Kabızlık

30-Kanın süzülmesini sağlayan nefronlar hangi organımızda bulunur?
A) İnce bağırsak B) Kalın bağırsak C) Kalp D) Böbrek

Boşaltım Sistemi Testi 7. Sınıf Fen Bilimleri BENZER İÇERİKLER
Boşaltım Sistemi Testi 7. Sınıf Fen Bilimleri YAPILAN YORUMLAR