Bölünebilme Kuralları Testi 6. Sınıf Matematik

1) Bölünebilme kurallarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

I. Son basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar 2’ ye ve 4’ e tam bölünür.

II. Son basamağı 0 veya 5 olan olan sayılar 10’ a tam bölünür.

III. Aynı anda 2’ ye ve 3’ e tam bölünebilen sayılar 6’ ya da tam bölünür.

IV. Rakamları toplamı 3 veya 3’ ün katı olan sayılar 9’ a da tam bölünür.

A) I – II B) I – III C) I – II – III D) I – II – IV

2) 18’ e tam bölünebilen bir sayı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

3) Aşağıdaki sayılardan hangisi 3’ e ve 5’ e tam bölünebilen sayılardan değildir?

A) 15 B) 30 C) 45 D) 65

4) Bir sayının 15 ile bölümünde kalan 2 ise bu sayı en az kaçtır?

A) 12 B) 15 C) 17 D) 32

5) 377 dört basamaklı sayısının 2’ ye tam bölünmesini sağlayan değerleri toplamı kaçtır?

A) 12 B) 18 C) 20 D) 22

Bölünebilme Kuralları Testi 6. Sınıf Matematik BENZER İÇERİKLER
Bölünebilme Kuralları Testi 6. Sınıf Matematik YAPILAN YORUMLAR