Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

Biyoloji Lise 1 İkinci Dönem İkinci Yazılı

A)    Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 1 Puan)

1.Bütün canlılar hücrelerden oluşur.(….)

 

2. Kemosentez olayı sadece bazı bakterilerde gerçekleşir.(….)

 

3. Bütün bakterilerde ribozom bulunur.(….)

 

4. Prokaryot hücrelerde çekirdek bulunmaz.(….)

 

5.Konjugasyon  bir eşeysiz üreme çeşididir.(…..)

 

6.Sistematiğin en küçük birimi alemdir(…).

 

7. Dehidrasyon sentezinde atp harcanmaz.(….)

 

8. Beyin hücrelerimizin enerji kaynağı fruktozdur.(……)

 

9. DNA nın kendine özgü bazı guanindir.(….)

 

10.Bütün bitkilerde  kloroplast bulunur.(….)

 

Tıkla

Biyoloji Lise 1 İkinci Dönem İkinci Yazılı BENZER İÇERİKLER
Biyoloji Lise 1 İkinci Dönem İkinci Yazılı YAPILAN YORUMLAR